Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Uppsala universitet breddar verksamheten

18 april, 2002 - Uppsala universitet

Uppsala universitet ska finnas i Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Norrtälje och i Sollentuna. Det beslutade rektor Bo Sundqvist idag. Det är ett första steg i en satsning på nya collegeutbildningar som ska hjälpa grupper som annars inte studerar att komma närmare universitetet.

Europeisk forskningsportal öppnar för svenska journalister

18 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Genom ett nytt avtal blir Sverige medlem i den europeiska webbtjänsten www.alphagalileo.org vars främsta målgrupp är vetenskapsjournalister. På portalen finns värdefull service för medier, bl a förhandstips från forskningstidskrifter och tillgång till databaser.

IT-universitetet i Stockholm invigs

17 april, 2002 - Stockholms universitet

Torsdagen den 18 april invigs IT-universitetet i Kista officiellt av utbildningsminister Thomas Östros. Därmed manifesteras det samarbetsavtal som nu finns mellan KTH och Stockholms universitet.

Nytt laboratorium för e-bygg

16 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Ett nytt visualiseringslaboratorium håller på att byggas för e-bygg, centrum för IT i byggsektorn vid Luleå tekniska universitet. Laboratoriet utrustas för simulering av byggprocesser och för kommunikation med ingenjörscentrum över hela världen.
Föreståndare är professor Thomas Olofsson.

EU-nyheter för svenska forskare

11 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets bidrag får användas i EU-ansökningar och pengar finns för planeringsbidrag:
– EU-pengar är ett sätt för forskarna att stärka finansieringen av sina projekt. Den möjligheten måste tas tillvara, säger Pär Omling generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Umeå universitet blir trådlöst

9 april, 2002 - Umeå universitet

Umeå universitet har byggt upp ett trådlöst nätverk på centrala delar av campus för att ge studenter möjlighet att koppla sig mot universitetets datornät och Internet.

Unik satsning på forskningssamarbete med u-länder

8 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Pressmeddelande från Sida och Vetenskapsrådet:

För att stimulera samarbete mellan svenska forskare och forskare i u-länder har ett helt nytt forskningsprogram skapats: Swedish Research Links. Programmet är riktat mot de mer resurstarka u-länderna som finns i Asien, Mellanöstern och Nordafrika. I ett inledande skede satsas omkring tio miljoner kronor per år.

Viktigt vägval för svensk forskning

4 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Bilden är tydlig i Vetenskapsrådets kommande studie av finansieringssituationen för svensk forskning. Hur beräkningarna än görs så har de faktiska resurserna till forskning vid universitet och högskolor stått stilla eller minskat under 90-talet. Offentliga, huvudsakligen statliga, medel minskade med 1,6 miljarder kronor. Och det samtidigt som omvärlden investerat allt mer i forskning.
– Forskning är en stark utvecklingskraft och utslagsgivande för att på sikt behålla och öka välfärden såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt. Nu behövs en kraftig nysatsning på forskning för att behålla den svenska tätpositionen, säger Pär Omling, generaldirektör för Vetenskapsrådet.