Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Mykorrhizasvamp missgynnas mer av luftburet kvävenedfall än av kvävehalten i bördig mark

19 februari, 2024 - SLU

Mykorrhizasvampar i bördig granskog tycks missgynnas kraftigt av det stora nedfallet av luftburet kväve i Sydsverige. I Mellansverige, där nedfallet är lägre, tycks mykorrhizan däremot trivas bra oavsett om granskogen finns på mager eller bördig mark. Tillförsel av övergödande kväve från luften tycks alltså ha större inverkan på dessa svampar än mängden kväve som redan cirkulerar i marksystemet.

Förhorningens gåta på väg att lösas

13 februari, 2024 - Karlstads universitet

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger. Våra studier gör att […]

Fler arter inte nödvändigtvis en framgång för biologisk mångfald

12 februari, 2024 - SLU

Människan förändrar landskapet och klimatet. Ändå visar forskare från SLU och kollegor i Storbritannien att antalet växt- och djurarter generellt sett ökar i olika miljöer. Förvånande? Egentligen inte. Ofta är det samma arter som gynnas av förändringarna, så sammansättningen blir alltmer likartad. Andra mer specialiserade arter kan däremot ha försvunnit.

Första studien där populationer av ett större rovdjur och dess bytesdjur varierar i cykler

8 februari, 2024 - SLU

Lodjur och rådjur kan interagera med varandra i ett cykliskt förlopp, där populationerna ökar och minskar enligt ett tydligt mönster. Det har SLU-forskarna Henrik Andrén och Olof Liberg kunnat studera tack vare att det finns data långt tillbaka i tiden för dessa båda djur. Studien är den första i världen som har kunnat påvisa ett cykliskt förlopp hos ett stort växtätande däggdjur och dess rovdjur.

Högskolan i Gävle i internationellt viltsamarbete

5 februari, 2024 - Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle deltar i ett internationellt forskningssamarbete som ska kartlägga sjukdomar bland de vilda däggdjuren.
– Vi vill ta reda på vilka smittor som finns i djurstammarna och hjälpa till med att förhindra spridning, säger Lars Hillström, biolog vid Högskolan i Gävle.

Förbisedda mikroorganismer kan hjälpa till att bevara kväve i jordbruksmark

31 januari, 2024 - SLU

Mikrober som omvandlar växttillgängligt kväve i marken till gaser som försvinner upp i luften är viktiga för jordbruket, och klimatet. Men det finns även en förbisedd mikrobgrupp som bevarar kvävet i marken, s.k. ammonifierare. Nu har SLU-forskare kartlagt dessas utbredning och genetik. Forskarna hoppas att kunskap om vad som gynnar ammonifierare kan användas för att hushålla med kväve i åkermark.

Vinterutfodring påverkar renkalvars framtida betesbeteende

24 januari, 2024 - SLU

Att renar stödutfodras under vintern har blivit vanligare. Orsaken är både konkurrerande verksamheter och ett förändrat klimat. En nackdel med vinterutfodring är att renkalvar som utfodrats i hägn blir sämre på att välja lavrika betesmarker när de får beta fritt under nästa vinter. Det visar Heidi Rautiainen i en avhandling från SLU.

Hållbara metoder kan rädda Mexikos blå agave, Tequila och fladdermöss

23 januari, 2024 - Göteborgs universitet

Många förknippar Tequila med limeklyftor, salt och fester. Men den populära drycken har också en negativ inverkan på biologisk mångfald, såväl på den blå agaven som den tillverkas av som, kanske mer otippat, på fladdermöss. Båda är hotade av den alltför ensidiga odlingen. Forskare på Göteborgs universitet har, tillsammans med kollegor i Mexiko och USA, […]

Här är de tre vinnarna av 2024 års pris för framstående forskningskommunikation

16 januari, 2024 - Örebro universitet

Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet, Lena Nordlund, vetenskapsjournalist på Sveriges Radio och Mats Eriksson, professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet tilldelas varsitt pris för framstående forskningskommunikation av Örebro universitet och The Hamrin Foundation. Det externa priset på 100 000 går till Stefan Jansson, professor vid Umeå universitet. Juryns motivering lyder: […]