Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Jämställda styrelser öppnar för fler kvinnliga ledare i mediebranschen

12 december, 2023 - Göteborgs universitet

En kartläggning av Nordens största medieföretag, som utförts av Nordicom vid Göteborgs universitet, visar tydligt samband mellan jämställda bolagsstyrelser och valet av vd och ledningsgruppernas sammansättning. Medieföretagen i Norden är relativt bra på jämställdhet, i alla fall om man ser på könsfördelningen mellan män och kvinnor i företagens bolagsstyrelser. Enligt en kartläggning som gjorts av […]

Forskningsetik i fokus: Handbok ska vägleda forskare i ett nytt forskningslandskap

7 december, 2023 - Södertörns högskola

I en tid där kraven och granskningen av forskning har intensifierats finns det behov av praktisk vägledning för forskare, något professor Niclas Månsson hoppas tillhandahålla i den nya boken ”En handbok i forskningsetik”, som han skrivit tillsammans med Lena Johansson Westholm från Mälardalens universitet. Han vill att boken, som riktar sig både till doktorander och […]

Teknikjättarnas makt utmanar de nordiska välfärdsmodellerna

7 december, 2023 - Göteborgs universitet

I en ny bok, publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet, avslöjar forskare de globala teknikjättarnas kontroll över digital infrastruktur i de fyra största nordiska länderna. Boken visar att teknikjättarna står som allra starkast i Danmark, medan nationella och offentliga institutioner har behållit större inflytande över internet i Norge. Digitaliseringen har dock fått oåterkalleliga konsekvenser för […]

”Kvinnorna strävar efter en medelväg” – så är det att åldras i ett främmande land

6 december, 2023 - Örebro universitet

Äldre kvinnor från Turkiet vill åldras självständigt och hälsosamt. Samtidigt vill de ha social gemenskap och nära kontakt med familj och vänner – precis som äldre i hemlandet. Det visar en ny avhandling i sociologi vid Örebro universitet som undersöker hur det är att åldras som migrantkvinna i Sverige. I sin doktorsavhandling i sociologi har […]

Föräldraledighet behöver inte vara ett hinder för etablering

1 december, 2023 - Stockholms universitet

Mammor med utlandsfödda barn som var föräldralediga på deltid eller under kortare perioder var mer benägna att engagera sig i inkomstbringande aktiviteter eller att utbilda sig. En ny studie visar överraskande mönster i användningen av föräldraledighet bland nyanlända invandrarkvinnor i Sverige, särskilt med fokus på deras inträde på arbetsmarknaden.

Staten behöver ta mer ansvar för bostadssystemet föreslår forskare

1 december, 2023 - Södertörns högskola

Marknaden kan inte själv lösa den bostadskris vi befinner oss i. Därför behöver staten ta ett större ansvar och arbeta för ett solidariskt, jämlikt och klimatanpassat bostadssystem. Det är förslag som presenteras i boken Kris i bostadsfrågan, en gedigen genomgång av mer än hundra år av Sveriges bostadshistoria.  – Problemet med dagens bostadssystem och orsaken […]

Julia Zulver blir Wallenberg Academy Fellow vid Försvarshögskolan

29 november, 2023 - Försvarshögskolan

Julia Zulver har utsetts till en av årets Wallenberg Academy Fellows av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Hennes forskning handlar om hur feministiska organisationer arbetar för att bevara kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer efter krig och konflikter.

Gener påverkar om spädbarn tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt

27 november, 2023 - Uppsala universitet

Om spädbarn vid fem månaders ålder tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt som bilar eller mobiltelefoner styrs till stor del av generna. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet nu kunnat visa. Resultaten tyder på att det finns en biologisk grund för hur spädbarn skapar sina unika visuella upplevelser och vilka saker de lär sig mest om.