Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Spelar dagstidningarnas ledarsidor någon roll?

14 februari, 2001 - Stockholms universitet

Ledarna tillhör det tyngsta materialet i svenska dagstidningar. Historiskt sett har dagstidningarnas uppgift att delta i samhällsdebatten och spegla och driva opinioner varit nära förknippad med denna journalistiska genre. Frågan är vilken roll ledarna spelar idag, när de politiska partierna är i kris och när alltfler mass-medier konkurrerar om uppmärksamheten.

Amerikansk säkerhetspolitik gentemot Europa från Reagan till Clinton

1 februari, 2001 - Stockholms universitet

USA har allt sedan andra världskrigets slut spelat en avgörande roll inom den europeiska sä-kerhetspolitiken. Särskilt tydligt har detta varit under den senaste tjugoårsperioden, under vilken det kalla kriget både skärptes och tog slut utan att ersättas av någon internationell harmoni.
Men vilka är egentligen de drivkrafter som formar amerikansk Europapolitik? Är de kall-hamrat geopolitiska? Eller är de baserade på ideologiska och identitetsrelaterade faktorer, t ex idén om demokratiseringsprocessens fredsfrämjande krafter? Och hur stor roll spelar den sit-tande administrationens partifärg för politikens utformning?

George W Bush avslöjas när universitetet i Luleå satsar på demokrati

1 februari, 2001 - Luleå tekniska universitet

I kväll avslöjas den nye amerikanske presidentens retorik när hans installationstal penetreras av professor Kurt Johannesson på Luleå tekniska universitet.

”Kulturuniversitetet” – den samlande rubriken för en del av Luleå tekniska universitets utåtriktade arrangemang – satsar i vår på temat demokrati. Och författarkaféer.

”HURRA FÖR VALFRIHETEN” – Men vad ska vi välja?

26 januari, 2001 - Stockholms universitet

På jakt efter ”vinnarskolan”
Föräldrars möjlighet att välja skola till sina barn har under senare år ökat radikalt. I doktorsavhandlingen Hurra för valfriheten! Men vad ska vi välja? har Ann-Christin Kjellman gjort en grundläggande kartläggning av val av skola i Stockholm läsåren 1994–1995. Författaren har granskat hur valfriheten påverkar skolornas sammansättning när det gäller social bakgrund, etnicitet, utbildning och bostadsområde.

Kvinnors chanser att nå chefspositioner flera gånger lägre än mäns.

26 januari, 2001 - Stockholms universitet

Kvinnors möjligheter att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats betydligt under senare decennier. Men i många fall kvarstår utestängning och diskriminering av kvinnor i praktiken. Män har väsentligt större chanser än lika kvalificerade kvinnor att nå chefspositioner på arbetsmarknaden. Således är kvinnors möjligheter att påverka hur arbetet utformas och organiseras på svenska arbetsplatser betydligt mer begränsade än mäns.
Detta visar sociologen Mia Hultin vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet i sin avhandling som hon nu lägger fram.

Människor med afasi kan utveckla sitt språk via telebild: Doktorsavhandling i pedagogik

23 januari, 2001 - Karlstads universitet

Det går att via telebild träna och hjälpa till att utveckla språket hos människor med det språkliga handikappet afasi. Det går också att få insyn i och förståelse för hur de upplever saker och ting – via telebild. Detta har doktorand Magnus Magnusson vid Karlstads universitet kommit fram till i sin avhandling i pedagogik, Language in life – life in language, som han försvarar vid en disputation den 25 januari kl 13.00 i Nyqvistsalen, 9C 223 vid Karlstads universitet. Massmedia och allmänhet hälsas välkomna.

OS-kampanjer bedrivs i blindo: mutornas roll överdriven

22 januari, 2001 - Luleå tekniska universitet

Det är inte alls nödvändigt att muta IOK-medlemmar för att få arrangera Olympiska Spel. En överväldigande majoritet av IOK-medlemmarna väljer den stad, som bäst uppfyller den Internationella Olympiska Kommitténs mål, och inte av andra skäl. Det framgår av en ny doktorsavhandling som kartlagt vilka faktorer som avgör vilken stad som får OS.

Gruppdiskussioner enade vård- och omsorgspersonal

21 januari, 2001 - Umeå universitet

Studien har genomförts bland personal inom särskilda boendeformer för äldre personer och för personer med funktionshinder. Avhandlingen har sin utgångspunkt i Ädelreformen, som bland annat innebar att sjuksköterskor från landstingets sjukvårdsinriktade kultur kom att ingå i samma arbetsgrupper som personal inom kommunens sociala omsorgsinriktade kultur.

Socialpolitik i ett utvecklingsperspektiv

19 januari, 2001 - Stockholms universitet

Socialpolitik i ett utvecklingsperspektiv” är rubriken på det anförande som bistånds- och migrationsminister Maj-Inger Klingvall ska hålla när Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan idag har sin examenshögtid för nyblivna socionomer. Tid: kl. 16.00 Plats: Aulan, Stockholms universitet Sveaplan (f.d. Sveaplans gymnasium) – De sociala frågorna har kommit alltmer i blickpunkten för Sveriges internationella biståndsverksamhet, […]

Tjänstemän på SAF fällde den svenska modellen

19 januari, 2001 - Uppsala universitet

Två handläggare på Svenska Arbetsgivarföreningen hade en nyckelroll när SAF
under 1980-talet lade om kurs i förhållandet till den offentliga maktens
institutioner – en kursändring som på 1990-talet blev slutet för den
svenska modellen. Joakim Johansson vid Uppsala universitet ger i sin avhandling en helt ny bild av SAF under ett brytningsskede.