Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Inget tydligt samband mellan yrke och ökad risk att dö i covid-19

21 oktober, 2021 - Stockholms universitet

Yrke som enskild faktor har inte inneburit en högre risk att dö i covid-19 i Sverige. Däremot var risken högre för äldre som levt ihop med personer som inte kunnat arbeta hemifrån. Detta visar en ny studie från Stockholms universitet som analyserat data från pandemins första år.

Klimattoppmötet i Glasgow – vad handlar det om och vad spelar det för roll?

19 oktober, 2021 - Lunds universitet

Den 31 oktober samlas representanter från världens alla hörn i Glasgow för att delta i FN:s stora klimattoppmöte COP26 som ska pågå i två veckor. Förväntningarna är skyhöga efter fjolårets inställda konferens och den alarmerande rapport som FN:s klimatpanel IPCC släppte i augusti. Men vad kan vi egentligen förvänta oss av mötet? Vad står på […]

Små förbättringar av skolresultaten när mellanstadieelever ges en egen dator i skolan

19 oktober, 2021 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Mellanstadieelever som får en egen dator i skolan når varken bättre eller sämre resultat i matematik och engelska än andra elever. Däremot finns det en tendens till något förbättrade skolresultat i svenska, enligt en ny rapport från IFAU.
Elevernas resultat på nationella prov i engelska och matematik i årskurs 6 påverkas i genomsnitt inte av 1:1-satsningar. Det finns dock tendenser till något förbättrade genomsnittliga resultat i svenska, även om det finns en viss osäkerhet i dessa analyser.
Ett tydligt resultat är att barn till högutbildade får ett något bättre resultat i svenska och engelska när de har egen dator. För barn till föräldrar som har högst gymnasieutbildning är resultaten osäkra.
Elever på skolor som har fått resurstillskott från kommunen för sina 1:1-satsningar lyckas även något bättre än elever på andra skolor.

Unik kartläggning av trångboddhet i Malmö

14 oktober, 2021 - Malmö universitet

I Rosengård är upp till var tredje hushåll extremt trångbott. I Holma-Kroksbäck är det upp till var femte. Boendesituationen kan stressa och påverka sömnen. Det kan också påverka studier och sociala relationer negativt. Det visar en ny rapport som släpps idag.

Webinarium: Vem bestämmer vem som bestämmer? Partiledarval i Sverige

13 oktober, 2021 - Södertörns högskola

25 oktober bjuder Centrum för politikens organisering in till webinarium. Varför ser vi en sådan variation i hur partier väljer ledare? Vem i partiorganisationerna gynnas eller missgynnas av olika urvalsmetoder? Är vissa förfaranden mer ”demokratiska” än andra? I större delen av Europa och i stora delar av den demokratiska världen är ledaren för en stat […]

Så omvandlas vetenskaplig kunskap till samhällelig praktik

12 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Vad krävs för att vetenskapen om klimatförändringar ska få verkligt genomslag? I en ny bok förklarar sociologen Göran Sundqvist vad glappet mellan vetenskaplig kunskap och politisk handling beror på, och vad som kan göras åt det.  FN:s klimatpanel har presenterat forskning om klimatförändringar och dess konsekvenser sedan 1990-talet, men kunskapen har ännu inte lett till […]

Kommunalt styre tappar väljarstöd vid revisionskritik

11 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Kvalitén i offentlig förvaltning har betydelse för hur kommuninvånare i Sverige röstar. I de fall den kommunala revisionen påvisat brister i verksamheten under mandatperioden, har det ledande partiet i kommunstyrelsen i snitt tappat en procent av väljarna, visar en studie från Göteborgs universitet. Den kommunala revisionen är ett lokalt kontrollinstrument som granskar om verksamheten i […]

Södertörnsforskare kommenterar fredspristagarna

8 oktober, 2021 - Södertörns högskola

Journalisterna Maria Ressa från Filippinerna och Dmitrij Muratov från Ryssland får Nobels fredspris. ”Ett erkännande av det arbete som många modiga journalister gör”, kommenterar Walid Al- Saqaf, associerad professor i journalistik vid Södertörns högskola. Idag tillkännagavs mottagarna av Nobels fredspris. Det tilldelas i år journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov för deras modiga kamp för yttrandefrihet […]

Stor studie visar att sju av tio nyheter handlade om corona

4 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

I början av pandemin handlade 70 procent av artiklarna på Aftonbladets, DN:s och SVT:s startsidor om coronaviruset. Med hjälp av nyutvecklade datoriserade metoder har 19 nyhetssajter granskats från starten av pandemin fram till våren 2021 i en studie vid Göteborgs universitet. Medieforskaren Peter Dahlgren vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) har analyserat nästan […]