Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Från engångs till flergång – vägen till hållbar take away

1 februari, 2024 - Karlstads universitet

Från den 1 januari måste restauranger, caféer och arrangörer som serverar över 150 personer per dag erbjuda kunder möjlighet att få take away serverat i återanvändbara muggar och matlådor. Forskare har studerat hur denna omställning kan gå till.

Tveksamt om bilen är nödvändig för ett aktivt åldrande

24 januari, 2024 - Göteborgs universitet

Bilanvändningen bland den äldre befolkningen i Sverige ökar och allt fler äldre förlitar sig på bilen för att nå aktiviteter förknippade med ett aktivt åldrande. Bilanvändning har dock liten inverkan på den faktiska tiden som spenderas på aktiviteterna. Detta visar att tillgång till bil kanske inte är nödvändigt för att kunna delta i aktiviteter som […]

Institutet för rymdfysik lanserar norrskensapp för Kiruna

23 januari, 2024 - Institutet för rymdfysik

Nu lanserar Institutet för rymdfysik (IRF) en norrskenapplikation som möjliggör för allmänheten och turister att få notifikationer i mobiltelefonen när det är norrsken över Kiruna och dess närområde. Notifikationerna levereras i realtid och indikerar att det är dags att bege sig ut för att uppleva himlafenomenet. 

Fysisk aktivitet hos fler positivt för hela samhället

22 januari, 2024 - Mälardalens universitet

Forskare vid Mälardalens universitet (MDU) har tittat på hur regionen och kommuner i Sörmland arbetar med fysisk samhällsplanering och hur den kan bli bättre. Här delar de med sig av sina bästa tips.

SD-väljare förtidsröstade mer än andra

22 januari, 2024 - Göteborgs universitet

I valen 2014 och 2018 förtidsröstade SD:s väljare i högre utsträckning än andra. Orsaken verkar ha varit synliga valsedlar och risk för social påverkan i vallokalen, visar forskning från Göteborgs universitet. Det är känt att högerradikala partier och dess väljare stigmatiseras oftare än andra partier och väljare. Mätningar visar att SD är det parti som […]

Forskning om skolbarns resvanor ska bidra till en säker omställning till ökat hållbart resande

17 januari, 2024 - Karlstads universitet

– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en […]

Familjehemsföräldrar fortsätter spela en viktig roll även efter flytt

16 januari, 2024 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande från Göteborgs universitet och VID vitenskapelige høgskole i Oslo 2024-01-16 Många unga som bott i familjehem fortsätter att vara en del av familjen sedan placeringen avslutats. En studie från Göteborgs universitet och VID vitenskapelige høgskole i Oslo visar att familjehemsföräldrarna är ett viktigt stöd även efter att ungdomen fyllt 18 år. − I många […]

Förlust av kulturarv kan kompenseras vid stora byggprojekt

11 januari, 2024 - Göteborgs universitet

Stora byggprojekt i gamla städer innebär ofta omvälvande ingrepp i livsmiljön för invånarna. I en ny avhandling från Göteborgs universitet analyseras två strategier för att hantera kulturarvet när grävmaskinerna rullar in: Bevara så mycket som möjligt av miljön eller också tillföra nya kulturvärden som kompensation. Infrastrukturprojekt i historiska stadsmiljöer gör ofta att byggnader, gator och […]

Återvunnet vatten skapar mer hållbar matproduktion

18 december, 2023 - Mälardalens universitet

På många platser i världen, och även i Sverige, är det brist på dricksvatten. Dricksvatten används även för att bevattna grödor och för olika processer inom industrin. Det är varken hållbart eller effektivt. Därför startar ett nytt banbrytande forskningsprojekt vid Mälardalens universitet (MDU), med målet att skapa effektiva metoder för att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en värdefull resurs för matproduktion.

Forskningsprojektet, som heter Unity4Water, sker i samverkan mellan Mälardalens universitet (MDU), RISE och ett 30-tal samarbetspartners inom industri och livsmedelsproduktion. Monica Odlare, professor i miljöteknik vid MDU och koordinator för projektet säger så här: ”Unity4Water representerar ett viktigt steg mot en mer hållbar och resurseffektiv framtid. På så vis handlar Unity4Water inte bara om forskning, utan även om samhällsengagemang, utbildning och en möjlighet att bidra till ett paradigmskifte i hur vi ser på och använder vårt vatten.”