Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Ännu en professor blottar sin puls under Vasaloppet – direkt på Internet

27 februari, 2003 - Luleå tekniska universitet

I Öppet spår i söndags kunde vi bevaka professor Jerker Delsings teknik, som vi tidigare meddelat. Men det var inte i första hand forskarens skidteknik som stod i fokus, utan en helt annan sorts teknik. Via sensorer på åkaren överfördes professorns pulsdata trådlöst vidare via mobiltelefon till Internet.

Ny bok om inomhusmiljö: Dags att vidga perspektiven

27 februari, 2003 - Formas

I över 20 år har vi forskat om sjuka hus-fenomenet utan att egentligen komma fram till varför människor mår dåligt i en del hus. Nu hävdar vissa forskare att vi måste lämna den traditionella forskningen och ta till helt nya metoder för att få några svar. I antologin Människan inomhus som ges ut av Formas och Vårdalstiftelsen får16 forskare med olika perspektiv ge sin syn på innemiljöforskningen.

Stockholms universitet löser gymnasielärarbristen

26 februari, 2003 - Stockholms universitet

Utbildningen som kombinerar lärarexamen med en magisterexamen har blivit en succé och ser ut att kunna förse Stockholms skolor med många efterlängtade gymnasielärare. 300 studenter har sedan starten höstterminen 2002 börjat på utbildningen.

EU-miljoner ger fler ledande kvinnor i norr

24 februari, 2003 - Luleå tekniska universitet

EUs strukturfondsdelegation ger 2,5 miljoner kronor i riktade jämställdhetsinsatser till ett nytt projekt – ”Leda förändring”.

Syftet är att Luleå tekniska universitet i samarbete med företag och offentlig förvaltning ska öka andelen kvinnor i ledande positioner i regionen.

Första kvinnliga hedersdoktorn utsedd vid LTH 2003

18 februari, 2003 - Lunds universitet

Lunds tekniska högskola har utsett tre hedersdoktorer 2003, däribland den första kvinnliga hedersdoktorn härifrån! De är professorn i reglerteknik Graham C Goodwin, University of Newcastle, Australien – en världsledande reglertekniker, professor Jörgen Bach Andersen, Aalborgs universitet – en expert på antenner och trådlös kommunikation – samt professor Maria R Kula, Düsseldorf – en av världens främsta enzymteknologer.

LUNDS UNIVERSITET ETABLERAR TJÄNST FÖR OPEN ACCESS TIDSKRIFTER

14 februari, 2003 - Lunds universitet

Lunds Universitets Bibliotek bildar nu tillsammans med Informationsprogrammet vid Open Society Institute och den publicistiska samarbetsorganisationen SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) ett projekt som kallas Directory of Open Access Journals (DOAJ). Projektet ökar servicen till forskarna genom att skapa en katalog av vetenskapliga ”open access”-tidskrifter, dvs tidskrifter som är fritt tillgängliga. Det kommer att pågå till slutet av våren 2003.

Ny utbildningslinje efterlängtad av läkemedelsindustrin

13 februari, 2003 - Stockholms universitet

Stockholms universitet startade hösten 2002 en ny utbildningslinje i läkemedelskemi
som fick många sökande. Den nya linjen är anpassad för att tillgodose den ökande efterfrågan av organiska kemister i läkemedelsindustrin. Behovet av skickliga kemister som kan framställa ”skräddarsydda” biologiskt aktiva föreningar har ökat kraftigt under senare år.

Göteborgs universitet skapar ny intellektuell mötesplats på Jonsereds herrgård

30 januari, 2003 - Göteborgs universitet

Ett tvärkulturellt centrum. En replipunkt för forskare, författare och andra som behöver lugn och ro för att tänka och skriva. En plats där människor från olika samhällsområden träffas för att diskutera vetenskap, politik – och livet. Ett öppet intellektuellt hus med kreativitet och social och individuell utveckling som kärnverksamhet.

MITTHÖGSKOLAN BLIR UNIVERSITET!

30 januari, 2003 - Mittuniversitetet

Sveriges Regering har idag fattat ett historiskt beslut. Den första januari 2005 blir Mitthögskolan universitet!
– Det vi kämpat så hårt för blir nu verklighet. Vi ska utnyttja tiden fram till dess för att visa den akademiska omvärlden att vi är väl värda den kommande upphöjningen, säger Mitthögskolans rektor Gunnar Svedberg.

Första professorn utsedd på konstnärliga meriter

27 januari, 2003 - Örebro universitet

Birgitta Watz är ny adjungerad professor i måltidskunskap med fokus på konst och design vid Örebro universitet. Hon är dessutom universitetets första professor som är utsedd på konstnärliga meriter.