Pressmeddelanden

Språk

Mindre förlag allt viktigare för utgivning av översatt litteratur

4 december, 2023 - Uppsala universitet

Småförlagen har under perioden 1970–2016 blivit allt viktigare för utgivningen av översatt litteratur i Sverige. I högre grad än tidigare är det mindre förlag som ger ut Nobelpristagare. Att förläggarna specialiserat sig på översättningar hänger ofta samman med ett personligt intresse för ett språk eller geografiskt område. De här slutsatserna dras i en avhandling svid Uppsala universitet.

Ny bok ska öka kunskapen om arabiska

27 oktober, 2023 - Göteborgs universitet

Arabiska är numera Sveriges näst största språk sett till antalet modersmålstalare. Ändå är kunskapen om språket i allmänhet begränsad. Det vill Andreas Hallberg, docent i arabiska vid Göteborgs universitet, ändra på med sin nyutkomna bok Om arabiska. Visste du att arabisktalande personer använder ett annat språk än sitt modersmål för att läsa och skriva? Att […]

Nytt verktyg kan analysera din text med AI

3 oktober, 2023 - Göteborgs universitet

Nu lanserar Göteborgs universitet ett nytt digitalt språkverktyg. Med Mink är det möjligt att ladda upp sina egna texter och analysera dem med hjälp av språkteknologiska metoder, alltså språkbaserad AI. Verktyget är fritt och nu tillgängligt för allmänheten. Språkbanken Text vid Göteborgs universitet utvecklar och tillhandahåller forskningsinfrastruktur, det vill säga avancerade digitala verktyg främst avsedda […]

”En hållbar framtid kräver fler perspektiv än de vetenskapliga experternas”

29 september, 2023 - Göteborgs universitet

Vad är egentligen miljörättvisa och hur ser en hållbar framtid ut? En ny avhandling i engelskspråkig litteratur visar på olika föreställningar om vem som kan skapa en hållbar och rättvis värld – och varför föreställningen om att vi enbart ska ”lyssna på vetenskapen” kan begränsa det arbetet. I avhandlingen utforskar Rut Elliot Blomqvist såväl facklitteratur […]

Det krävs mer än en termin för att utveckla kritiskt tänkande

28 september, 2023 - Göteborgs universitet

Kritiskt tänkande finns med både i lärandemål och i bedömningsuppgifter på svenska universitetskurser i engelska. Skillnaderna inom kurserna är däremot stora och det finns ett större fokus på kritiskt tänkande inom litteratur än lingvistik. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Evelina Johansson har i sin avhandling i engelska med fokus på språkinlärning och […]

Skönlitteratur i engelskundervisningen fyller många funktioner på gymnasiet

27 september, 2023 - Göteborgs universitet

Enligt Skolverket ska skönlitteratur användas i engelskundervisningen på gymnasiet. Men hur den kan användas och varför är inte tydligt. En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att det finns ett stort eget tolkningsutrymme för lärarna och att skönlitteraturens roll inte är begränsad till språkinlärning och övning av läsförståelse. 11 procent av alla svenska gymnasielärare i […]

Konversations-AI underlättar språkinlärning i skolan

11 september, 2023 - Göteborgs universitet

Att öva främmande språk med en digital, människoliknande karaktär i en realistisk situation är en ganska outforskad teknik i svensk skola. I en ny studie från Göteborgs universitet har högstadieelever fått pröva tekniken som visade sig vara uppskattad av både elever och lärare.

Forskning om HBTQ-frågor inför Prideveckan

24 juli, 2023 - Södertörns högskola

På Södertörns högskola har vi samlat forskning kring ämnen som rör HBTQ på en temasida som journalister kan använda sig av. Här finns forskare inom genusvetenskap, idéhistoria, litteraturvetenskap, språk och sociologi som kan ge olika perspektiv på HBTQ-relaterade frågor. Här hittar du vår temasida. Prideveckan i Stockholm pågår mellan måndag den 31 juli och söndag […]

Sommarforskarlista 2023

13 juni, 2023 - Karlstads universitet

Har du frågor om till exempel kärlek och relationer, sömnsvårigheter, beteendeförändringar, solceller, barns rörelse och läsande, miljö och klimatpolitik kan du vända dig till de här forskarna på Karlstads universitet i sommar.

Att tala in texten kan hjälpa elever med skrivsvårigheter

13 juni, 2023 - Göteborgs universitet

Att kunna skriva text med flyt är mer eller mindre svårt för olika elever. I en ny avhandling från Göteborgs universitet undersöks om skrivredskapet tal-till-text, det vill säga att prata in texten som skrivs in av datorn i realtid, kan underlätta skrivandet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Att kunna formulera sig i skrift är […]