Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Vem har ansvaret för prospektet vid börsintroduktionen?

1 mars, 2001 - Stockholms universitet

Om ansvaret för de uppgifter som lämnats i ett börsprospekt behandlar Catarina af Sandeberg i sin avhandling som hon i daganra lägger fram vid Stockholms universitet. För första gången görs en jämförelse av de regler som gäller för prospektansvar i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA.

Ledarskribent för Le Monde Diplomatique kommer till Stockholms universitet

22 februari, 2001 - Stockholms universitet

Chefen för forskarutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, professor Pierre Guillet de Monthoux, har bjudit in ledarskribenten för den franska tidskriften Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet,. Tidskriften gav startskottet till Attac-rörelsen och dess kritik av globaliseringen. The Global Dilemma – on Human or Corporate Management Ignacio Ramonet, kommer att hålla ett seminarium under rubriken […]

Lika lön för lika eller likvärdigt arbete?

22 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Susanne Fransson behandlar i en doktorsavhandling fenomenet lönediskriminering utifrån ett rättsligt och ett historiskt perspektiv. Hon synliggör betydelsen av kön när normer om lön och anställningsvillkor har tolkats och tillämpats på en könssegregerad arbetsmarknad och i domstolarna. Avhandlingen presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 24 februari.

Sambandet kriminalpolitik, medier och brott

21 februari, 2001 - Stockholms universitet

Medierna i det samtida samhället tycks ha en omättlig aptit på social avvikelse och brott, på kriminella individer och brottsberättelser. Rättegångar blir till mediespektakel. Brottsbekämpning sker via olika TV-program där brott dramatiseras och rekonstrueras med fiktionens medel. Lagstiftning inspireras av opinionsyttringar i medierna. Detta är några i raden av otaliga exempel på uttrycken för det intima samspelet mellan medier och brott. Är det längre möjligt att diskutera brottslighet utan att samtidigt diskutera medierna? Ester Pollack har i sin avhandling, som hon nu lägger fram vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet tagit itu med flera kontroversiella frågor inom både kriminologin och medieforskningen och visar att de måste diskuteras i ett sammanhang.

Stockholms juriststudenter till final för åttonde gången i internationell rättegångstävlan i EG-rätt

16 februari, 2001 - Stockholms universitet

Ett lag från Stockholms universitet har åter tagit sig till final i den årliga tävlingen i EG-rätt. Den mycket prestigefyllda rättegångstävlingen European Community Law Competition Moot Court baseras på ett fiktivt rättsfall. Tävlingen sker på två språk, engelska och franska, och avgörs av de riktiga domarna i EG-domstolen. Stockholms universitets juriststudenter vann både lagvis och individuellt i Maastricht. Av 80 tävlande lag från hela Europa möts nu de fyra bästa lagen för den avgörande finalen i mars.

Spelar dagstidningarnas ledarsidor någon roll?

14 februari, 2001 - Stockholms universitet

Ledarna tillhör det tyngsta materialet i svenska dagstidningar. Historiskt sett har dagstidningarnas uppgift att delta i samhällsdebatten och spegla och driva opinioner varit nära förknippad med denna journalistiska genre. Frågan är vilken roll ledarna spelar idag, när de politiska partierna är i kris och när alltfler mass-medier konkurrerar om uppmärksamheten.

Amerikansk säkerhetspolitik gentemot Europa från Reagan till Clinton

1 februari, 2001 - Stockholms universitet

USA har allt sedan andra världskrigets slut spelat en avgörande roll inom den europeiska sä-kerhetspolitiken. Särskilt tydligt har detta varit under den senaste tjugoårsperioden, under vilken det kalla kriget både skärptes och tog slut utan att ersättas av någon internationell harmoni.
Men vilka är egentligen de drivkrafter som formar amerikansk Europapolitik? Är de kall-hamrat geopolitiska? Eller är de baserade på ideologiska och identitetsrelaterade faktorer, t ex idén om demokratiseringsprocessens fredsfrämjande krafter? Och hur stor roll spelar den sit-tande administrationens partifärg för politikens utformning?

George W Bush avslöjas när universitetet i Luleå satsar på demokrati

1 februari, 2001 - Luleå tekniska universitet

I kväll avslöjas den nye amerikanske presidentens retorik när hans installationstal penetreras av professor Kurt Johannesson på Luleå tekniska universitet.

”Kulturuniversitetet” – den samlande rubriken för en del av Luleå tekniska universitets utåtriktade arrangemang – satsar i vår på temat demokrati. Och författarkaféer.

”HURRA FÖR VALFRIHETEN” – Men vad ska vi välja?

26 januari, 2001 - Stockholms universitet

På jakt efter ”vinnarskolan”
Föräldrars möjlighet att välja skola till sina barn har under senare år ökat radikalt. I doktorsavhandlingen Hurra för valfriheten! Men vad ska vi välja? har Ann-Christin Kjellman gjort en grundläggande kartläggning av val av skola i Stockholm läsåren 1994–1995. Författaren har granskat hur valfriheten påverkar skolornas sammansättning när det gäller social bakgrund, etnicitet, utbildning och bostadsområde.