Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Fattig trots arbete – utrikesfödda män mest drabbade

29 november, 2022 - Göteborgs universitet

De som arbetar men som ändå lever i fattigdom har länge varit ensamstående kvinnor. En ny studie från Göteborgs universitet visar att utrikesfödda män i medelåldern nu dominerar gruppen fattiga med arbete. Andelen arbetande personer som lever under gränsen för fattigdom har legat på ungefär samma nivå i Sverige sedan 1987. Ensamstående kvinnor i åldern […]

Carl Bennet och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse finansierar professur i hållbarhetsutveckling

28 november, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Carl Bennet och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse går samman för att stödja en ny professur vid Handelshögskolan i Stockholm. Detta gör det möjligt för den internationellt erkända forskaren Martina Björkman Nyqvist att fortsätta sin viktiga forskning om utvecklingsekonomi och barns hälsa och utbildning. Hållbarhetsutveckling och fattigdomsbekämpning står högst på agendan för två av Sveriges […]

Dags att sätta biologisk mångfald på agendan – fem Lundaforskare om utmaningarna inför COP15

28 november, 2022 - Lunds universitet

Drygt två veckor efter klimatmötet i Egypten möts ledare från världens länder på nytt, denna gång för att hantera en annan akut kris som mänskligheten står inför – förlusten av biologisk mångfald. Frågan är mindre känd än klimatkrisen och något ramverk motsvarande Parisavtalet finns inte på plats – något många hoppas att det kommande toppmötet […]

Expertlista från Lunds universitet inför toppmötet om biologisk mångfald, COP15

28 november, 2022 - Lunds universitet

Lunds universitet har tagit fram en lista med experter med anledning av det kommande toppmötet i Montreal i december om krisen för biologisk mångfald. Listan är indelad i ett flertal kategorier och kan komma att uppdateras efter hand. För senaste version, se här: Forskare på Lunds universitet med expertkunskap om COP15 | Lunds universitet När […]

”Ekokammare” skapar förutsättningar för radikalisering på nätet

24 november, 2022 - Göteborgs universitet

Digitala ”ekokammare” – det vill säga slutna digitala rum där bara en grupps åsikter förekommer – bidrar till polarisering och radikalisering. Forskare har analyserat 20 år av diskussioner på ett högerextremt nätforum och sett hur användare successivt socialiseras in i allt radikalare åsikter. Våld och terrordåd med koppling till högerextremism har ökat kraftigt i västvärlden […]

Ryska invasionens konsekvenser för forskning och kunskapsskapande ämnet för CBBES Annual Conference 2022

24 november, 2022 - Södertörns högskola

Rysslands krig i Ukraina har på ett mycket tragiskt sätt påverkat människors liv. Men invasionen har också fått långgående konsekvenser för forskningen och i förlängningen den expertis som utgör en viktig pusselbit för del den östeuropeiska regionen och hela Europas framtid dels Ukrainas återuppbyggnad. Under de senaste 30 åren har Östeuropa som forskningsområde definierat som […]

Ägarform kan påverka personalens välbefinnande i äldreboenden

21 november, 2022 - Högskolan i Gävle

Internationella studier visar att personalen i icke vinstdrivna äldreboenden tenderar att vara tryggare och mindre stressade.
– De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle.

Shopping och köpbeteende – experter vid Stockholms universitet

17 november, 2022 - Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit från en shoppingdag till en eller flera veckor av shopping. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteenden.

Normer försvårar övergången till skogsbruk utan stora kalhyggen

16 november, 2022 - Lunds universitet

I decennier har den svenska skogen brukats intensivt genom kalhyggen och trädplanteringar för att få ut så mycket virke som möjligt. Kultur och starka traditioner gör att skogsbrukare upplever att det är svårt att få kunskap om, och stöd, för andra skogsförvaltningsmetoder. Det menar forskare vid Lunds universitet som studerat hinder för ett hyggesfritt skogsbruk. […]

Ny bok om förpackningar och matsvinn

16 november, 2022 - Karlstads universitet

En tredjedel av all mat som produceras idag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet.