Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Ny avhandling:  Framgångsrika plattformsföretag fyller behov av gemenskap i Sverige

12 maj, 2021 - Örebro universitet

Plattformsföretagen, med pionjärer som Airbnb och Uber, är en typ av samhällsorganisatörer och fyller ett behov av gemenskap i det individualiserade Sverige. Det visar Andrea Geissinger i sin doktorsavhandling i företagsekonomi. – Tider av osäkerhet, oro och rädsla för framtiden får oss att längta efter tillhörighet och gemenskap. Detta kan vara en förklaring till varför […]

Mer fokus på delad lyx än delat arbete i moderna gemenskapsboenden

12 maj, 2021 - Malmö universitet

Tillgång till spa, vinkällare och gemensam takterrass. Det uppdaterade konceptet gemenskapsboende ser inte längre ut som det gjorde förr. ”Att dela bostad handlar i det här sammanhanget om lyx. Du ska gymma, sola och dricka fina viner”, säger Karin Grundström, professor i arkitektur vid Malmö universitet.

Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga

12 maj, 2021 - Stockholms universitet

Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande. Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer. Studien är en del i en avhandling av Sibel Korkmaz som disputerade vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, den 11 maj 2021.

Erfarenheter från den nya matchningstjänsten Krom visar på utmaningar med reformeringen av Arbetsförmedlingen

11 maj, 2021 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Rapportförfattarna analyserar utvecklingen i Krom under 2020 med hjälp av registerdata från Arbetsförmedlingen och intervjuer med arbetsförmedlare och handledare hos de externa leverantörerna. Rapportförfattarna bedömer att profileringsverktyget inte på ett tillräckligt bra sätt hanterar det faktum att de arbetssökandes jobbchanser minskar ju längre tid de har varit arbetslösa. Det får till följd att de arbetssökande som varit arbetslösa länge bedöms stå närmare arbetsmarknaden än vad de i själva verket gör.

Ny studie förkastar idé om att du maximalt kan ha 150 kompisar

5 maj, 2021 - Institutet för Framtidsstudier

Ungefär 150 meningsfulla sociala kontakter, fler än så klarar människan inte av. Det så kallade ”Dunbars tal”, en idé från antropologin om en maxgräns för människans sociala förmåga har länge betraktats som en sanning. En ny studie visar dock att Dunbars tal inte stämmer.

Färg, form och städad utemiljö ger trygga barn

5 maj, 2021 - Malmö universitet

Öppna platser, vuxna i närheten, inte för mycket buskage. Bort med skräp och in med färg och form. Så vill 52 barn som medverkat i en studie i Lindängen i Malmö öka tryggheten i sitt område.

Mäns sårbarhet en utmaning för Räddningstjänsten

4 maj, 2021 - Göteborgs universitet

”Det är alltför lätt att vi raljerar och skyller på män som dumdristiga”, säger genusforskaren Mathias Ericson som tittat på hur svårt det är att arbeta med frågor kring mäns överrepresentation i olika former av sociala problematiker och våld.

Regler hindrar kyrkan att bredda verksamheten

4 maj, 2021 - Göteborgs universitet

För att bli mer samhällsrelevanta försöker allt fler församlingar bredda verksamheten och öppna kyrkans lokaler för fler. Men motstridiga ramverk och olika tolkningar av kulturarvskyddet bromsar utvecklingen, visar en ny studie från Göteborgs universitet. Sekularisering, medlemstapp och sämre ekonomi. Svenska kyrkan och det kyrkliga kulturarvet står inför många utmaningar. – Kyrkans byggnader är i gott […]