Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Ryska invasionens konsekvenser för forskning och kunskapsskapande ämnet för CBBES Annual Conference 2022

24 november, 2022 - Södertörns högskola

Rysslands krig i Ukraina har på ett mycket tragiskt sätt påverkat människors liv. Men invasionen har också fått långgående konsekvenser för forskningen och i förlängningen den expertis som utgör en viktig pusselbit för del den östeuropeiska regionen och hela Europas framtid dels Ukrainas återuppbyggnad. Under de senaste 30 åren har Östeuropa som forskningsområde definierat som […]

Ägarform kan påverka personalens välbefinnande i äldreboenden

21 november, 2022 - Högskolan i Gävle

Internationella studier visar att personalen i icke vinstdrivna äldreboenden tenderar att vara tryggare och mindre stressade.
– De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle.

Shopping och köpbeteende – experter vid Stockholms universitet

17 november, 2022 - Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit från en shoppingdag till en eller flera veckor av shopping. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteenden.

Normer försvårar övergången till skogsbruk utan stora kalhyggen

16 november, 2022 - Lunds universitet

I decennier har den svenska skogen brukats intensivt genom kalhyggen och trädplanteringar för att få ut så mycket virke som möjligt. Kultur och starka traditioner gör att skogsbrukare upplever att det är svårt att få kunskap om, och stöd, för andra skogsförvaltningsmetoder. Det menar forskare vid Lunds universitet som studerat hinder för ett hyggesfritt skogsbruk. […]

Ny bok om förpackningar och matsvinn

16 november, 2022 - Karlstads universitet

En tredjedel av all mat som produceras idag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet.

Statlig förvaltning används som verktyg för att nå politiska mål

16 november, 2022 - Södertörns högskola

Förstatliga skolan, förstatliga sjukvården – slagord som ofta hördes under årets valrörelse och ett tydligt tecken på att förvaltningsfrågor i allra högsta grad är viktiga i samhället. Men statlig förvaltning och hur vi organiserar vårt samhälle kan också användas som politiska verktyg, skriver forskare i en ny antologi som ringar in svensk offentlig förvaltning år […]

Höginkomsttagare får fler barn

16 november, 2022 - Stockholms universitet

Ny forskning från Stockholms universitet visar att personer med hög inkomst generellt har fler barn. Mönstret är särskilt tydligt för män och har blivit starkare över tid: ju mer pengar, desto fler barn. Men efter fyra barn vänder det.

Romarrikets vägar lade grunden för nutida välstånd

15 november, 2022 - Göteborgs universitet

Trots att det är över 2 000 år sedan de antika romerska vägarna byggdes kan man se tydliga samband mellan vägarnas dragning och dagens välstånd. Det visar en studie från bland annat Handelshögskolan i Göteborg, där forskarna undersökt vägnätets betydelse för att ett område ska bevara sin rikedom genom seklerna – eller förlora den.

Hur drivs engagemang när världen brinner? Nytt forskningsprojekt söker svaren

15 november, 2022 - Södertörns högskola

”Hur” står i fokus när Dominika V Polanska, docent i sociologi, ska leda ett projekt som ska studera engagemang och drivkrafter hos olika medborgarrörelser runtom Europa. Hur uppstår engagemanget, hur utvecklas det över tid när det samtidigt tvingas verka i tider av svår kris? Projektet görs möjligt med finansiering från Östersjöstiftelsen på 24,4 miljoner kronor. […]

Behovet av social samvaro får äldre att överge e-handeln

14 november, 2022 - Göteborgs universitet

Mänskliga möten och kanske ett gott skratt – för äldre kan ett besök i mataffären betyda mycket. Det här är en av anledningarna till varför seniorer söker sig tillbaka till den fysiska butiken, trots att många har lärt sig handla online under pandemin. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet. När pandemin bröt ut vårvintern […]