Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

13 oktober, 2021 - SLU

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten. Metoden är effektiv, miljövänlig, GMO-fri och har potential att sänka kostnaden för lantbrukarna.

Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta

5 oktober, 2021 - SLU

Bra att det pratas om skogen, men utgå från fakta. Frågan om skogens roll i ett framtida klimatomställt samhälle är högaktuell. SVTs Vetenskapens värld belyser detta på ett spännande sätt i sin programserie ”Slaget om skogen”. När beslut ska fattas om skogens roll är det viktigt att de base­ras på vetenskap och korrekta uppgifter.

SLU-forskares metoder för att mäta matsvinn lyfts fram på FN-toppmöte

23 september, 2021 - SLU

Den 23 september riktar världen ögonen mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food Systems Summit hålls i New York. Ett av Sveriges officiella bidrag inför mötet är en rapport om metoder för uppföljning av livsmedelsförluster tidigt i produktionskedjan. Rapporten har tagits fram av Jordbruksverket med hjälp av åtta forskare från SLU.

Naturliga dofter påverkar din hälsa

15 september, 2021 - SLU

Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa. Under en studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad sjukdom. Iakttagelserna kan komma till nytta inom både naturbaserad terapi och trädgårdsföretagande.

Den stora antologin om biologisk mångfald är här

15 september, 2021 - SLU

Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biodiversitet beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. I en ny antologi diskuterar forskare vad biologisk mångfald är, vilka problemen är och ger förslag på lösningar, i den mest heltäckande skrift om biologisk mångfald som hittills publicerats på svenska.

Mer kol i marken kan skydda skördar i ett framtida klimat

13 september, 2021 - Lunds universitet

Odlingsmetoder som ger en högre kolhalt i åkermarken kan skydda både vete- och kornodlingar i ett framtida förändrat klimat. Detta enligt en ny studie från Lund. De metoder som krävs är dock på kort sikt kostsamma för jordbrukare, påpekar forskarna, som efterlyser riktade miljöersättningar. De pågående klimatförändringarna utgör ett hot mot den framtida livsmedelsförsörjningen. I […]

Hållbar kost: Vi måste tänka på fettet också

9 september, 2021 - SLU

I många tätbefolkade delar av världen är det vanligt med för lite fett i kosten. Men hur kan vi öka fettproduktionen på ett hållbart sätt, när så mycket av fettet kan härledas till lantbruksdjur och avskogning? Om detta skriver forskare från SLU och KI i tidskriften Lancet Planet Health. En del av lösningen kan vara ett bättre utnyttjande av ätligt fett som idag används till annat än livsmedel.

Skogens ekosystemtjänster förändras snabbt

3 september, 2021 - SLU

Skogslandskap förändras så snabbt att kartor över ekosystemtjänster fort blir inaktuella. En ny studie visar att nivån på tre viktiga tjänster ifrån skog – produktion av trä och blåbär samt kollagring i jord – kan förändras snabbt. 65 procent av provytorna med hög nivå på dessa ekosystemtjänster hade försämrats under en tioårsperiod. Samtidigt hade 84 procent av dem med låga nivåer förbättrats.

Klimat och insekter – nyckelspelare i kolets globala kretslopp

1 september, 2021 - SLU

Mängden kol som lagras i döda träd globalt motsvarar nästan en tiondel av det kol som finns i atmosfären. En världsomfattande studie har för första gången beräknat hur mycket kol som släpps ut varje år när döda träd bryts ned av svampar och insekter. Studien visar att nedbrytningen går snabbare ju varmare klimatet är, och att insekter globalt sett bidrar till nästan en tredjedel av nedbrytningen.