Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Bubblor hjälper fiskar att hitta rätt

27 augusti, 2021 - Umeå universitet

En ny avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet visar att bubbelbarriärer kan leda fiskar bort från farliga passager i utbyggda älvar. Studien visar också att effekten är densamma vare sig om fisken är mer eller mindre benägen att ta risker. Johan Leander försvarar sina resultat den 17 september vid Umeå universitet.

Tropiska bergsskogar lagrar mer kol än förväntat

25 augusti, 2021 - Göteborgs universitet

Tropiska skogar i Afrikas bergsområden lagrar betydligt mer kol än forskarna tidigare trott. Samtidigt har stora mängder av skogarna redan gått förlorade. ”Det här visar vikten av att bevara dessa skogar”, säger Göran Wallin vid Göteborgs universitet, medförfattare till den nya studien i Nature. Forskarna som har studerat Afrikas tropiska bergsskogar blev förvånade över hur […]

Ny ädellövskog på åkermark blir värdefull livsmiljö för lundväxter

25 augusti, 2021 - SLU

Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60-80 år. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det betydligt långsammare, men även de är värdefulla. Det visar forskare från SLU och Stockholms universitet i en ny studie.

Färgad LED-belysning påverkade inte kornas mjölkproduktion

17 augusti, 2021 - SLU

Det är välkänt att kor mjölkar bättre när dygnsrytmen bestäms av ett ljusprogram med 16 timmars dagsljus och 8 timmars nattbelysning. Vad ljusets färg betyder har däremot varit dåligt känt, men det finns ett stort intresse för de möjligheter som LED-tekniken ger. Det har bland annat hävdats att blått ljus kan öka kornas aktivitet, men detta stämmer inte enligt en ny studie från SLU.

Unik inblick i det inre av backtravens fotosyntesmaskin

16 augusti, 2021 - Umeå universitet

För första gången har Umeåforskare med hjälp av kryoelektronmikroskopi lyckats ta fram en högupplöst bild av fotosystem II – fotosyntesens centrala komplex – i modellväxten backtrav. Det enorma komplexet ansvarar för den livsviktiga syrgasproduktionen i fotosyntesen som en gång möjliggjorde liv på vår planet. Studien är publicerad i Scientific Reports.

Engångsblöjor med gluten i stället för petroleumbaserade superabsorbenter

3 augusti, 2021 - SLU

Material som kan suga upp mycket stora mängder vätska, i t.ex. blöjor, tillverkas av fossil petroleumolja. Forskare från SLU och KTH har tagit fram vete- och potatisbaserade material som har liknande egenskaper och som kan tillverkas parallellt med framställning av stärkelse och etanol. Nu analyseras materialens miljömässiga och ekonomiska prestanda, med sikte på ett pilotförsök i större skala.

Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

14 juli, 2021 - SLU

Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet sorkfeberfall är mängden regn som faller i november. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Så tycker svenskarna om stora rovdjur

23 juni, 2021 - SLU

För fjärde gången sedan 2004 har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och kungsörn samt deras åsikter om vem som ska besluta om var rovdjuren ska finnas och deras antal.

Forskare: Vattna på rätt sätt med rätt mängd för att optimera skörden

10 juni, 2021 - Mälardalens högskola

– Ju snabbare du förstår innebörden av sambandet mellan vatten, energi och mat, desto snabbare inser du även vikten av vatten. Utan vatten kan vårt system för livsmedelsproduktion inte upprätthållas, vilket hotar vår tillgång till mat, både i Sverige och globalt, säger Pietro Campana, forskare inom hållbara energisystem.
Med hjälp av klimatdata från SMHI och NASA utvecklar han ett system som kartlägger vädret och samtidigt visar sambandet mellan vatten, energi och mat. Systemet ska bland annat hjälpa lantbrukare att vattna på rätt sätt med rätt mängd för att optimera skörden utan att slösa på vattnet som resurs.

Biologisk mångfald i vattendrag övervakas bättre med miljö-dna

8 juni, 2021 - SLU

Vid övervakning av miljötillståndet i vattendrag är studier av bottenfaunan en viktig del. Idag tas prover ofta med hjälp av håv, och sedan görs en manuell undersökning av mångfalden av ryggradslösa kryp som kan ses med blotta ögat. Nu finns en studie som visar att analys av miljö-dna i vattenprover är en snabbare och billigare metod som dessutom ger en mer detaljerad bild av mångfalden.