Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Det är dottereffekten som skapar pappafeministen, visar ny forskning

24 mars, 2023 - Handelshögskolan i Stockholm

Svenska företag ledda av vd:ar med döttrar blir mer jämställda – men först när papporna inser hur tufft flickor och kvinnor har det. Det visar en ny studie från Handelshögskolan i Stockholm, Erasmus universitet och Jönköping University.

Godstransporterna stod emot coronapandemin

21 mars, 2023 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Det svenska godstransportsystemet klarade coronapandemin 2020-2021 utan större störningar, visar en ny VTI-rapport. Transportsystemet var både robust och flexibelt och gick relativt opåverkat genom den allvarliga samhällskrisen. I rapporten ”Coronapandemins effekter på det svenska godstransportsystemet” undersöker forskarna hur framför allt sjöfart och långa landsvägstransporter påverkades de första två åren efter covidutbrottet. Underlaget är en kombination […]

Acceptans för slopade bränslesubventioner kan öka i utvecklingsländer

21 mars, 2023 - Göteborgs universitet

Människor kan bli mer positiva till politiska förslag om att ta bort bränslesubventioner om förslagen samtidigt innehåller information om vad pengarna ska användas till i stället. Det visar en studie från Göteborgs universitet som undersökt attityder till avskaffande av fossila bränslesubventioner i fem utvecklingsländer. Världens länder har enats om att ta gemensamt ansvar för att […]

8 miljoner kronor satsas på arbetsintegrerat lärande inom industrin

20 mars, 2023 - Högskolan Väst

Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Väst och industriföretag tillsammans kan utveckla nya former för arbetsintegrerat lärande. Två nystartade forskningsprojekt fokuserar dels på virtuella lärandemiljöer för kompetensutveckling, dels ledarskap och medarbetarskap i hybrida arbetsmiljöer.

Nytt projekt granskar batteribyten för tunga fordon

16 mars, 2023 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

I ett nytt forskningsprojekt kommer VTI tillsammans med Linköpings universitet och en expertgrupp granska om ett batteribytessystem för tunga elfordon kan genomföras i Sverige. Och om det är möjligt, hur det kan göras. Tekniken används redan i stor skala i Kina, men i Sverige känner många ännu inte till vad batteribyte är. Jämfört med laddning […]

Därför kan äldre kvinnor vara bättre reklammodeller

15 mars, 2023 - Handelshögskolan i Stockholm

Kan det vara fördelaktigt att använda sig av äldre kvinnor som modeller i reklamkampanjer? Ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att så är fallet. Resultaten pekar i helt motsatt riktning mot tidigare forskning och visar att företag har stor nytta av att använda sig av äldre, kvinnliga reklammodeller i sina annonser. Äldre personer, och […]

Lokala traditioner påverkar kommuners åtgärder mot arbetslöshet

15 mars, 2023 - Göteborgs universitet

Den lokala kulturen påverkar kommuners sätt att tolka begrepp som ”aktivering” och ”anställningsbarhet” när arbetsmarknadspolitik ska omsättas i praktik. Det visar en avhandling som följt ungdomar och vuxna som deltagit i kommunala projekt mot arbetslöshet i en traditionell bruksort. En bruksort är ett mindre samhälle som byggts upp kring en dominerande industri, som ett järn-, […]

Risk att korruption underskattas i Sverige

13 mars, 2023 - Linköpings universitet

Det finns risk att personer gynnas om de har släktingar på viktiga poster inom offentlig sektor. Det visar en ny avhandling vid Linköpings universitet, där korruption i en mogen demokrati undersöks. Slutsatsen är att så kallad nepotism kan vara ett underskattat problem som behöver mer uppmärksamhet i Sverige.