Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Rekordmånga vårtecken i Vårkollen 2021

3 maj, 2021 - SLU

Nästan 12 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från ungefär 2 300 medborgarforskare under Vårkollen 2021. Blomningen respektive lövsprickningen (björk) har kommit ungefär lika långt norrut i år som vid tidigare Vårkollar, men jämfört med observationer som gjordes för 100 år sedan har de kommit en bra bit längre norrut.

Kraftig överskattning av skogsavverkningar i uppmärksammad Nature-artikel

29 april, 2021 - SLU

En studie om Europas skogsbruk gjord av forskare vid EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum som publicerades i fjol, ifrågasätts nu av 33 europeiska forskare, varav fyra från svenska universitet. I en ny artikel visar de att metodfel vid användning av satellitdata ledde till felaktiga resultat i den tidigare studien. Bland annat överskattades avverkningsvolymerna i Europa med en faktor tio.

Vårkollen – hjälp forskarna att hålla koll på klimatförändringar

27 april, 2021 - SLU

Året startade med rejäl vinter i hela landet, men sedan har våren kommit igång ordentligt i södra Sverige. Flera bakslag i vädret gör dock att läget är ovanligt oklart i år. Nu vill Svenska Botaniska Föreningen veta hur växterna har reagerat på denna vår, runt om i landet. Allmänheten uppmanas att kolla upp en handfull vårtecken under Valborgshelgen och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

Bättre för fågellivet att skapa flera små våtmarker än en stor

22 april, 2021 - SLU

Nu är det full fart i våtmarkerna. Det är snart dags för fåglarna att bilda par och få ungar. Sverige har skapat många våtmarker för att gynna våtmarksfåglarna och nu följer forskare på SLU upp hur de fungerar. En viktig slutsats från en studie i Uppland är att det i de flesta fall är effektivast att satsa på många små våtmarker. Då får man flest fåglar för pengarna.

Gristransportörer trivs, men brister i arbetsmiljön bör åtgärdas

15 april, 2021 - SLU

Att transportera grisar är ett relativt omväxlande jobb och chaufförerna har ett stort arbetsengagemang och tilltro till sin egen förmåga. Trots det finns vissa arbetsmiljöproblem som bör hanteras, så att chaufförerna kan utföra sina uppgifter enligt konstens, och lagens, alla regler.

Umeå universitet deltar i Göteborgs Vetenskapsfestival

12 april, 2021 - Umeå universitet

Den 12-18 april sprakar Göteborg av populärvetenskapliga aktiviteter. I två olika digitala föreläsningar, ett riktat till lärare och ett till elever, berättar forskaren Natuschka Lee med kollegor om pollinatörer i vår natur.

Antal revir förklarar hur gamla vargar är när de får sin första valpkull

7 april, 2021 - SLU

Hur gamla vargar är när de får valpar för första gången påverkar populationstillväxten, särskilt i små, isolerade populationer som den skandinaviska. Forskare från SLU och kollegor i Norge har undersökt vad som förklarar åldern då vargar får sin första valpkull. Antal revir då en varg först reproducerade sig var den faktor som hade störst betydelse.

Mums med insekter? Historien visar att attityden till livsmedel kan ändras

31 mars, 2021 - SLU

I stora delar av världen är det inte konstigt att äta insekter, men i Europa har det aldrig varit särskilt utbrett. Och svenskar tycks inte ha ätit insekter ens om de svalt. Forskare vid Uppsala universitet och SLU har undersökt hur man har uppfattat insekter som livsmedel historiskt och globalt. En slutsats är att attityder kan förändras ganska snabbt – det har hänt med andra livsmedel.

Forskning för Internationella skogsdagen

19 mars, 2021 - Södertörns högskola

Den 21 mars är det den Internationella skogsdagen, en dag som instiftades av FN år 2012 för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Här har Södertörns högskola samlat forskningsartiklar och projekt som rör skogen, samt våra experter på skogsfrågor. ARTIKLAR Bevara och bruka? Skogen som resurs för ett klimatneutralt samhälle […]