Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Minskade skogsavverkningar ger stor och omedelbar klimatnytta

21 oktober, 2021 - Umeå universitet

Att skogsbruk är bra för klimatet är en etablerad sanning inom svensk skogsindustri, politik och statsförvaltning, men idén är ifrågasatt av många internationella forskare. Nu visar forskare vid Umeå universitet och Mittuniversitetet hur skogsavverkningar i olika delar av landet påverkar atmosfärens koldioxidhalt. Studien är publicerad i Environmental Research Letters.

Hitta experten: Skogsforskning vid Stockholms universitet

19 oktober, 2021 - Stockholms universitet

Skogen är ständigt aktuell och ett viktigt område inom forskningen, bland annat för att hitta framtidens lösningar för material, mat och bränsle, men också när det gäller frågor om äganderätt och ekonomiska strukturer, nu och historiskt. Är du journalist och letar efter någon som kan kommentera eller förklara frågor som rör skogen? Välkommen att kontakta någon av Stockholms universitets experter.

Vi vet för lite om hur de största däggdjuren påverkar jorden

18 oktober, 2021 - SLU

Flera av jordens största däggdjur är i dag utrotningshotade. Vad händer om de försvinner? Det vet vi inte i dag, eftersom vår kunskap om hur de påverkar sin omgivning – och hela jorden – inte är tillräcklig. Det menar ett internationellt forskarlag som har kartlagt vetenskapliga studier om stora växtätares påverkan på ekosystemen. Nu efterlyser de mer forskning.

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

13 oktober, 2021 - SLU

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten. Metoden är effektiv, miljövänlig, GMO-fri och har potential att sänka kostnaden för lantbrukarna.

Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta

5 oktober, 2021 - SLU

Bra att det pratas om skogen, men utgå från fakta. Frågan om skogens roll i ett framtida klimatomställt samhälle är högaktuell. SVTs Vetenskapens värld belyser detta på ett spännande sätt i sin programserie ”Slaget om skogen”. När beslut ska fattas om skogens roll är det viktigt att de base­ras på vetenskap och korrekta uppgifter.

SLU-forskares metoder för att mäta matsvinn lyfts fram på FN-toppmöte

23 september, 2021 - SLU

Den 23 september riktar världen ögonen mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food Systems Summit hålls i New York. Ett av Sveriges officiella bidrag inför mötet är en rapport om metoder för uppföljning av livsmedelsförluster tidigt i produktionskedjan. Rapporten har tagits fram av Jordbruksverket med hjälp av åtta forskare från SLU.

Naturliga dofter påverkar din hälsa

15 september, 2021 - SLU

Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa. Under en studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad sjukdom. Iakttagelserna kan komma till nytta inom både naturbaserad terapi och trädgårdsföretagande.

Den stora antologin om biologisk mångfald är här

15 september, 2021 - SLU

Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biodiversitet beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. I en ny antologi diskuterar forskare vad biologisk mångfald är, vilka problemen är och ger förslag på lösningar, i den mest heltäckande skrift om biologisk mångfald som hittills publicerats på svenska.

Mer kol i marken kan skydda skördar i ett framtida klimat

13 september, 2021 - Lunds universitet

Odlingsmetoder som ger en högre kolhalt i åkermarken kan skydda både vete- och kornodlingar i ett framtida förändrat klimat. Detta enligt en ny studie från Lund. De metoder som krävs är dock på kort sikt kostsamma för jordbrukare, påpekar forskarna, som efterlyser riktade miljöersättningar. De pågående klimatförändringarna utgör ett hot mot den framtida livsmedelsförsörjningen. I […]