Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Nya professorer vid Stockholms universitet

13 november, 2001 - Stockholms universitet

Synnöve Clason, tyska Hennes tidigare studier var fr.a. ur en ideologikritisk synvinkel, där hon bl.a. försökte förstå bakgrunden till nationalsocialismen och andra världskriget. Därefter har de handlat om de antiliberala rörelserna under Weimarrepubliken, förhållandet mellan facts och fiction i romanen ”Erfolg” av Lion Feuchtwanger och jämförelser av manliga kvinnobilder och kvinnlig emancipationslitteratur i Öst-och Västtyskland, […]

Från människan och kemin till antikens baksida – massor av populärvetenskap i skilda ämnen under en

5 november, 2001 - Stockholms universitet

• Varför vittrar regalskeppet Wasa? • Finns det Q10 i ansiktscremer? • Einstein och hans fysik • Konstgjord fotosyntes – ny form av energi? • 1800-talets offentliga parker • Strängteori och svarta hål • Ikonen: teologi och konst • Ord från Columbus möte med ny världen • Antikens baksida • Rymdens reaktioner i en ring […]

Sju nobelpristagare till Luleå!

1 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

Inte mindre än sju nobelpristagare besöker Luleå tekniska universitet den 4-7 december. Bland dessa finns fredspristagaren Desmond Tutu och litteraturpristagaren Seamus Heaney.

– Vi är överväldigade. Det är naturligtvis en oerhört stor ära för universitetet att vi får så celebra besök, säger rektor Ingegerd Palmér.

Konferens om lärande och kunskapsbildning

31 oktober, 2001 - Vetenskapsrådet

Utbildningsminister Thomas Östros inleder konferensen som i ett brett perspektiv kommer att diskutera utbildningsvetenskap. Vad är forskningens uppgifter? Behövs den? Vad blir konsekvenserna?

Stort tryck på vårens utbildningar

31 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

Intresset för vårens nya arenautbildning, Arena nätverk, vid Luleå tekniska universitet har varit stort. Antalet sökande till utbildningen, som främst omfattar områdena teknik och ekonomi, är mer än två per plats.

Populärvetenskapens vecka vid Umeå universitet

24 oktober, 2001 - Umeå universitet

Umeå universitet är värd för upptakt och final av populärvetenskapens vecka den 11- 17 november. Det innebär att universitetet bjuder på en mängd spännande populärvetenskapliga arrangemang som riktar sig till hela familjen. Programmet spänner från traditionella föreläsningar till barnaktiviteter, utställningar och samtal mellan forskare och ungdomar.

Birgitta Höijer ny gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap

24 oktober, 2001 - Örebro universitet

Birgitta Höijer är ny gästprofessor/lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hon arbetar med undervisning, handledning samt egen forskning. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om dels medieinformationens begriplighet, dels hur publiken uppfattar, förstår och tolkar medierna och vad medierna betyder i människors liv.

Tre nya arenor – studiestart hösten 2002

19 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

I samband med sitt sammanträde beslutade universitetsstyrelsen vid Luleå tekniska universitet på fredagen om ytterligare tre arenor som fått namnen Jordens resurser, Innovativ teknik och Livsstil, hälsa, teknik.

Forskardagarna – ett möte med aktuell forskning

15 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Det blir allt viktigare för forskarsamhället att kommunicera med omvärlden. Universitetet är beroende av impulser utifrån för att kunna fylla samhällets behov av ny kunskap. Det blir också allt viktigare för människor att följa med i utvecklingen. Dessutom är forskning spännande och inspirerande, säger Gunnel Engwall, prorektor vid Stockholms universitet. Därför inbjuder Stockholms universitet nu […]