Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Trygg stad

10 oktober, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Carina Listerborn på Chalmers, har i ett doktorsarbete studerat förhållandet mellan kvinnors rädsla, trygghetsskapande projekt och stadsbyggnad. Hur hanteras kvinnors rädsla i de kommunala trygghetsprojekt som har uppkommit i Sverige under senare år? Vilken syn på kvinnor och offentligt rum bidrar trygghetsarbetet till att reproducera eller att skapa?

Aktiv kund är bästa utvecklaren

8 oktober, 2002 - Karlstads universitet

Kunder kan vara bättre på att utveckla tjänster inom till exempel telekom än företagens egna produktutvecklare. Forskning vid Karlstads universitet visar att kundernas idéer är både mer innovativa och mer användbara.

Enhällig styrelse bakom stamcellssatsningen

8 oktober, 2002 - Vetenskapsrådet

I senaste numret av Dagens Medicin framförs kritik mot Vetenskapsrådets satsning på internationellt samfinansierad stamcellsforskning i Sverige. Vetenskapsrådet styrelse gick vid sitt senaste sammanträde förra veckan igenom hur det uppmärksammade stamcellsprogrammet hanterats. Inga invändningar fanns mot handläggningen.

– En enhällig styrelse delegerade i våras beslutet om medelsfördelningen till ämnesrådet för medicin. Granskningsprocess och beslut har nu noga dokumenterats för styrelsen. Handläggningen har skötts helt enligt de direktiv som styrelsen givit, säger Bengt Westerberg, styrelseordförande i Vetenskapsrådet.

Att spela på gehör – något man lär sig eller en gudagåva?

1 oktober, 2002 - Luleå tekniska universitet

Tänk dig att du är på 40-årsfest och Kalle, som alltid spelat och musicerat, sätter sig som vanligt vid pianot och spelar låtar på begäran.
Låt efter låt improviserar han fram och du, som knappt kommer ihåg första textraden i låtarna, funderar återigen på hur i hela fridens namn det egentligen går till.
Är detta en gudagåva – eller är gehörsspel något man kan lära sig?

Bok om Nationalstadsparken — tandlös skyddslagstiftning överkörd av starka exploateringsintressen?

1 oktober, 2002 - Formas

Se över lagstiftningen och förtydliga målen. Skapa en juridisk person som entydigt och oberoende företräder parkens intressen, som har egen besvärsrätt och som ska höras vid överprövning av ärenden om markanvändning m m i parken. Det är forskarnas rekommendationer efter att ha granskat hur lagstiftningen tillämpats och vilka lärdomar som kan dras efter Nationalstadsparken sju första år. En sådan instans kan också ansvara för parkens vård och utveckling och svara för den ekonomiska förvaltningen.

Den stationära telefonen stressar mest

24 september, 2002 - Karlstads universitet

Varje dag nås vi av alarmerande rapporter om ökande sjukskrivningar och utbrändhet. Många talar om den ökade stressen i arbetet och samhället i stort, men var kommer stresskänslan ifrån? En forskargrupp vid Karlstads universitet har tittat närmare på kopplingen mellan dagens informations- och kommunikationsteknologi och den stress som vi upplever då vi använder oss av de nya teknikerna. Det visar sig att det är den stationära telefonen som stressar oss mest.

Halv miljon att vinna för goda affärsidéer

24 september, 2002 - Luleå tekniska universitet

För första gången i Norrbotten, och för övrigt hela Norrland, arrangeras en tävling i att ta fram en affärsplan. Tävlingen är öppen för alla, och den som vinner kammar hem 220.000 kronor. Den totala prissumman uppgår till 550.000 kronor.

Nytt avtal KTH – Södertörns högskola ger studenterna attraktivare utbud

18 september, 2002 - Södertörns högskola

Högre kvalitet i utbildningen och ett bredare och attraktivare kursutbud.
Det är drivkrafterna bakom det ramavtal som KTH Syd och Södertörns högskola nyligen ingått. Avtalet innebär att studenter inskrivna vid något av de två lärosätena kommer att få tillgång till fler kurser och till nya mångvetenskapliga utbildningar.