Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Framtidens flygbränsle får eget labb

23 september, 2022 - Lunds universitet

Nu är labbet som tar oss närmare framtidens bioflygbränsle invigt. Jetmotorlabbet vid LTH gör det möjligt att i fullskala studera hur motorer påverkas av nya bränslen – kunskap som blir allt viktigare när fossila flygbränslen fasas ut och ersätts av mer hållbara alternativ. Jetmotorlabbet finns vid LTH:s Trafikflyghögskola i Ljungbyhed och ska användas av forskare […]

Ändrad foderproduktion kan förse en miljard människor med mat

19 september, 2022 - Stockholms universitet

Samtidigt som miljontals människor runt om i världen står inför hotet om svält och undernäring, binder produktionen av foder upp naturresurser som skulle kunna användas för att producera mat till människor. Ny forskning publicerad i Nature Food, visar hur små förändringar i utfodringen skulle kunna upprätthålla den djurproduktion vi har i dag, samtidigt som mer mat blir tillgänglig för människor.

Forskning för en förändrad pelletsproduktion

13 september, 2022 - Karlstads universitet

Forskare från Karlstads universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genomför storskaliga försök i samverkan med Solör Bioenergi Pellets AB i Älvdalen för att skapa en kontrollerbar process som ger jämn och hög pelletskvalitet.

Små jordgubbar efter att bin fått i sig bekämpningsmedel från raps

9 september, 2022 - Lunds universitet

Vildbin som får i sig växtskyddsmedlet klotianidin när de äter nektar från behandlad raps blir slöare. Dessutom blir jordgubbar som pollinerats av sådana bin mindre. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Bin och andra insekter är viktiga pollinerare av frukt- och bärblommor, inte minst av jordgubbar som blir större om de surrande smådjuren […]

Genetisk mekanism för granens blomning kartlagd

9 september, 2022 - SLU

Det råder brist på förädlade granplantor, vilket till stor del beror på granens långa ungdomsperiod (20–25 år) och oregelbundna kottsättning. Nu har forskargrupper vid SLU och KTH i samverkan med Skogforsk kartlagt den genetiska mekanism som reglerar granens kottsättning. Detta grundvetenskapliga genombrott kan på sikt säkra tillgången till förädlade plantor för landets skogsägare.

Omfattande avskogning beror på jordbruk, men mycket av marken brukas inte, visar ny studie

8 september, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Mellan 90 och 99 procent av avskogningen i tropikerna kan kopplas till jordbruket – mark som sedan bara delvis används för odling. Skövlingen av skogen får konsekvenser för både klimat och ekologisk mångfald. Nu ger ny forskning, publicerad i ansedda Science, en samlad bild av problemet. Tropisk avskogning, inte minst i Amazonas, står för cirka […]

Biologiskt framställda sexferomoner kan skydda skördar från skadeinsekter

5 september, 2022 - Lunds universitet

Forskare har lyckats utvinna feromoner – doftämnen som används av bland annat insekter vid parningskommunikation – ur genmodifierade oljeväxter. Metoden kan bli ett prisvärt och miljövänligt alternativ till kemiskt framställda bekämpningsmedel inom jordbruket. Världens växande befolkning är beroende av en hållbar livsmedelsproduktion. Men varje år förstör skadeinsekter stora delar av skördarna runt om i världen. […]

Unik studie visar hur jordens skogar kommer att påverkas av klimatförändringar

2 september, 2022 - Lunds universitet

Forskare har för första gången gjort en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Studien visar att sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100. Jordens skogar fyller inte bara en viktig funktion som kolsänka. Skogarna är också en […]

Första resultaten från tonfiskforskningen

17 augusti, 2022 - SLU

De första resultaten från forskningsprojektet om blåfenad tonfisk visar att de enorma fiskarna gör långa vandringar i Atlanten, och att det förmodligen är samma tonfiskar som år efter år återvänder till våra vatten. Metoden med satellitsändare gör det också möjligt att avslöja tidigare okända lekområden.