Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Unga känner sig inte inkluderade i samhället

27 april, 2022 - Högskolan Dalarna

Valdeltagandet bland unga är högt, men det finns en oroväckande klyfta i samhället: Unga upplever att de inte har lika möjligheter att göra sin röst hörd och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val. Det visar en ny studie om ungdomars valdeltagande 2018 och ungdomars egna tankar om att delta i […]

Ny forskning visar stora skillnader i födelsevikt

25 april, 2022 - Stockholms universitet

I en stor studie har forskarna undersökt födelsevikten hos svenskar med olika nationellt ursprung. Forskarna fann stora skillnader i födelsevikt mellan de med svensk bakgrund och de med rötter från icke-västliga länder och skillnaderna ökade kraftigt för den tredje generationen. Nu varnar forskarna för att gapet kan öka ytterligare för kommande generationer.

Så kan fattigdom bekämpas – ny avhandling utmanar traditionella förhållningssätt till hållbar utveckling

19 april, 2022 - Linnéuniversitetet

För att förbättra livsförhållandena i fattiga länder krävs ett ömsesidigt samarbete och en förståelse för varandras olika förutsättningar. Risken finns att olika stödprojekt skapar en struktur för klimatomställningar som inte fungerar i praktiken när projektbidragen är slut. Det visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Ekonomen Alina Husungs forskningsfokus är klimatomställning och bekämpning av fattigdom. Hon […]

Inbjudan till webinar om kriget i Ukraina, onsdag 20 april, kl 14

14 april, 2022 - Linnéuniversitetet

Från 2008 till 2022 – Panelsamtal med internationella experter om Rysslands krig i Georgien och Ukraina Välkommen till ett panelsamtal om det pågående kriget i Ukraina, som arrangeras av Linnéuniversitetet, med moderator Natia Gamkrelidze, doktorand i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och stipendiat vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies vid Harvard University. Datum: Ondag 20 april, […]

Ökat besökstryck i naturen kräver insatser av ansvariga

13 april, 2022 - Göteborgs universitet

Under pandemin har naturen blivit en fristad för många. Men det ökade intresset för friluftsliv har också medfört utmaningar som slitage, trängsel och nedskräpning. Forskningsstudier vid Göteborgs universitet, Mittuniversitetet och Högskolan Kristianstad visar att skötseln av naturområden för friluftsliv behöver vara mer anpassad för att klara av det ökade besökstrycket. − För att undvika att […]

Konst och vetenskap förenas när internationell hållbarhetskonferens kommer till Stockholm

4 april, 2022 - Södertörns högskola

För att klara av de stora hållbarhetsutmaningar världen står inför krävs mod att fatta de svåra besluten. Men det krävs också en bredare diskussion där konst och kultur bidrar med nya perspektiv. Samt att vi förenas och agerar med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är kärnan i årets upplaga av den internationella hållbarhetskonferensen ISDRS […]

Så kan elsparkcyklar fungera säkert i stadsmiljön

31 mars, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Elsparkcyklarnas entré i städer världen över gör korta resor snabbare och enklare men har medfört ökade risker och olyckor. Nu presenterar Chalmersforskare ett sätt att jämföra hur bland annat elsparkcyklar och vanliga cyklar rör sig i innerstadsmiljöer vilket kan bidra till ökad trafiksäkerhet. Elsparkcyklarna erbjuder ett nytt och bekvämt sätt att ta sig fram i […]

Att transformera rum och samhälle i Kiruna

22 mars, 2022 - Uppsala universitet

En ny avhandling i kulturantropologi om hur staten, kommunen och gruvbolag hanterat frågan kring lokal- och ursprungsbefolkningens behov av rum och rumslighet när man har planerat och genomför samhällsomvandlingen, som flytten av Kiruna innebär. En amerikansk forskare som har skrivit om ”Att transformera Kiruna: Produktionen av rum, samhälle och nedärvd ojämlikhet i de svenska malmfälten”

Oklar beskrivning av AI i danska medier

17 mars, 2022 - Göteborgs universitet

I de nordiska länderna har den offentliga debatten om artificiell intelligens pågått under lång tid. Nu visar ny forskning från Danmark, publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet, att den faktiska innebörden av AI trots detta är oklar.