Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Stora skillnader i teknikmognad

13 januari, 2003 - Karlstads universitet

Sverige har en stor andel utforskare, människor som är ivriga att ta till sig ny teknik. Samtidigt har vi också många eftersläntrare, människor som är sena och ovilliga att prova ny teknik.
Detta framgår av en nationell studie genomförd av Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet.

Fem får stipendier till AAAS konferensen i USA

18 december, 2002 - Vetenskapsrådet

Marie Alpman, Ny Teknik, Lisa Kirsebom, frilans, Lund, Ulrica Larshamre, SVT, Norrköping, Marcus Lillkvist, Västerbottens Kuriren, Umeå och Tobias Svanelid, SR Vetenskapsredaktionen och EsQulap har tilldelats USA- stipendier av Vetenskapsrådet.

Systemdesign som metod för förändring

13 december, 2002 - Luleå tekniska universitet

När Telia skulle omvandlas från statligt verk till en mer marknadsanpassad organisation krävdes bland mycket annat att de anställda förändrade synen på ”sitt” företag.
Komplexa problem med hög förändringstakt kräver nya metoder, handlingsutrymmet utökas och designers designförmåga sätts på prov.

Skevt virke kan sorteras bort redan i skogen

3 december, 2002 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Sågat virke för hundratals miljoner kronor kasseras varje år för att kvaliteten inte är tillräckligt bra. En av de vanligaste kvalitetsbristerna är skevhet, något som beror på onormal växtvridenhet i trädet. Harald Säll vid Växjö universitet visar i en ny avhandling att problemet relativt enkelt kan elimineras redan vid avverkningen. Det går nämligen att med stor säkerhet tala om hur skevt det sågade virket kommer att bli, helt enkelt genom att mäta fibervinkeln under bark redan i skogen.

Rörelsehindrade barn och ungdomars möjligheter till social samvaro

3 december, 2002 - Luleå tekniska universitet

I dag vet de flesta vuxna att relationer med jämnåriga och konkreta möjligheter att delta i samma aktiviteter som kompisarna är viktigt för alla barns utveckling, inte minst för de rörelsehindrade barnens.
Den forskning som hittills funnits inom området fokuserar nästan uteslutande på rörelsehindrades barns situation sett ur de vuxnas perspektiv.
En ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet tar i stället sin utgångspunkt i att försöka förstå barnens och ungdomarnas värld utifrån deras eget perspektiv.
Resultatet är ny kunskap och ny förståelse för hur barnen och ungdomarna uppfattar sin värld.

Gap mellan miljövetenskap och miljöarbete

29 november, 2002 - Örebro universitet

Biologen säger en sak, kemisten en annan och geologen en tredje. En kommunekolog som bett vetenskapen om hjälp med ett miljöproblem står mer frågande efter att ha få svaren. Olika discipliner inom miljövetenskap samarbetar inte vilket leder till att forskningsresultat i vissa fall inte blir praktiskt användbara.