Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Chefer och anställda tycker olika om distansarbete

14 november, 2022 - Högskolan i Gävle

Ny forskning visar att chefer upplever svårigheter i att få insyn i den psykosociala arbetsmiljön hos distansarbetare.
– Och då får de också svårt att hitta en bra väg att stötta medarbetare som arbetar på distans, säger Linda Widar som forskar om distansarbete och hälsa, vid Högskolan i Gävle.

Ekonomiska intressen trumfar riskerna när det gäller farliga kemikalier

10 november, 2022 - Göteborgs universitet

Regleringen av farliga kemikalier i Europa formas av ekonomiska intressen. I en studie publicerad i Nature Communications, visar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola att framförallt kemikalier som inte ens används inom EU förbjuds eller begränsas – vilket ger ett sämre skydd än förväntat.

Årets Hugo Raab-pris till Charlotte Wagnsson

9 november, 2022 - Försvarshögskolan

Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, har utsetts till 2022 års mottagare av Hugo Raab-priset, Försvarshögskolans pris för vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Hon får priset för sin forskning om fientliga narrativ och informationspåverkan.

Karolina Isaksson ny professor på VTI – vill skynda på hållbar omställning av transportsystemet

4 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Karolina Isaksson, senior forskare på VTI, har blivit utsedd till professor i tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap med inriktning mot transportpolicy- och planering. Karolina Isaksson tillträder tjänsten i december och ser med glädje fram emot den nya rollen. – Det känns väldigt roligt och inspirerande att få denna nya professorstjänst som tydliggör betydelsen av dessa forskningsfrågor […]

Rysslands dystra ekonomiska framtid

1 november, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Är den ryska ekonomin ”förvånansvärt motståndskraftig” mot sanktioner och västvärldens åtgärder? Det korta svaret är nej. I denna policy rapport diskuterar Maria Perrotta Berlin och Jesper Roine, forskare från Östekonomiska Institutet (SITE), Rysslands dystra ekonomiska framtid.

Nytt forskningsprojekt: Varför lämnar tonåringar skolan utan gymnasieexamen?

1 november, 2022 - Södertörns högskola

Tre av tio elever tar inte examen från gymnasieskolan. Forskare vid Södertörns högskola söker nu svaret på vilka faktorer som gör att tonåringar väljer att inte börja på gymnasiet, och varför vissa väljer att hoppa av. Förhoppningen är att resultaten från denna unika kartläggning ska hjälpa unga människor i framtiden. − Att stå utan gymnasiebetyg […]

Körförmåga vid synfältsbortfall – utredningsförslag med flera potentiella vinster

31 oktober, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Runt 1000 personer förlorar varje år sitt körkort på grund av synfältsbortfall. Dagens system för undantag från de medicinska föreskrifterna påverkar många på individnivå negativt samtidigt som det orsakar kostsamma rättsprocesser. Hösten 2021 fick VTI ett regeringsuppdrag att tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer […]

Identiteten spelar en viktig roll för att lämna kriminaliteten

28 oktober, 2022 - Göteborgs universitet

Förebilder och ett nytt sammanhang har stor betydelse för dem som vill ta sig ur gängkriminalitet. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet som undersökt gängkriminellas syn på sig själva och vad ett nytt jag spelar för roll för att kunna hoppa av.

Modell för bättre mjukvarutestning

27 oktober, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

I mjukvaruutveckling är testning en stor och viktig del speciellt när nya funktionaliteter i ett system införts. Forskare vid BTH har tagit fram en modell som stödjer testarna i själva testningen och som är bättre anpassade efter deras krav.

Forskning för att behålla resenärers autonomi när bilen ersätts av kollektivtrafik

26 oktober, 2022 - Karlstads universitet

Kollektivtrafiken har en viktig funktion i ett hållbart och jämställt samhälle. För att accelerera omställningen till ett mer hållbart, energieffektivt resande behövs ny kunskap och forskning kring förutsättning för förändrat resande där fler väljer energieffektiva alternativ framför bilen. Om det handlar ett nytt samverkansprojekt vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet.