Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Din personlighet kan påverka hur du röstar i valet 2022

22 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Det finns ett samband mellan vår personlighet och vilket politiskt parti vi väljer att sympatisera med. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet. Välvillighet, öppenhet och ängslighet kännetecknar personer som röstar på något av de röda partierna. Högersympatisörer har däremot en högre grad av utåtriktning och samvetsgrannhet. Personligheten avspeglar sig i den politiska övertygelsen. […]

Ett välfärdssystem som inkluderar alla kan motverka hedersförtryck

21 juni, 2022 - Örebro universitet

Bristande välfärd stärker hedersnormer. Det är en av slutsatserna som Örebroforskaren Rúna Baianstovu har kommit fram till efter en fördjupad analys av intervjuer med drygt 200 personer.
– Därför är det avgörande med ett välfärdssystem som inkluderar alla för att motverka hedersnormer, säger hon.

Väntan på och inom transvården påverkar unga värst

21 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Utredning, diagnosticering och behandling inom den könsbekräftande vården tar tid, ofta många år. Väntan, såväl på som inom transvården, påverkar unga transpersoner extra mycket visar en ny studie som ingår i ett större forskningsprojekt om unga svenska transpersoners psykiska hälsa. I en studie som fokuserar på intervjuer med unga transpersoner i könsbekräftande vård identifieras framför […]

Halvtidsutvärdering: Agenda 2030 en papperstiger?

20 juni, 2022 - Lunds universitet

Agenda 2030 har fått ett stort genomslag – men bara inom kommunikationen kring hållbarhet. När det gäller verkliga förändringar på nationell och internationell nivå har de endast haft begränsad effekt. Det framgår av den halvtidsutvärdering som 18 forskare publicerat i tidskriften Nature Sustainability. År 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 med 17 mål för en […]

Våra ögonrörelser hjälper oss att minnas

20 juni, 2022 - Lunds universitet

En femtio år gammal tes inom den kognitiva neurovetenskapen har nu belagts: våra ögonrörelser hjälper oss att minnas. För att plocka fram ett minne flyttar sig blicken på samma sätt som när minnet skapades. Resultaten ger ny inblick i hur vi genererar och återskapar representationer av vår omvärld. Donald Hebb och Ulrich Neisser, den kognitiva […]

Sommarforskarlista 2022 från Karlstads universitet

17 juni, 2022 - Karlstads universitet

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar. Valet 2022, säkerhetspolitik, relationer, folkhälsa, människors beteende, energi och miljö samt skola och pedagogik är några av de ämnen som tas upp.

Mobilitetstjänster kan ge hållbarhetsförbättringar på sikt

16 juni, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

Bilpooler och andra mobilitetstjänster har stor potential att ge hållbarhetsförbättringar om de kombineras med en övergång till eldrift, samåkning och autonom drift. Dessa nya forskningsrön presenteras under Transportforum av forskarna vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Svenska släktforskare skulle värvas att jobba för rasbiologin

15 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Under första halvan av 1900-talet försökte olika grupperingar i Sverige värva amatörsläktforskare för att de skulle registrera ärftliga sjukdomar, ögon- och hårfärg, personlighetsdrag och skallform hos olika släkter. Uppgifterna skulle bland annat användas inom rasbiologin, visar en studie från Göteborgs universitet.

Konst, klimat, politik – när verket spränger ramen

10 juni, 2022 - Institutet för Framtidsstudier

Seminarium om punkten där konsten möter klimatkris och politik. Dör konst i moral och samhällsengagemang? Med konstnären Britta Marakatt Labba, Liljevalchs konsthalls chef Mårten Castenfors, en av skaparna av konstverket Tipping point Lars Bergström samt den politiska veteranen Gudrun Schyman.

Demokratin mår bra av public service

9 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Public service-medier bidrar till kunniga och informerade medborgare. De åtnjuter dessutom ett jämförelsevis stort medborgerligt förtroende och kan inte anses vara partipolitiskt partiska. Det visar en ny forskningsöversikt som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet.  Oberoende och starka public service-medier är viktiga för en välfungerande demokrati, det framkommer av den forskning som finns kring public […]