Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Efterlängtad ceremoni för att hylla förtjänta forskare och lärare

23 maj, 2022 - Stockholms universitet

Den 31 maj är det dags: Efter ett uppehåll på grund av pandemin kan 2020 års installations- och promotionshögtid äntligen genomföras i Blå hallen i Stockholms stadshus. Vid högtiden uppmärksammas såväl nyblivna doktorer som nya professorer vid Stockholms universitet.

Svenskarna väljer professionella nyhetsmedier i kristider

19 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Nyhetskonsumtionen ökade kraftigt under pandemins första år och visar inga tecken på att avta, det visar 2021 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari i år har svenskarnas konsumtion av nyheter uppnått nya rekordnivåer enligt preliminära resultat. 

Så vill europeiska metropoler få bukt med respektlösa turister

17 maj, 2022 - Lunds universitet

Under pandemin tog den växande turismen en paus. Invånarna i Barcelona, Amsterdam och andra populära turistmagneter fick – för första gången på länge – tillbaka sina städer. Nu bävar man inför överturismens återkomst och nya lokala åtgärder för att komma till rätta med problemen ser dagens ljus. Forskare vid Lunds universitet har studerat olika initiativ […]

”Pensionärernas ekonomi har aldrig varit bättre”

11 maj, 2022 - Jönköping University

Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköpings University är medförfattare till en underlagsrapport åt Finanspolitiska rådet om pensionärernas inkomster i Sverige 1991-2019. En av slutsatserna som dras i rapporten är pensionärerna ekonomi har aldrig varit bättre.

Lägre pris kan få fler att välja vegetariskt

10 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Fler köttätare kan tänka sig en vegetarisk burgare om den är billigare än köttvarianten. Men det krävs stor prisskillnad – även om priset sänktes med 30 procent skulle endast en tredjedel av dem som normalt valt köttburgare välja vegetariskt. Det visar en studie i nationalekonomi från Göteborgs universitet, som undersökt drivkrafter och hinder för att byta ut köttet mot gröna alternativ.

Är politiskt valda forsknings- och utvecklingsprojekt alltid sämre?

9 maj, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Öronmärkta projekt rankas lägre i en sakkunnighetsgranskning än icke öronmärkta projekt, trots att öronmärkta projekt inte underpresterar. Detta enligt ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm, WHO Otto Beisheim School of Management och University of Groningen.

Pensionssystemens drivkrafter till ett längre arbetsliv

2 maj, 2022 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

De äldres drivkrafter att jobba längre både ökade och minskade till följd av 1999 års stora pensionsreform. Det visar en ny rapport från IFAU. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det bra om de som nått eller närmar sig pensionsåldern fortsätter att arbeta. Det pensionssystem som infördes 1999 och då ersatte ATP-systemet skulle bland annat öka de äldres drivkrafter att jobba längre. Sedan dess har vi också sett en kraftig ökning av äldre som arbetar. Finns det något samband?

”Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk att bli mobbade”

27 april, 2022 - Jönköping University

Det tvååriga Forskningsprojektet ”Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn; med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar” presenterades på ett seminarium på Folkhälsomyndigheten 28 april. En av slutsatserna forskarna gör är att det är sex gånger högre risk för barn med funktionsnedsättningar och psykosomatiska symptom att utsättas för mobbning. Forskningsprojektet, som genomförts av Lilly […]

Unga känner sig inte inkluderade i samhället

27 april, 2022 - Högskolan Dalarna

Valdeltagandet bland unga är högt, men det finns en oroväckande klyfta i samhället: Unga upplever att de inte har lika möjligheter att göra sin röst hörd och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val. Det visar en ny studie om ungdomars valdeltagande 2018 och ungdomars egna tankar om att delta i […]