Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Historiska globaliseringsmönster

19 april, 2001 - Stockholms universitet

Globalisering handlar inte enbart om världsomspännande finansiella marknader, avregleringar och konvergerande ekonomisk-politiska normer. Inte heller är detta fenomen något som uteslutande hör vår tid till.

Positiv särbehandling av män i socialtjänsten

19 april, 2001 - Stockholms universitet

Trots att de manliga medarbetarna är i klar minoritet i socialförvaltningen blir de extra stöttade och positivt särbehandlade. Det medför att de lättare kan göra karriär. Man är, så att säga, rädd om de få män som finns i organisationen. De kvinnliga medarbetarna känner sig ändå inte negativt särbehandlade. Kvinnorna dominerar av tradition socialtjänsten. 80 […]

”Kvinnor har ansvaret, män är ett driftstyrt problem”

18 april, 2001 - Stockholms universitet

Vissa bilder av mäns och kvinnors sexualmönster har länge dominerat i svenska sexualpolitiska texter. Kvinnan är föränderlig. Mannen ostyrbar. Hon har ansvaret för den välplanerade sexualiteten. Han är ett driftstyrt problem. Detta har lett till att de direkta sexualpolitiska åtgärderna riktats mot kvinnor. Ibland för att uppmuntra sexuell frigörelse, ibland med krav på återhållsamhet. Mönstret blir synligt i de analyser av offentliga sexualpolitiska texter från 1935–1977 som Birgitta Sandström genomfört och som hon presenterar i sin avhandling.

Skatter styr avverkningsnivåer i den svenska skogen

18 april, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Den 27 april lägger nationalekonomen Sune Håkansson fram sin licentiatavhandling ”Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbruket”. I avhandlingen analyseras skattereglernas, och då i synnerhet räntefördelningens, effekter på det svenska skogsbruket. Med utgång i det sk Faustmann-Pressler teoremet visar Håkansson att ändringar i skogsbeskattningen under 1990-talet påverkar skogsavverkningen på ett avgörande sätt.

Vuxna barn umgås ofta med sina föräldrar!

5 april, 2001 - Stockholms universitet

Att umgås med sina äldre föräldrar är en vanlig företeelse hos över hälften av alla vuxna barn med äldre föräldrar i livet. Det visar Carin Lennartsson i sin avhandling som hon nu lägger fram vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Internationell uppmärksamhet för forskningstidskrift: Framgång för European Journal of Public Health

28 mars, 2001 - Karlstads universitet

Nu kan man hitta den internationella vetenskapliga tidskriften European Journal of Public Health (EJPH) via ett par viktiga söksystem (databaser) på Internet. Det är National Library of Medicine i Bethesda i USA som nyligen upptagit tidskriften i det prestigefyllda söksystemen Index Medicus och MEDLINE. Anita Kallin, administrativ redaktör, och Staffan Janson, en av tidskriftens fyra ämnesredaktörer, finns inom ämnet folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

15 miljoner till ny forskarskola i e-handel

27 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitetet blir troligen först i landet när en forskarskola i e-handel startar i höst. Samtidigt startar också grundutbildning inom e-handel.

– Elektronisk handel är ett nytt och stort område som kommer att ha genomgripande inverkan på näringsliv och offentlig verksamhet. Ett universitets uppgift är att generera kunskap för de behov som finns, säger rektor Ingegerd Palmér.

Bryssel – en världsstad med klyftor och kunskap

22 mars, 2001 - Stockholms universitet

Man glömmer ofta bort att bakom nyhetsreportage om EU som inleds med “I Bryssel beslutades idag…”, och “Protester i Bryssel!”, döljer det sig en plats, en stad. Hur har staden Bryssel och dess invånare påverkats av rollen som “Europas huvudstad”? Den frågan undersöker Camilla Elmhorn i sin avhandling som läggs fram vid den Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Var tredje socialbidragstagare har hälsobesvär: Undersökning i de värmländska kommunerna nu klar

20 mars, 2001 - Karlstads universitet

Drygt åtta av tio socialbidragstagare i Värmland har känslan av att allmänheten ser ner på dem. Var tredje har så gott som dagligen magont, huvudvärk eller sömnsvårigheter. Bland annat detta har forskare vid Karlstads universitet kommit fram till i en studie av socialbidragstagares sociala, ekonomiska och hälsomässiga förhållanden. Studien omfattar alla Värmlands 16 kommuner samt Karlskoga kommun. Nu ska kunskapen återföras till socialtjänsten i kommunerna.