Pressmeddelanden

Rättsvetenskap

Nytt forskningsprogram ska förebygga gängbrottslighet

26 februari, 2024 - Högskolan i Gävle

Forskningsprogrammet ”Crime and social harms” vid Högskolan i Gävle ska bidra med ny kunskap om gängkriminalitet och förebyggande av brott. – Vi arbetar för tvärvetenskaplig forskning inom området och har nära dialog med fältet – polis, socialtjänst och skola för att kunna utveckla relevant forskning, säger Sara Skoog Waller, doktor i psykologi och forskare inom […]

Design avgörande för läkande miljö inom tvångsvården

21 september, 2023 - Göteborgs universitet

Inom SiS, fängelser och rättspsykiatri är det viktigt med miljöer som uppmuntrar till rörelse, ger bättre sömnkvalitet och bidrar till en känsla av omsorg och trivsel. Det visar en doktorsavhandling från Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet. Franz James har i sin avhandling studerat miljöer på institutioner där tvångsvård bedrivs, som fängelser, rättspsykiatri […]

Avslöjande forskning om EU-organet med stor makt över lagstiftningen, men liten insyn

5 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

Ny avhandling: EU:s nämnd för lagstiftningskontroll (RSB) har för stort inflytande och är partisk Nämnden för lagstiftningskontroll inrättades av EU-kommissionen 2015 som ett oberoende organ för att bidra till bättre EU-lagstiftning. Problemet är dock att nämnden har fått stor makt, utsätts för påverkan av olika intressenter och saknar öppenhet, visar ny forskning av Brigitte Pircher […]

”Kommer du att döma mig om jag berättar? …om ungdomars sexuella beteende och utsatthet för våld”

4 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

Ny avhandling om sexuellt riskbeteende bland ungdomar. Ungdomars sexuella hälsa är en föränderlig process som påverkas av en mängd faktorer. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet betonas vikten av att ständigt, och vid möten med ungdomar, till exempel på en ungdomsmottagning, ställa frågor om deras sexuella beteende om. Att fråga om någon utsatt dem för […]

Förebyggande internet-KBT mot sexövergrepp på barn öppnar på svenska

28 februari, 2023 - Karolinska Institutet

Ett behandlingsprogram med anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för personer med sexuellt intresse för barn visade på goda resultat i en engelskspråkig pilotstudie. Nu öppnar det brottsförebyggande KBT-programmet även på svenska, tyska och portugisiska. Behandlingen, som har utvecklats av forskare och psykologer vid Karolinska Institutet, kommer att utvärderas inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete […]

Ojämlik tillgång till stöd för våldsutsatta barn

14 februari, 2023 - Linnéuniversitetet

När ett barn blivit utsatt för våld är både tillgången till stöd och innehållet i det väldigt ojämlikt. Det är också svårt för föräldrar att få kunskap om vilket stöd som finns. Många blir nekade hjälp av BUP och få vet att det finns något som heter Barnahus och att socialtjänsten kan hjälpa. Det är […]

Sveriges EU-ordförandeskap 2023 – vem kan svara på vad?

27 december, 2022 - Stockholms universitet

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Vad innebär det och vilka frågor kan bli aktuella att hantera och driva under de sex månader som Sverige ska planera och leda arbetet i ministerrådet? Här finns en lista på forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor med koppling till Europa och Sveriges EU-ordförandeskap.

Rapport från Linnéuniversitetet i Polisens utvärdering om påskupploppen

14 december, 2022 - Linnéuniversitetet

Under onsdagen presenterade Polismyndigheten en extern utvärdering av händelserna under påskhelgen i våras, de så kallade påskupploppen. Bakom ett av underlagen till utvärderingen står forskargruppen Centrum för polisforskning och utveckling vid Linnéuniversitetet. CPU har ställt samman de senaste tio årens forskning om mekanismer bakom upplopp, analyserat fyra rättsfall och lämnat förslag på viktig framtida forskning. Att få […]

Körförmåga vid synfältsbortfall – utredningsförslag med flera potentiella vinster

31 oktober, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Runt 1000 personer förlorar varje år sitt körkort på grund av synfältsbortfall. Dagens system för undantag från de medicinska föreskrifterna påverkar många på individnivå negativt samtidigt som det orsakar kostsamma rättsprocesser. Hösten 2021 fick VTI ett regeringsuppdrag att tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer […]

Nya perspektiv på barns rätt vid skuldindrivning

13 oktober, 2022 - Lunds universitet

En ny avhandling från Lunds universitet belyser vikten av att ta hänsyn till det individuella barnet vid indrivning av skulder. Avhandlingen visar också att det faktum att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 påverkat hur Kronofogdemyndigheten tolkar sitt barnrättsliga ansvar.