Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Föräldraledighet behöver inte vara ett hinder för etablering

1 december, 2023 - Stockholms universitet

Mammor med utlandsfödda barn som var föräldralediga på deltid eller under kortare perioder var mer benägna att engagera sig i inkomstbringande aktiviteter eller att utbilda sig. En ny studie visar överraskande mönster i användningen av föräldraledighet bland nyanlända invandrarkvinnor i Sverige, särskilt med fokus på deras inträde på arbetsmarknaden.

Staten behöver ta mer ansvar för bostadssystemet föreslår forskare

1 december, 2023 - Södertörns högskola

Marknaden kan inte själv lösa den bostadskris vi befinner oss i. Därför behöver staten ta ett större ansvar och arbeta för ett solidariskt, jämlikt och klimatanpassat bostadssystem. Det är förslag som presenteras i boken Kris i bostadsfrågan, en gedigen genomgång av mer än hundra år av Sveriges bostadshistoria.  – Problemet med dagens bostadssystem och orsaken […]

Julia Zulver blir Wallenberg Academy Fellow vid Försvarshögskolan

29 november, 2023 - Försvarshögskolan

Julia Zulver har utsetts till en av årets Wallenberg Academy Fellows av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Hennes forskning handlar om hur feministiska organisationer arbetar för att bevara kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer efter krig och konflikter.

Gener påverkar om spädbarn tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt

27 november, 2023 - Uppsala universitet

Om spädbarn vid fem månaders ålder tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt som bilar eller mobiltelefoner styrs till stor del av generna. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet nu kunnat visa. Resultaten tyder på att det finns en biologisk grund för hur spädbarn skapar sina unika visuella upplevelser och vilka saker de lär sig mest om.

Föräldrarna viktiga förebilder vid val av högskoleutbildning

24 november, 2023 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Valet av utbildning tenderar att gå i arv. Det gäller särskilt teknik, ingenjörsvetenskap, medicin och ekonomi. Adam Altmejd studerar i en ny IFAU-rapport orsakssambanden mellan föräldrarnas och barnens val. Vi vet att barn ofta väljer samma yrke eller studerar samma ämne som sina föräldrar. Men orsakar föräldrarnas studieval barnens studieval eller påverkar andra faktorer både […]

FN:s klimatmöten organiseras på ett sätt som gynnar rikare, större länder

23 november, 2023 - Lunds universitet

I en ny studie belyser forskare vid Lunds universitet COP-mötenas historia. Länder som deltar i klimatförhandlingarna delas in i fyra grupper; radikaler, opportunister, hycklare och undvikare. Studien visar att rika länder gynnas och fattiga missgynnas. Därmed riktas strålkastarljuset mot klimatkonferensens ambition om klimaträttvisa. Varje år möts världens länder på FN:s globala klimatkonferens för att förhandla […]

Ukrainas roll i kärnkraftens historia ämnet för nytt forskningsprojekt

22 november, 2023 - Södertörns högskola

Långt innan kärnkraftverket i Tjernobyl byggdes forskades det om kärnfysik i Ukraina. Denna forskning bidrog till utvecklingen av såväl kärnenergi som atomvapen. Men landets roll i den nukleära historien är till stor del okänd, säger Tatiana Kasperski, som med sin forskning nu vidgar den bilden. – När Ukraina och kärnkraft kommer på tal tänker man […]

Digitala möten påverkar prestation och mående

20 november, 2023 - Mälardalens universitet

Digitala möten har blivit en självklar del av arbetslivet. Allt fler arbetsgivare rekryterar geografiskt utspridda team och allt fler erbjuder flexibilitet att arbeta från andra platser än kontoret. Allt för att kunna konkurrera om de främsta talangerna. Men det finns nackdelar med digitala möten, kopplat till hur vi mår och hur vi presterar. Det menar Britta Nordin Forsberg, universitetslektor och forskare inom organisation och ledarskap vid Mälardalens universitet (MDU). Britta Nordin Forsberg forskar bland annat om hur digitala mötesformer påverkar oss människor och vår kognitiva upplevelse av den tvådimensionella värld som digitala möten utgör. I pm:et som är bifogad listar hon varför digitala möten kan göra att vi både presterar och mår sämre.

Ny forskning om integration och migration presenteras i Göteborg

20 november, 2023 - Göteborgs universitet

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt runt om i världen så saknas fortfarande mycket kunskap kring migration och integration. 22-24 november samlas internationella och svenska forskare i Göteborg för att presentera ny forskning vid konferensen Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies (OMICS 2023). –Vi vill stimulera till samtal kring hur […]

Välkomna till CBEES Annual Conference 2023: The war and its effects

20 november, 2023 - Södertörns högskola

23-24 november arrangerar Centre for Baltic and East European Studies sin årliga konferens, en konferens som än en gång äger rum i skuggan av ett krig. Såväl forskningsfältet som enskilda forskare är påtagliga påverkade av det som sker och utifrån denna verklighet kretsar årets konferens. Inte sedan andra världskriget har Europa upplevt ett krig likt […]