Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Kvinnors chanser att nå chefspositioner flera gånger lägre än mäns.

26 januari, 2001 - Stockholms universitet

Kvinnors möjligheter att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats betydligt under senare decennier. Men i många fall kvarstår utestängning och diskriminering av kvinnor i praktiken. Män har väsentligt större chanser än lika kvalificerade kvinnor att nå chefspositioner på arbetsmarknaden. Således är kvinnors möjligheter att påverka hur arbetet utformas och organiseras på svenska arbetsplatser betydligt mer begränsade än mäns.
Detta visar sociologen Mia Hultin vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet i sin avhandling som hon nu lägger fram.

Människor med afasi kan utveckla sitt språk via telebild: Doktorsavhandling i pedagogik

23 januari, 2001 - Karlstads universitet

Det går att via telebild träna och hjälpa till att utveckla språket hos människor med det språkliga handikappet afasi. Det går också att få insyn i och förståelse för hur de upplever saker och ting – via telebild. Detta har doktorand Magnus Magnusson vid Karlstads universitet kommit fram till i sin avhandling i pedagogik, Language in life – life in language, som han försvarar vid en disputation den 25 januari kl 13.00 i Nyqvistsalen, 9C 223 vid Karlstads universitet. Massmedia och allmänhet hälsas välkomna.

OS-kampanjer bedrivs i blindo: mutornas roll överdriven

22 januari, 2001 - Luleå tekniska universitet

Det är inte alls nödvändigt att muta IOK-medlemmar för att få arrangera Olympiska Spel. En överväldigande majoritet av IOK-medlemmarna väljer den stad, som bäst uppfyller den Internationella Olympiska Kommitténs mål, och inte av andra skäl. Det framgår av en ny doktorsavhandling som kartlagt vilka faktorer som avgör vilken stad som får OS.

Gruppdiskussioner enade vård- och omsorgspersonal

21 januari, 2001 - Umeå universitet

Studien har genomförts bland personal inom särskilda boendeformer för äldre personer och för personer med funktionshinder. Avhandlingen har sin utgångspunkt i Ädelreformen, som bland annat innebar att sjuksköterskor från landstingets sjukvårdsinriktade kultur kom att ingå i samma arbetsgrupper som personal inom kommunens sociala omsorgsinriktade kultur.

Socialpolitik i ett utvecklingsperspektiv

19 januari, 2001 - Stockholms universitet

Socialpolitik i ett utvecklingsperspektiv” är rubriken på det anförande som bistånds- och migrationsminister Maj-Inger Klingvall ska hålla när Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan idag har sin examenshögtid för nyblivna socionomer. Tid: kl. 16.00 Plats: Aulan, Stockholms universitet Sveaplan (f.d. Sveaplans gymnasium) – De sociala frågorna har kommit alltmer i blickpunkten för Sveriges internationella biståndsverksamhet, […]

Tjänstemän på SAF fällde den svenska modellen

19 januari, 2001 - Uppsala universitet

Två handläggare på Svenska Arbetsgivarföreningen hade en nyckelroll när SAF
under 1980-talet lade om kurs i förhållandet till den offentliga maktens
institutioner – en kursändring som på 1990-talet blev slutet för den
svenska modellen. Joakim Johansson vid Uppsala universitet ger i sin avhandling en helt ny bild av SAF under ett brytningsskede.

Kommunalråd – karriär eller kall?

17 januari, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Vilka konsekvenser får steget in i yrkespolitiken? För många nyblivna kommunalråd är första tiden på den nya befattningen chockartad. Att bli heltidspolitiker handlar inte bara om en ytlig förändring av arbetssituationen, utan innebär också en genomgripande omvandling av identiteten och livssituationen. Kommunalrådet får makt, erkännande och möjlighet att genomföra sina politiska idéer, men möter också den egna osäkerheten, omgivningens förändrade attityder och mediernas närgångna intresse.

Svårt ändra normer i mansdominerat yrke

16 januari, 2001 - Örebro universitet

Inom yrken som är dominerade av det ena könet är det svårt att genom
jämställdhetsprojekt med så kallade ”brytare” åstadkomma en förändring av
rådande arbetssätt och normer inom arbetsgruppen.

Kvinnliga förskollärare blir kunskapsskapare – inte bara kunskapsgivare

15 januari, 2001 - Stockholms universitet

En förskollärare har under hela 1900-talet setts som en förmedlare av kunskap till barnen. Hillevi Lenz Taguchi visar i denna avhandling att de kvinnliga förskollärarna själva skapar kunskap tillsammans med barnen. Kvinnor blir kunskapsskapande subjekt, vilket annars ofta är förbehållet män.