Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Välfärdssystemet har begränsat pandemins påverkan på svenskarnas inkomster

14 mars, 2022 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Pandemin har drabbat olika grupper olika hårt ekonomiskt, men välfärdssystemet har jämnat ut inkomstförlusterna. En ny IFAU-rapport har studerat svenskarnas inkomstutveckling under 2020. Arbetsinkomsterna minskade under 2020 Arbetsinkomsterna minskade snabbt under coronavåren 2020 men återhämtade sig under sommaren och hösten samma år. I genomsnitt minskade arbetsinkomsterna under 2020 med närmare 700 kronor per månad och […]

Risk att sociala medier skapar otydlighet vid akuta kriser

8 mars, 2022 - Umeå universitet

Vid en akut kris kan det vara svårt att veta exakt vad som hänt och hur man ska förhålla sig till det. Ibland är det inte brist på information som är det största problemet, utan att enorma informationsmängder på sociala medier skapar otydlighet. Vid sådana tillfällen är det extra viktigt att förhålla sig källkritisk, eftersom både användarnas beteenden och plattformarnas uppbyggnad bidrar till den

”Totalt kontraproduktiv invasion”

3 mars, 2022 - Lunds universitet

Vladimir Putins val att invadera Ukraina stämmer inte överens med ledarens tidigare mycket kalkylerande agerande. ”Invasionen strider mot folkrätten, är helt meningslös och totalt kontraproduktiv”, säger Kamal Makili-Aliyev, universitetslektor i juridik och mänskliga rättigheter vid Malmö universitet.

Med information som verktyg – internet och sociala medier i krigstid

2 mars, 2022 - Södertörns högskola

Rysslands invasion av Ukraina har kunnat följas nästan minut för minut via sociala medier och i nyhetskanaler. Är det första gången vi ser ett fullskaligt hybridkrig i Europa, där information och digitala plattformar blivit naturliga vapen? Och hur hänger senaste årens retorik och polarisering i sociala medier ihop med de tragiska händelser vi ser utspela […]

Lagom självbestämmande på jobbet är bäst, visar ny forskning av årets mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

2 mars, 2022 - Lunds universitet

Vilka framgångsfaktorer finns bakom lyckat teamwork? Vad är det som gör att en ny kreativ idé blir en riktig succé för ett företag? Och hur kan företag jobba med öppen innovation tillsammans med andra för att skapa värde? Det är några frågor som Berlinprofessorn Linus Dahlander söker svaret på. Den 11 maj besöker han Lund […]

Varför sker invasionen i Ukraina?

1 mars, 2022 - Högskolan Väst

Vad händer i Ukraina? Och vad är motiven bakom Rysslands invasion? Och vilka scenarios finns för vad som händer nu? För att bidra till att öka förståelsen för vad som händer i Ukraina och Rysslands invasion ställde vi några frågor till Wayne Coetzee, statsvetare och forskare på Högskolan Väst.

Hur påverkar ohälsa ungas skolgång?

1 mars, 2022 - Umeå universitet

Många barn och unga drabbas av ohälsa, antingen för att de själva inte mår bra eller för att en närstående inte gör det. I sin avhandling har Cristian Bortes, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, undersökt hur ohälsa påverkar ungas skolresultat.

Fördjupad förståelse för hur högerextrema åsikter sprids på nätet

28 februari, 2022 - Umeå universitet

För att förhindra normaliseringen av högerextremism i samhället krävs en större kunskap om radikalhögerns utbredda mobilisering på nätet. En ny avhandling från Umeå universitet utforskar hur språkbruk, digitala miljöer och användare samspelar för att sprida högerextremt material.