Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Döden på jobbet innebär 10 863 förlorade arbetsår

20 februari, 2023 - Högskolan i Gävle

De 543 dödsolyckorna innebär 10 863 förlorade arbetsår, vilket genererar en hög ekonomisk kostnad för det svenska samhället som han menar inte riktigt synliggörs i de få och ofta bristfälliga rapporter som finns, säger Mahmoud Rezagholi vid Högskolan i Gävle.

Förslag på nationell rekommendation för aktivare skoltransporter

20 februari, 2023 - Luleå tekniska universitet

Aktiva resor till skolan, till exempel att gå eller cykla, är det bästa för barnen. Det fastslås i en barnkonsekvensanalys som tagits fram av forskare och nationella aktörer inom trafiksäkerhet och hälsa. Nu ges förslag till en nationell rekommendation som ska underlätta för föräldrar att låta barn gå eller cykla till skolan, liksom för väghållare, trafik- och samhällsplanerare att skapa de rätta.

Ojämlikhet påverkar möjligheten att lära sig svenska

16 februari, 2023 - Umeå universitet

Språk är ofta i fokus för den migrationspolitiska debatten. I en ny avhandling av Andreas Nuottaniemi vid Umeå universitet, framgår att uppgiften att lära sig svenska försvåras av en mängd faktorer som är utanför den enskilde inlärarens kontroll. Inte minst gör klyftor i det svenska samhället det svårt för nyanlända att överhuvudtaget hitta personer att prata svenska med.

Bakterier använder förhandlare som hemligt vapen

16 februari, 2023 - Umeå universitet

Bakterietoxiner har alltid setts som farliga molekyler – men de kan också fungera som förhandlare mellan bakterier och värdens immunförsvar för att möjliggöra en långvarig infektion. Anna Bergonzini, Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet, försvarar sin avhandling i ämnet fredagen den 24 februari.

Skånsk forskning visar vägen mot renare vatten i Europa

16 februari, 2023 - Högskolan Kristianstad

EU-kommissionens nya förslag för renare luft och vatten kräver kraftigt skärpta regler för Europas tiotusentals avloppsreningsverk, och tiden är knapp. Men lösningen finns redan på plats i Sverige, i östra Skåne. Där har spetsforskning och samverkan drivit fram nya analysmetoder och pionjäranläggningar som nu är i full drift. Och resultaten är till och med bättre än vad EU-kommissionen kräver.

VTI del i nytt Kompetenscentrum för vägteknik

14 februari, 2023 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Det svenska vägnätet står inför flera utmaningar. För att möta dem startar nu ett nytt kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området. Bakom kompetenscentrumet står fem centrala forskningsaktörer inom ämnesområdet: VTI, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers, KTH och Luleå Tekniska Universitet. Finansiär är Trafikverket. – Det känns väldigt positivt att Trafikverket gör denna långsiktiga satsning på […]

Ny bok om ensamstående mammor som uppfostrar pojkar

13 februari, 2023 - Umeå universitet

Berit Åström, docent i engelsk litteratur, har skrivit en monografi som analyserar råd som ges till ensamstående mammor i USA. Hon är även av redaktörerna för en antologi om författaren N.K Jemisins spekulativa fiktion.

De som tjänar allra mest är inte smartast

9 februari, 2023 - Linköpings universitet

Personer med högre inkomster gör också bättre ifrån sig på IQ-tester – men bara till en viss gräns. Vid riktigt höga inkomster planar sambandet ut och den översta procenten klarar till och med testen något sämre än de som tjänar lite mindre. Det visar en ny studie från Linköpings universitet som publicerats i tidskriften European Sociological review.