Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Svenska nyhetsmedier mer jämställda

14 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Sverige har tagit ett rejält kliv framåt när det gäller jämställdhet i nyhetsinnehållet. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2020 som släpps idag. I Sverige är det 38 procent kvinnor som syns och hörs i nyhetsflödet, vilket kan jämföras med en fjärdedel globalt. Rapporten Räkna med kvinnor har tagits fram vid institutionen för journalistik, medier […]

Oro för brott och dålig hälsa kan få äldre att känna sig otrygga

8 juli, 2021 - Örebro universitet

Oro för att bli utsatt för brott är bara en av orsakerna till att äldre känner sig otrygga. Det sociala klimatet i grannskapet och oro för att till exempel ramla hemma är också vanligt. Det visar en ny studie av Nadezhda Golovchanova, doktorand vid Örebro universitet. Över 600 äldre i Örebro kommun deltog i studien […]

Förbättrad punktlighet i tågtrafiken kan minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser

7 juli, 2021 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Inrikes transporter står för en ökande andel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att minska transportsektorns utsläpp behöver mer transporter ske på järnväg. Aktuell forskning vid K2 och Lunds universitet visar att järnvägstrafikens punktlighet påverkar både attraktiviteten och kapaciteten och att förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken är ett kostnadseffektivt sätt att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Ojämlikheter skapar hinder för vänskapsprojekt

1 juli, 2021 - Umeå universitet

Det omgivande samhällets villkor gör sig påminda när människor försöker knyta gränsöverskridande vänskapsband. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

Forskning till Internationella dagen för parlamentarism

29 juni, 2021 - Södertörns högskola

Den 30 juni är det den Internationella dagen för parlamentarism, en dag instiftad av FN. För den som vill uppmärksamma dagen finns en stor mängd forskning om demokrati från Södertörns högskola. Forskare från en rad olika ämnen som inriktar sig på olika aspekter av svensk demokrati och samhällsutveckling under de senaste 100 åren finns samlade […]

Ny rapport visar på möjligheterna till bildelning i mindre städer

29 juni, 2021 - Högskolan Väst

Forskningsprojektet SESMA har undersökt möjligheterna och utmaningarna för biltillverkare att lansera en tjänst för bildelning av autonoma fordon i en mindre stad. Resultaten visar på att användarnas livssituation och samverkan mellan flertalet aktörer är avgörande för smarta mobilitetstjänsters framgång.

Ytlig kontakt ger mer negativa attityder

28 juni, 2021 - Malmö universitet

Ytliga kontakter i skolmiljö ökar negativa attityder bland svenska elever gentemot elever med icke-svensk bakgrund. Det är visar en ny studie som baserar sig på enkäter med 5 220 skolelever i 473 klasser.

Ditt sociala nätverk styr dina val i butiken

23 juni, 2021 - Örebro universitet

Sannolikheten att du ska göra medvetna val som konsument ökar med mellan 30 och 80 procent om någon i ditt sociala nätverk uppmuntrar dig till det. Det visar en studie från Örebro universitet.
– Människor vi litar på och beundrar är viktiga för att förändra våra vanor, säger forskaren Carolin Zorell.

Sommarforskarlista från Karlstads universitet

22 juni, 2021 - Karlstads universitet

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet i sommar. Regeringskris, coronapandemins påverkan ur flera perspektiv, sömnlöshet, solenergi samt stöd till särskilt begåvade barn är några av de ämnen som tas upp.

Lika många undantagstillstånd under pandemins första våg som under förra decenniet

22 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Det infördes lika många undantagstillstånd i världen under den första coronavågen 2020 som det gjordes sammanlagt under det föregående decenniet. Grannländers påverkan på varandra, svaga demokratier och en dålig pandemiberedskap är några av förklaringarna, visar forskning från Göteborgs och Stockholms universitet. Undantagstillstånd är en situation då ett lands normala lagar och rättigheter sätts ur spel […]