Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Göteborgsbranden satte djupa spår hos polisen

28 oktober, 2002 - Karlstads universitet

Det har nu gått fyra år sedan brandkatastrofen i Göteborg. Hur klarade polisen att hantera en så extremt hög stress- och arbetsbelastning? En nyutgiven forskningsrapport från Karlstads universitet belyser detta och riktar samtidigt kritik mot mediernas rapportering av insatsarbetet.

Beröm för sjuksköterskeutbildning

24 oktober, 2002 - Karolinska Institutet

Högskoleverket ger landets största sjuksköterskeutbildning med beröm godkänt. Bristerna från 1999 har rättats till och utbildningen vid Karolinska Institutet anses nu bland de bästa i landet.

Närmande mellan teori och praktik inom utbildningsvetenskap

18 oktober, 2002 - Vetenskapsrådet

Vad vet lärare om barns och ungdomars sätt att ta till sig information från Internet? Hur kan utbildningen i svenska se ut i konkreta utbildningssituationer? Vad kan man lära av kinesiska lärare som tillbringar en stor del av sin arbetstid på kollegors lektioner för att få pedagogisk fortbildning?
Detta är några exempel på den forskning som presenterades vid ett seminarium som ordnades i veckan av utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.

Unikt karriärprogram för forskare på KI

18 oktober, 2002 - Karolinska Institutet

Karolinska Institutet lanserar som första universitet i Sverige ett Junior Faculty – ett program med karriärstödjande åtgärder för unga forskare.

Kick-off 22 oktober kl 13.00 på Solna Campus!

Nordiska detaljhandelshögskolan invigs

16 oktober, 2002 - Stockholms universitet

Onsdagen den 23 oktober inviger rektor Gustaf Lindencrona Nordiska detaljhandelshögskolan, NDH, på Campus Roslagen i Norrtälje.

EU-medel till forskning om IT-baserat lärande

14 oktober, 2002 - Högskolan Väst

HTU:s forskningsprofilområde arbetsintegrerat lärande (AIL) fortsätter att stärkas. I dagarna beslutade EU:s strukturfond Mål 2 Västra att tilldela projektet ”Informationsteknologi för flexibelt och arbetsintegrerat lärande” sex miljoner kronor till ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektets mål är både att bygga upp en stabil forskningsplattform inom området, att etablera ett fördjupat samarbete med små- och medelstora företag i regionen och att utveckla distansutbildningen vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU).

Konferens om läromiljö

11 oktober, 2002 - Karolinska Institutet

Årets State of the Art konferens vid Karolinska Institutet har titeln ”21st century learning environments”. Syftet är att beskriva och diskutera framtidens intellektuella miljö för lärande på högskolenivå.

Grupptryck ökar genomströmningen Ny bok om handledning i grupp

11 oktober, 2002 - Lunds universitet

Massutbildningen ställer högskolan inför stora utmaningar. Uppsatshandledning i grupp är ett sätt att öka genomströmningen och ändå spara lärarresurser. Den erfarenheten drar två sociologer från Lunds universitet som nyligen utkommit med en bok om grupphandledning.