Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Studenter trogna Umeå universitet

23 november, 2001 - Umeå universitet

Högskoleverket presenterade den 19 november rapporten ”Studenternas resultat” där en analys görs av studenternas prestationer, examinationsgrad och rörlighet. Ett resultat som förmedlats av inte minst riksmedier är att endast varannan student vid landets universitet och högskolor tar ut en examen.

Gymnasieelever möter Nobelpristagare

22 november, 2001 - Stockholms universitet

Tisdagen den 4 december fylls Aula Magna i Frescati av hundratals gymnasieelever som Stockholms universitet bjudit in för att lyssna på åtta tidigare Nobelpristagare, som liksom alla tidigare pristagare bjudits in till Sverige av Nobelstiftelsen i samband med Nobelprisets 100-årsjubileum – Vi tycker att det är oerhört hedrande att få detta besök och vi är […]

Stort sökandetryck till lärarutbildningen

21 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

Intresset för att utbilda sig till lärare är stort. Inför vårens antagning till lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är antal sökande mer än sex per plats.

Staffan Carlshamre – ny professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

20 november, 2001 - Stockholms universitet

Staffan Carlshamre som anställts som profesor i teoretisk filosofi forskar om grundläggande begrepp och metoder inom humaniora – vad en mänsklig handling är, hur handlingar kan förklaras och begripas, vad mening är och hur meningsfulla företeelser kan tolkas. Han har just påbörjat ett forskningsprojekt om kunskapsteori för bilder och berättelser.”

FORSKNINGSDAG OM FUNKTIONSHINDER OCH HANDIKAPP

19 november, 2001 - Göteborgs universitet

Delaktig eller utanför? Vad vet vi – vad tror vi?
Forskning i Västsverige om människor med funktionshinder

FORSKNINGSDAG OM FUNKTIONSHINDER OCH HANDIKAPP, torsdag 22/11, 08.30-16.30, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. Inledare: förre socialministern , FNs särskilde rapportör i handikappfrågor, Bengt Lindqvist

Nya professorer vid Stockholms universitet

13 november, 2001 - Stockholms universitet

Synnöve Clason, tyska Hennes tidigare studier var fr.a. ur en ideologikritisk synvinkel, där hon bl.a. försökte förstå bakgrunden till nationalsocialismen och andra världskriget. Därefter har de handlat om de antiliberala rörelserna under Weimarrepubliken, förhållandet mellan facts och fiction i romanen ”Erfolg” av Lion Feuchtwanger och jämförelser av manliga kvinnobilder och kvinnlig emancipationslitteratur i Öst-och Västtyskland, […]

Från människan och kemin till antikens baksida – massor av populärvetenskap i skilda ämnen under en

5 november, 2001 - Stockholms universitet

• Varför vittrar regalskeppet Wasa? • Finns det Q10 i ansiktscremer? • Einstein och hans fysik • Konstgjord fotosyntes – ny form av energi? • 1800-talets offentliga parker • Strängteori och svarta hål • Ikonen: teologi och konst • Ord från Columbus möte med ny världen • Antikens baksida • Rymdens reaktioner i en ring […]

Sju nobelpristagare till Luleå!

1 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

Inte mindre än sju nobelpristagare besöker Luleå tekniska universitet den 4-7 december. Bland dessa finns fredspristagaren Desmond Tutu och litteraturpristagaren Seamus Heaney.

– Vi är överväldigade. Det är naturligtvis en oerhört stor ära för universitetet att vi får så celebra besök, säger rektor Ingegerd Palmér.

Konferens om lärande och kunskapsbildning

31 oktober, 2001 - Vetenskapsrådet

Utbildningsminister Thomas Östros inleder konferensen som i ett brett perspektiv kommer att diskutera utbildningsvetenskap. Vad är forskningens uppgifter? Behövs den? Vad blir konsekvenserna?