Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

För tidigt födda barn klarar sig bra i skolan

29 juni, 2022 - Umeå universitet

En ny studie har tittat på hur för tidigt födda barn presterar i skolan. När man jämförde skolbetyg hos fullgångna barn med barn som fötts måttligt för tidigt såg man inga skillnader. Barn som hade fötts extremt tidigt hade sämre skolbetyg. Men de extremt för tidigt födda barn som gick i toppresterande skolor hade lika bra betyg som fullgångna barn i ett genomsnittligt rektorsområde.

Nära hälften födda i slutet av 1800-talet fick aldrig barnbarnsbarn

29 juni, 2022 - Stockholms universitet

Vilka omständigheter påverkar ifall släktlinjer dör ut? I en ny studie från Stockholms universitet har forskarna undersökt befolkningsdata mer än hundra år bakåt i tiden för att ta reda på varför nära hälften av män och kvinnor i Skellefteåregionen födda 1885–1899 aldrig fick några barnbarnsbarn, trots en hög befolkningstillväxt under perioden.

Val, politik och opinion: uppdaterad expertlista

28 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Inför höstens val har vi uppdaterat vår populära expertlista Val, politik och opinion. Här hittar du som är journalist forskare som ur en mängd olika perspektiv kan analysera och kommentera såväl dagspolitiska händelser som större skeenden.

Fria resor med kollektivtrafiken i sommar

28 juni, 2022 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Avgiftsfri kollektivtrafik är en återkommande åtgärd i Sverige, men utan en nationell strategi för hur avgiftsfri kollektivtrafik ska se ut finns det ingen kontinuitet gällande vem som får resa gratis, när och var, eller hur det ska finansieras. 

Mänskliga rättigheter skyddar inte mot ojämlikhet visar haitiska revolutionen

27 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Genom att analysera den haitiska revolutionen kan vi få nya perspektiv på vår samtid. Forskning från Göteborgs universitet visar att det var i samband med denna revolution som förhållandet mellan politiska rättigheter och ojämlikhet för första gången ställdes på sin spets, vilket avspeglas i dagens globala utveckling.

Stor ökning av döda i konflikter – närmar sig rekordåret 2014

27 juni, 2022 - Uppsala universitet

En ny rapport från Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid Uppsala universitet visar att minst 119.000 människor dog i organiserat våld under 2021. Detta är en ökning med 46 procent jämfört med året innan och den högsta siffran sedan 2015.

Din personlighet kan påverka hur du röstar i valet 2022

22 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Det finns ett samband mellan vår personlighet och vilket politiskt parti vi väljer att sympatisera med. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet. Välvillighet, öppenhet och ängslighet kännetecknar personer som röstar på något av de röda partierna. Högersympatisörer har däremot en högre grad av utåtriktning och samvetsgrannhet. Personligheten avspeglar sig i den politiska övertygelsen. […]

Ett välfärdssystem som inkluderar alla kan motverka hedersförtryck

21 juni, 2022 - Örebro universitet

Bristande välfärd stärker hedersnormer. Det är en av slutsatserna som Örebroforskaren Rúna Baianstovu har kommit fram till efter en fördjupad analys av intervjuer med drygt 200 personer.
– Därför är det avgörande med ett välfärdssystem som inkluderar alla för att motverka hedersnormer, säger hon.

Väntan på och inom transvården påverkar unga värst

21 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Utredning, diagnosticering och behandling inom den könsbekräftande vården tar tid, ofta många år. Väntan, såväl på som inom transvården, påverkar unga transpersoner extra mycket visar en ny studie som ingår i ett större forskningsprojekt om unga svenska transpersoners psykiska hälsa. I en studie som fokuserar på intervjuer med unga transpersoner i könsbekräftande vård identifieras framför […]