Pressmeddelanden

Rättsvetenskap

Svenska släktforskare skulle värvas att jobba för rasbiologin

15 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Under första halvan av 1900-talet försökte olika grupperingar i Sverige värva amatörsläktforskare för att de skulle registrera ärftliga sjukdomar, ögon- och hårfärg, personlighetsdrag och skallform hos olika släkter. Uppgifterna skulle bland annat användas inom rasbiologin, visar en studie från Göteborgs universitet.

Inga rättsliga hinder för könskvoterade bolagsstyrelser

18 maj, 2022 - Umeå universitet

För att åstadkomma jämn könsfördelning i bolagsstyrelser är kvotering ett lämpligt och sannolikt nödvändigt verktyg. Detta oavsett om man väljer att införa kvotering via lagstiftning eller självreglering. Det visar en ny avhandling i rättsvetenskap från Umeå universitet.

IOK navigerar mellan mänskliga rättigheter och förtryck

2 februari, 2022 - Umeå universitet

Kan den olympiska rörelsen både försvara mänskliga rättigheter och hålla OS-arrangören Kina nöjd? Johan Lindholm, expert på rättens påverkan på idrotten, resonerar kring konflikten mellan viljan att hålla idrotten apolitisk och ett ökat politiskt engagemang hos idrottsutövare.

Trots minskat stöd antas nya lagar som tillåter dödsstraff i USA

31 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Intresset väcktes till liv när hon jobbade som paralegal på en advokatbyrå i USA som enbart jobbade med klienter dömda till dödstraff. Strax före jul doktorerade Emma Ricknell vid Linnéuniversitetet på ämnet och lade fram sin avhandling om lagstiftningen kring dödsstraff i USA. Trots att de flesta delstater verkar för att avskaffa, eller i alla […]

Snårigt rättsläge för arbetsgivares arbetsmiljöansvar

15 december, 2021 - Umeå universitet

Vilka rättsliga krav ställs på arbetsgivare för att tillhandahålla en god arbetsmiljö och effektiv rehabilitering, och vad händer om de inte lever upp till kraven? En komplex lagstiftning gör att det inte alltid är tydligt vilka åtgärder som kan tas till när arbetsgivare brister, det visar en ny avhandling i rättsvetenskap från Umeå universitet.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar 300 miljoner på nya utbildningar och forskning inom juridik

30 augusti, 2021 - Linnéuniversitetet

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet är överens om att göra en kraftfull satsning för att utveckla ett nytt akademiskt fält med bas i Kalmar. Juridik ska bli ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet och stödja Linnéregionens tillväxtpotential. Linnéuniversitetet och Kalmar kommun går in i en gemensam satsning som omfattar minst 300 miljoner kronor på 10 […]

Med fokus på att förebygga brott blev första poliskåren en succé

24 augusti, 2021 - Göteborgs universitet

Världens första professionella polisstyrka, The London Metropolitan Police, avskräckte från brottslighet och minskade våldsbrotten markant när den infördes för knappt 200 år sedan. Det visar en studie i nationalekonomi som undersöker förhållandet mellan polisnärvaro och brottslighet med hjälp av historiska data.

Skolans roll när ungdomar utsätts för brott

4 augusti, 2021 - Örebro universitet

Att dela klassrum med sin förövare. Att inte klara av att vara i skolan och halka efter i undervisningen. Det finns många anledningar att undersöka skolans roll för ungdomar som blivit utsatta för brott. Örebroforskaren Sara Thunberg vill ta reda på vad brottsutsatta ungdomar behöver för att klara skolan.

Regeringen utser Amir Rostami att leda kampen mot välfärdsbrottsligheten

4 juni, 2021 - Högskolan i Gävle

​Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vill se Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, som ledare för att stärka förmågan att bekämpa de organiserade brotten mot välfärden.
Regeringen har nu insett att för att kunna bekämpa den grova och organiserade brottsligheten mot välfärden behövs mer kunskap och utser Amir Rostami att leda arbetet.

Medborgarskap inte lösningen för statslösa grupper

1 juni, 2021 - Linnéuniversitetet

Tidigare forskning har visat att medborgarskap till en nationalstat, som Sverige eller Storbritannien, är lösningen för statslösa grupper, till exempel palestinier och kurder. Linnéuniversitetets forskare Barzoo Eliassi visar i sin nya bok Narratives of Statelessness and Political Otherness att det är otillräckligt och inte löser problemet. Vad innebär det att vara utan en nationalstat? Den […]