Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Stort tryck på vårens utbildningar

31 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

Intresset för vårens nya arenautbildning, Arena nätverk, vid Luleå tekniska universitet har varit stort. Antalet sökande till utbildningen, som främst omfattar områdena teknik och ekonomi, är mer än två per plats.

Populärvetenskapens vecka vid Umeå universitet

24 oktober, 2001 - Umeå universitet

Umeå universitet är värd för upptakt och final av populärvetenskapens vecka den 11- 17 november. Det innebär att universitetet bjuder på en mängd spännande populärvetenskapliga arrangemang som riktar sig till hela familjen. Programmet spänner från traditionella föreläsningar till barnaktiviteter, utställningar och samtal mellan forskare och ungdomar.

Birgitta Höijer ny gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap

24 oktober, 2001 - Örebro universitet

Birgitta Höijer är ny gästprofessor/lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hon arbetar med undervisning, handledning samt egen forskning. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om dels medieinformationens begriplighet, dels hur publiken uppfattar, förstår och tolkar medierna och vad medierna betyder i människors liv.

Tre nya arenor – studiestart hösten 2002

19 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

I samband med sitt sammanträde beslutade universitetsstyrelsen vid Luleå tekniska universitet på fredagen om ytterligare tre arenor som fått namnen Jordens resurser, Innovativ teknik och Livsstil, hälsa, teknik.

Forskardagarna – ett möte med aktuell forskning

15 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Det blir allt viktigare för forskarsamhället att kommunicera med omvärlden. Universitetet är beroende av impulser utifrån för att kunna fylla samhällets behov av ny kunskap. Det blir också allt viktigare för människor att följa med i utvecklingen. Dessutom är forskning spännande och inspirerande, säger Gunnel Engwall, prorektor vid Stockholms universitet. Därför inbjuder Stockholms universitet nu […]

Tre miljoner i donation till studier utomlands

15 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

Stiftelsen Seth M Kempes stipendiefond vid Luleå tekniska universitet har fått en donation på tre miljoner kronor.

– Det är mycket roligt, för det betyder att vi kan ge fler studenter och doktor-ander bidrag för att studera utomlands. Det innebär också att vi kan ge var och en ett högre belopp, säger studenten Martin Börjesson som är stiftelsens ordförande i Luleå.

Är det alltid rätt person som vinner?

12 oktober, 2001 - Umeå universitet

Resultaten har mycket stor betydelse inom tävlingsidrotten. Elitidrottare tränar ett enormt antal timmar och en elitsatsning på idrotten innebär många gånger att andra delar i livet får stå tillbaka för den idrottssatsning som prioriteras högst.Många gånger kan dock skillnaderna mellan succé och nederlag vara marginella, men likväl blir betydelsen mellan att segra eller inte segra mycket stor. Att komma två eller trea kan, även om det handlar om ett olympiskt spel, ibland kännas som ett misslyckande.

Brita af Geijerstam och Arne Ruth promoverade till hedersdoktorer

1 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Författaren, översättaren och danspedagogen Brita af Geijerstam – känd bland annat för sin kongeniala översättning av Winnie the Pooh– och förre chefredaktören och kulturjournalisten Arne Ruth är några av de tio högt förtjänta personer som promoverades till hedersdoktorer vid Stockholms universitets installations- och promotionshögtidlighet i Stockholms stadshus fredagen den 28 september. Då promoverades även 131 […]

Våra livsrum Föreläsningsserie under Arkitekturåret 2001

1 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Rummet kring ordet och tonen, ”Stenar i arkitekturen” och ”M/S Kungsholm” är några av rubrikerna under höstens öppna populärvetenskapliga tisdagsföreläsningar, som presenteras i bifogat program. Temat är valt med anledning av Arkitekturåret 2001 och arkitekturhistoria är ett starkt forskningsämne vid Stockholms universitet. Arkitektur handlar inte bara om hur vi bor utan även om hur vår […]

Har vi en fri vilja?

28 september, 2001 - Göteborgs universitet

I en mycket vardaglig mening vet vi alla vad det är att vara fri. Det är skillnad mellan att göra något av fri vilja och att göra något av tvång. Frank Lorentzon behandlar i sin avhandling ett av filosofins klassiska problem: frågan om den fria viljan. Hans slutsats blir snarare att man bör upplösa själva standardformuleringen av problemet än att lösa detta problem.