Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Chalmers varslar om uppsägningar

4 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers underrättade på torsdagen länsarbetsnämnden om 23 övertaliga tjänster på Chalmers. Orsaken är medels- och arbetsbrist.

Södertörns högskola förstahandsvalet för allt fler studenter

11 februari, 2002 - Södertörns högskola

Allt fler väljer Södertörns högskola i första hand. Bland de studenter som läste på Södertörns högskola hösten 2001 valde 68 procent Södertörn i första hand jämfört med 62 procent 2000. Den viktigaste anledningen till att söka sig till Södertörns högskola är kursutbudet, (90 procent) och utbildningens kvalitet (64 procent). På tredje plats kommer högskolans rykte. 91 procent av de tillfrågade uppger att de trivs bra på Södertörns högskola, den andelen har ökat med fem procentenheter sedan år 2000.

Kvinnlig majoritet bland professorer som installeras

5 februari, 2002 - Örebro universitet

Vid Örebro universitets årshögtid den 9 februari installeras nio professorer inom lika många ämnen. Professuren inom företagsekonomi är den första vid Örebro universitet och har bland annat fört med sig att en forskarutbildning i företagsekonomi startat.

Umeå universitets studenter trivs

4 februari, 2002 - Umeå universitet

Under hösten 2001 gjordes en undersökning av studenters hälsa och välbefinnande vid Umeå universitet. Undersökningen visar att 95 procent av de tillfrågade studenterna uppger sig trivas bra eller mycket bra med studentlivet.

Ny receptarieutbildning i Luleå

4 februari, 2002 - Luleå tekniska universitet

Drygt hälften av Apoteksbolagets anställda är farmaceuter, det vill säga receptarier eller apotekare. Den största yrkesgruppen är receptarier, en yrkesgrupp som hela tiden blir mindre.
Personalbristen innebär bland annat problem med köer på apoteken, ändrade öppethållandetider, tillfällig stängning av vissa apotek och en mycket pressad personalsituation.
Med anledning av detta startar Luleå tekniska universitet hösten 2002 en receptarieutbildning, en utbildning som delvis kommer att ges på distans.

Fem nya hedersdoktorer vid Örebro universitet

1 februari, 2002 - Örebro universitet

Örebro universitet har utsett fem nya hedersdoktorer, en hederstitel som utdelas vid den årliga akademiska högtidsdagen, som i år firas lördagen den 9 februari. Årets hedersdoktorer är Steven Cooper, Hans-Dieter Klingemann, Ingvar Lidholm, Britt Olausson och Egon Schwarz. Olausson är dessutom den första hederdoktorn inom fakulteten för medicin, naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet.

Stockholm tema för vårens öppna föreläsningar

29 januari, 2002 - Stockholms universitet

När Stockholm nu firar sitt 750-årsjubileum 2002 är det självklart att Stockholms universitet vill fira sin stad. Det gör vi med öppna föreläsningar där temat är Stockholm ur olika perspektiv. Både tisdagsföreläsningarna och Lördagsakademien (som är ett samarbete med Folkuniversitetet) har valt detta tema). Bland rubrikerna märks – Vattnet runt Stockholm – från hälsorisk till […]

Thomas Östros besöker Umeå universitet

29 januari, 2002 - Umeå universitet

Hur ska högskolan öppnas för fler studerandegrupper? Hur ska propositionen Den öppna högskolan omsättas i praktiken? Det är frågor som står i centrum för fyra seminarier som hålls under våren.
Umeå universitet är det första lärosätet av fyra som tillsammans med utbildningsdepartementet och utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros ordnar ett seminarium kring frågorna.