Pressmeddelanden

Rättsvetenskap

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar 300 miljoner på nya utbildningar och forskning inom juridik

30 augusti, 2021 - Linnéuniversitetet

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet är överens om att göra en kraftfull satsning för att utveckla ett nytt akademiskt fält med bas i Kalmar. Juridik ska bli ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet och stödja Linnéregionens tillväxtpotential. Linnéuniversitetet och Kalmar kommun går in i en gemensam satsning som omfattar minst 300 miljoner kronor på 10 […]

Med fokus på att förebygga brott blev första poliskåren en succé

24 augusti, 2021 - Göteborgs universitet

Världens första professionella polisstyrka, The London Metropolitan Police, avskräckte från brottslighet och minskade våldsbrotten markant när den infördes för knappt 200 år sedan. Det visar en studie i nationalekonomi som undersöker förhållandet mellan polisnärvaro och brottslighet med hjälp av historiska data.

Skolans roll när ungdomar utsätts för brott

4 augusti, 2021 - Örebro universitet

Att dela klassrum med sin förövare. Att inte klara av att vara i skolan och halka efter i undervisningen. Det finns många anledningar att undersöka skolans roll för ungdomar som blivit utsatta för brott. Örebroforskaren Sara Thunberg vill ta reda på vad brottsutsatta ungdomar behöver för att klara skolan.

Regeringen utser Amir Rostami att leda kampen mot välfärdsbrottsligheten

4 juni, 2021 - Högskolan i Gävle

​Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vill se Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, som ledare för att stärka förmågan att bekämpa de organiserade brotten mot välfärden.
Regeringen har nu insett att för att kunna bekämpa den grova och organiserade brottsligheten mot välfärden behövs mer kunskap och utser Amir Rostami att leda arbetet.

Medborgarskap inte lösningen för statslösa grupper

1 juni, 2021 - Linnéuniversitetet

Tidigare forskning har visat att medborgarskap till en nationalstat, som Sverige eller Storbritannien, är lösningen för statslösa grupper, till exempel palestinier och kurder. Linnéuniversitetets forskare Barzoo Eliassi visar i sin nya bok Narratives of Statelessness and Political Otherness att det är otillräckligt och inte löser problemet. Vad innebär det att vara utan en nationalstat? Den […]

Gift i Sverige – men vad händer vid flytt till Baltikum eller Polen?

18 maj, 2021 - Uppsala universitet

Ett samkönat äktenskap ingått i ett EU-land kan ses som ogiltigt i ett annat. Argumentet är ofta att samkönade äktenskap står i alltför stor kontrast till den egna rättsordningen. I en ny avhandling i internationell privaträtt har Laima Vaige analyserat hur ett sådant sätt att tillämpa lagen står sig emot Europakonventionen och EU-rätten.

Samarbetet utbrett mellan Sveriges organiserade brottslingar

24 februari, 2021 - Högskolan i Gävle

– I våra nätverksanalyser kan vi se att det finns ett samarbete mellan individer inom olika miljöer och vi ser även att de så kallade ensamagerande individerna också har vissa kopplingar till gängen. Det verkar också finns vissa individer som är väldigt samarbetsinriktade, ett slags kriminella kameleonter, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Hur har den enskildes rättssäkerhet i tillsyn förändrats?

21 januari, 2021 - Umeå universitet

Hanteras dina personuppgifter felaktigt har du goda möjligheter att få frågan utredd av en oberoende tillsynsmyndighet. Blir du eller en anhörig däremot felbehandlad inom vården är möjligheten för dig som enskild att få frågan utredd av en oberoende tillsynsmyndighet mycket begränsad. Individens rättssäkerhet i tillsynen varierar, det visar rättsvetaren Ida Asplund i sin avhandling.

Svårt driva skadeståndsmål vid immateriella intrång

10 september, 2020 - Uppsala universitet

Att fastställa skadestånd vid immateriella intrång, som olagligt spridande av upphovsrättsskyddat material, måste alltid göras utifrån ett helhetsgrepp. De skadestånds- och processrättsliga principerna ska fungera som komplement och inte ersätta lagarnas och direktivens särskilda bestämmelser om hur själva ersättningsbestämningen ska göras och vilka särskilda omständigheter som ska vägas in.

Otillräckligt stöd till unga brottsoffer

2 juni, 2020 - Örebro universitet

Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Örebro-forskaren Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete.