Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Nya professorer vid Stockholms universitet

5 juni, 2001 - Stockholms universitet

Bengt-Erik Bengtsson akvatisk ekotoxikologi, särskilt biotester. Hans forskning handlar om hormonella störningar av miljögifter hos fisk och kräftdjur. Dag Jenssen toxikologisk genetik. Hans forskning handlar bl.a. om hur olika skador på arvsmassan kan repareras. Resultaten har betydelse för bedömning a risken att kemiska ämnen ger upphov till olika sjukdomar, bl.a. cancer. Paul Johannesson data- och […]

Vetenskapsrådets kvalitetsgranskning erbjuds universiteten: SUHF och Vetenskapsrådet i gemensam avsi

17 maj, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets bedömning av forskningsprojekt ska ställas till universitetens och högskolornas förfogande. Det är innebörden i en av paragraferna i ett nyligen tecknat avtal mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Vetenskapsrådet. Syftet är att ytterligare öka kvaliteten på forskningen.
– I universitetens och högskolornas arbete med prioriteringar kan det här vara ett viktigt material, säger Bo Sundqvist, vice ordförande i SUHF.

Nya professorer vid Stockholms universitet

15 maj, 2001 - Stockholms universitet

Carl le Grand, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personalfrågor Det övergripande ämnet för hans forskning är hur social skiktning och ojämlikhet skapas i arbetslivet. Inom ramen för detta område har han studerat arbetsmarknadsrörlighet och lönebildning, speciellt löneskillnader mellan kvinnor och män samt mellan invandrare och svenskfödda. Ett annat av hans specialintressen är den […]

Brita af Geijerstam och Arne Ruth två av årets hedersdoktorer

11 maj, 2001 - Stockholms universitet

Årets hedersdoktorer vid Stockholms universitet är nu utsedda. Bland dem märks författaren, översättaren och danspedagogen Brita af Geijerstam och Arne Ruth, tidigare chefredaktör för DN och chef för dess kulturredaktion samt tidigare gästprofessor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. Filosofie hedersdoktorer blir vid humanistiska fakulteten professor Michael Holquist, Yale University, […]

Ulla Fogelström ny informationschef på Örebro universitet

11 maj, 2001 - Örebro universitet

Ulla Fogelström vill utveckla en kommunikationsavdelning som är en kompetent resurs för universitetet i alla frågor som rör kommunikation. I dagens överkommunicerade samhälle har informatören till stor del fått uppgiften att underlätta informationssökandet, en stor del av arbetet handlar därför om att bygga upp bra kanaler som är enkla och effektiva och som innehåller rätt […]

Nya professorer vid Stockholms universitet

4 maj, 2001 - Stockholms universitet

Per-Arne Bodin, slaviska språk, med litterär inriktning Han ägnar sig i sin forskning särskilt åt tre områden: den ryska skönlitteraturen och den ortodoxa traditionen, rysk identitet samt den moderna polska litteraturen och dess förhållande till det västeuropeiska kulturarvet. Anna Ljunggren, ryska Hennes område är rysk litteratur från 1800- och 1900-talen, främst poesi men också prosa. […]