Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Samtal, deltagande och demokrati i svenska TV-debattprogram

2 oktober, 2001 - Linköpings universitet

”Livliga debatter, engagerande ämnen, färgstarka gäster, drabbade och makthavare” – så presenterar TV-programmet Svar Direkt tio direktsända program på sin hemsida.
Hur bidrar den typen av TV-debatter till det offentliga samtalet? Hur belyser de samhällsproblem? Och vilka är villkoren för de deltagande?

Skolans roll i kampen mot segregation

2 oktober, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Under det senaste decenniet har Sverige snabbt blivit ett höggradigt multikulturellt, socialt och etniskt segregerat samhälle. Mest syns och märks detta i storstädernas förorter. Hög arbetslöshet, sönderfall av tidigare informella nätverk, ett dåligt rykte och ett avståndstagande från samhället i övrigt har naturligtvis satt djupa spår i skolan.

Städarbete omvärderas i avhandling

25 september, 2001 - Linköpings universitet

Modernt städarbete är, tvärtemot vad många anser, inte alls ”okvalificerat” utan ställer höga krav på sina utövare.

IT-system med rätt filosofi

24 september, 2001 - Linköpings universitet

Nya IT-system inom en verksamhet ska inte bara vara tidsenliga tekniskt sett, de ska också bygga på samma grundsyn som övrig utveckling inom verksamheten. Där brister det en hel del: IT-systemen kanske är tekniskt avancerade, men ”hänger i luften” idémässigt sett. En ny avhandling från Linköpings universitet försöker tackla detta problem genom att studera så kallad processinriktad verksamhetsanalys.

Vad är entreprenörskap?

19 september, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Många anställda idag upplever en allt större press att vara kreativa och initiativtagande. En allmänt utbredd syn sätter entreprenörskap som ett slags ideal och recept för framgång, men många bränns ut i förväg. Vilken typ av entreprenörskap är detta ett uttryck för? Hur har det blivit så? Kan det finnas andra sätt att se på entreprenörskap?

Konkurrensförmågan förbättras av IT

18 september, 2001 - Umeå universitet

I sin doktorsavhandling visar Gert-Olof Boström att en bransch, den svenska arkitektbranschen, som exponeras för informationsteknologi förändras. Informationsteknologin, IT, i det studerade fallet representeras av CAD, Computer Aided Design som är en programvara som gör det möjligt att konstruera en ritning i en dator.

Bättre vägar utan merkostnad – ingen omöjlighet!

16 september, 2001 - Stockholms universitet

Talar man om vägunderhåll förs tankarna nästan omedelbart till betong och asfalt och stora rykande maskiner som bullrande kavlar ut en kladdig smet. Men underhåll av vägarna omfattar mycket mer. Bland annat i en omfattande planeringsprocess kan stora effektivitetsvinster göras vilket leder till bättre vägar utan merkostnad.

Ekonomiska aspekter av pappersåtervinning

14 september, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen består av fyra studier som behandlar olika ekonomiska aspekter av pappersåtervinning. Den första uppsatsen analyserar teoretiskt hierarkin för avfallshantering som prioriterar materialåtervinning framför förbränning. Resultaten understryker vikten av att fokusera på total fördelningseffektivitet för samhället.

”Idrottsmannen” och ”idrottskvinnan” – ett oäkta par?

12 september, 2001 - Stockholms universitet

Det finns motsägelsefulla sätt att tala om kvinnliga tävlingsidrottare. De förväntas träna hårt, tävla och prestera bra resultat i samma utsträckning som sina manliga medidrottare, samtidigt som deras motiv till att delta i tävlingsidrott sägs vara mer socialt inriktat än idrottsmännens.