Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Forte avstyrker forskningsfinansieringsutredningens förslag: Riskerar långvariga negativa konsekvenser för svensk forskning

31 januari, 2024 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsfinansieringsutredningen har nyligen presenterat sitt betänkande ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation” (SOU 2023:59), där omfattande förändringar av myndighetsstrukturen för forskningsfinansiering föreslås. Forte avstyrker utredningens huvudförslag och varnar för långvariga negativa konsekvenser för svensk forskning.

Hundägare inte friskare än andra vid typ 2-diabetes

30 januari, 2024 - Umeå universitet

Att ha hund tycks inte hjälpa vid typ 2-diabetes. Det visar en ny stor studie vid Umeå universitet där forskare har jämfört värden och utfall av behandling hos hundägare och icke-hundägare med typ 2 diabetes. Resultatet var att hundägarna snarare hade sämre värden än de som saknade hund.

Vetenskapsluncher lockar många vetgiriga

29 januari, 2024 - Umeå universitet

Kan det bli fred i Mellanöstern, humor och memes i kristider, gensaxen och Skelleftesjukan, och hur fungerar AI? Välkommen till vårterminens vetenskapsluncher, Umeå universitets populära föreläsningsserie.

Nytt 2D-material med supertunga elektroner

24 januari, 2024 - Uppsala universitet

I en studie inom materialvetenskap har man hittat ett nytt 2D-kvantmaterial. Materialet består av atomtunna lager av cerium, kisel och jod (CeSiI) och är det första exemplet på ett 2D-material med så kallade tunga fermioner. Det speciella med CeSiI är att den här effektiva massan är anisotrop, att den beror på åt vilket håll elektronerna rör sig. Studien publiceras i Nature.

Fysikforskare i Umeå satsar på nyskapande datalagring

24 januari, 2024 - Umeå universitet

Nicolò Maccaferri, fysiker på Umeå universitet, får 2 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet för grundforskning som kan förändra hur vi lagrar och bearbetar information.
– Vi kommer att använda ljus för att skapa och styra magnetism i material på sätt som ingen gjort tidigare, säger han.

Daglig sångträning ett måste för parningssugen hanne

24 januari, 2024 - Umeå universitet

Forskare vid bland annat Umeå universitet kan nu visa att honor är synnerligen kräsna lyssnare som föredrar hannar som inte fuskar med sin dagliga sångträning. Studien är gjord på fåglar, men vissa resultat om sångmuskulaturen gäller förmodligen även för människor.

Institutet för rymdfysik lanserar norrskensapp för Kiruna

23 januari, 2024 - Institutet för rymdfysik

Nu lanserar Institutet för rymdfysik (IRF) en norrskenapplikation som möjliggör för allmänheten och turister att få notifikationer i mobiltelefonen när det är norrsken över Kiruna och dess närområde. Notifikationerna levereras i realtid och indikerar att det är dags att bege sig ut för att uppleva himlafenomenet. 

Vanlig sjukdom bland kvinnor kan ge träningsfördel

23 januari, 2024 - Högskolan i Skövde

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) drabbar mer än var tionde kvinna. Tillståndet karaktäriseras bland annat av ökad mängd manligt könshormon, mensrubbningar och insulinresistens, men ny forskning från bland annat forskare vid Högskolan i Skövde visar att PCOS även medför en förskjutning i muskelfibertyp. Det kan förklara varför kvinnor med PCOS presterar bättre i explosiva idrottsgrenar.

Koloniträdgårdar, fjällvärld, öppen och länkad data får del av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag

22 januari, 2024 - Riksantikvarieämbetet

Koloniträdgårdar som kulturarv, hur fjällvärlden påverkats av gruvbrytningen på 1600-talet, länkad och öppen data som gör museisamlingar mer tillgängliga och vikten av att använda ett enhetligt sätt att dokumentera arkeologiska undersökningar. Det är fyra av de nya forskningsprojekt som får del av FoU-anslagen som Riksantikvarieämbetet delar ut. Drygt 18 miljoner kronor delas ut i FoU-anslag […]

Miljövänligare metod för att skapa organiska halvledare

22 januari, 2024 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat ett nytt miljövänligare sätt att skapa ledande bläck för användning i organisk elektronik som solceller, konstgjorda nervceller och mjuka sensorer. Fynden, som är publicerade i tidskriften Nature Communications, banar väg för framtidens hållbara teknologi.