Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Forskare byggde kyrka med medeltida metoder

1 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Till helgen invigs Södra Råda kyrka. Återuppbyggnaden av den nedbrunna kulturskatten har bedrivits som ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet för att praktiskt lära sig hur en kyrka byggdes på 1300-talet.

Miljöforskare om FN-mötet i Stockholm: ”Det krävs samma kulturella förändring som då vi avskaffade slaveriet”

1 juni, 2022 - Högskolan i Gävle

För 200-300 år sedan ställdes inga frågor kring att förslava människor, slavar användes och missbrukades och betraktades då inte som lika mänskliga som andra människor.

– Vi måste genomgå samma kulturella förändring, där vi betraktar djuren som likvärdiga och lika viktiga som alla former av liv, som mänskligt liv. Vi måste ge dem samma rättigheter att existera, liksom träd, plantor och floder.

Studerar dynamik hos svampar i marken med bioinformatik

31 maj, 2022 - Umeå universitet

Hur påverkas svampsamhällen i marken av skogsbruksmetoder som syftar till att öka tillväxten? Doktorand Andreas Schneider har medverkat i utvecklingen av nya metoder för att analysera sekvenseringsdata vilket förbättrar möjligheterna att studera svampsamhällen. Han försvarar sin avhandling onsdagen den 1 juni vid Umeå universitet.

Globala förändringar påverkar algproduktion i nordliga sjöar

31 maj, 2022 - Umeå universitet

Globalt ökande temperaturer och sjöars brunifiering, det vill säga färgning på grund av ökat löst organiskt material, kan både hämma och gynna algtillväxt i nordliga sjöar. Det visar Isolde Callisto Puts i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 3 juni vid Umeå universitet.

Kriserna öppnar ett fönster för lokala livsmedel

30 maj, 2022 - Högskolan i Gävle

Pandemin och nu kriget i Ukraina, har visat hur sårbara de globala försörjningskedjorna för våra livsmedel är. – Det har öppnat ett fönster som vi måste utnyttja för att skala upp vår lokala livsmedelsproduktion, säger Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.