Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Få utnyttjar rätten att efterforska sin spermadonator

19 januari, 2022 - Umeå universitet

Bara en liten del av de som har möjlighet att få veta mer om sin spermadonator söker den informationen. Dessutom skiljer rutiner för tillgängliggörande av donatorinformation sig mellan kliniker i Sverige. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

17 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

I den svenska läroplanen framgår att skolan aktivt och medvetet ska främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter när det gäller ämnet idrott och hälsa. Det saknas dock tydliga beskrivningar om hur detta ska uppnås i praktiken. Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina […]

Polisen tvingas lägga ärenden på hög så de blir enklare att avskriva

14 januari, 2022 - Göteborgs universitet

Att låta tiden gå så att polisärendet blir tillräckligt gammalt för att kunna avskrivas, eller att ge sken av att mer händer än vad det verkligen gör. Det är två strategier som används inom Polisen för att hantera den höga arbetsbelastningen, enligt ny forskning från Göteborgs universitet. – I princip alla offentliga verksamheter tycks vara […]

Ny bild av samisk förvaltning av naturresurser under perioden 1550–1800

3 januari, 2022 - SLU

Hur rätten att utnyttja olika marker bestämdes bland samer i Sverige från mitten av 1500-talet fram till slutet av 1700-talet beskriver två SLU-forskare i en ny bok. Berättande källor och domstolsprotokoll från Lulesamiskt område visar hur rättigheter knutna till jakt, fiske och renbete förändrades i takt med att en jakt- och fiskeekonomi övergick till att bli allt mer präglad av renskötsel.

Diskussioner mellan lärare krävs för likvärdig bedömning

27 december, 2021 - Uppsala universitet

Språklärare behöver få ökade möjligheter att diskutera bedömning av elevers skrivande. Att på olika sätt stärka och utveckla lärares bedömarkompetens skulle kunna leda till såväl ökad likvärdighet som mer rättvisande betyg. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet, om bedömning av elevers skriftliga språkkompetens i tyska.

Nationell satsning på matematik lyfte kunskaperna

21 december, 2021 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Matematiklyftet höjde elevers matematikresultat på låg- och mellanstadiet. Men svagare elever gynnades inte. Det visar en utvärdering från IFAU. Mellan 2013 och 2016 genomfördes fortbildningen Matematiklyftet i svenska skolor. Under ett års tid arbetade matematiklärare tillsammans för att utveckla sin undervisning. Syftet var att förbättra undervisningen och öka elevers kunskaper i matematik.

Ungdomar med psykiska besvär vet inte vart de ska vända sig

17 december, 2021 - Högskolan i Halmstad

Ungdomar med psykiska besvär är rädda för att inte få hjälp. De upplever att samhällets stödsystem är svårnavigerat och otillgängligt och tycker att de själva kan för lite om psykisk hälsa. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad.

Så markerar diplomater status under pandemins virtuella möten

13 december, 2021 - Lunds universitet

Under pandemins zoom-möten har vi sett många variationer i hur mötesdeltagarna riggar sin hemmastudio. Men hur gör politiska ledare och toppdiplomater för att visa sin status? Elsa Hedling, som forskar om diplomatins digitalisering, har gjort en studie över hur internationella makthavare arbetar med sin framtoning på skärmen. Läs och se bilder på Lunds universitets hemsida […]

Fem forskare om Mellanösterns största utmaningar

13 december, 2021 - Lunds universitet

Kriget mot terrorismen är på väg mot sitt slut. Blev Kina den verkliga vinnaren? Mellanöstern verkar gå mot mer auktoritära styren. Stora flyktingströmmar och en kraftigt växande befolkning kommer påverka de närmaste decennierna.   Lyssna på fem forskare som under tio minuter framtidsspanar kring utvecklingen i Mellanöstern. Spaningen gjordes under Lunds universitets Framtidsvecka och arrangerades […]