Pressmeddelanden

Språk

Meänkieli lever i mellanrummen i den tornedalska skolan

8 juli, 2021 - Umeå universitet

Trots att det sällan utövas i klassrummen är meänkieli en del av vardagen i Tornedalens gymnasieskolor. Den kunskap som finns om språk och kultur skulle kunna tillvaratas bättre, visar forskning från Umeå universitet.

Romska studier blir eget ämne på Södertörns högskola – unikt i Sverige

30 mars, 2021 - Södertörns högskola

​Romska studier har länge haft en särskild plats på Södertörns högskola. Sedan 2013 har högskolan det nationella ansvaret för minoritetsspråket romani chib och här finns Nordens första professur i ämnet. Med Internationella Romadagen alldeles runt hörnet kommer nu nyheten att romska studier också blir eget ämne vid Södertörns högskola. – Vi är mycket stolta och […]

Forskare till Internationella kvinnodagen

2 mars, 2021 - Södertörns högskola

På Södertörns temasida för 8 mars hittar du forskare från flera olika ämnen som kan uttala sig om frågor som rör kvinnor, genus, jämställdhet, könsroller etc.

Ny bok om Ellen Key

12 januari, 2021 - Umeå universitet

I en ny bok redovisas studier av hur olika länder och språkområden under tidigt 1900-tal tog emot Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet. Redaktörer för boken och författare till två av artiklarna är Elena Lindholm, docent vid Umeå universitet och Ulla Åkerström, docent vid Göteborgs universitet.

Ny runsten hittad av en slump: ”Årets fynd helt klart”

11 november, 2020 - Södertörns högskola

En sten som legat bortglömd på en gård i Småland i flera år visade sig vara ett sensationellt historiskt fynd. För första gången på ett decennium har en helt ny runsten hittats, och Södertörnsdoktoranden Veronica Palm är en av de som fått undersöka den. En höstdag för några år sedan gjorde en lantbrukare i Hellrö […]

AI ska kunna upptäcka när falska nyheter sprids

14 oktober, 2020 - Örebro universitet

Ett helt korrekt citat eller en sanningsenlig bild kan snabbt förvandlas till falsk propaganda. Ytterst små justeringar kan räcka för att hela betydelsen ska förändras. Nu forskar Örebroprofessorn Mehul Bhatt tillsammans med ett internationellt team för att se hur artificiell intelligens, AI, kan analysera bland annat falska nyheter och extremistinlägg. Ett internationellt, tvärvetenskapligt team arbetar […]

Betyg sätts på ojämlika grunder

5 oktober, 2020 - Stockholms universitet

Både högpresterande elever i engelsktalande skolor och nyanlända elever bedöms och betygsätts på orättvisa grunder. Det visar en omfattande studie av lärares syn på hur de gör när de bedömer sina elever.

Nya perspektiv på Toni Morrisons litterära platser

22 september, 2020 - Stockholms universitet

För drygt ett år sedan avled den amerikanska författaren och Nobelpristagaren Toni Morrison. Alice Sundman, Stockholms universitet, är bland de första att göra en djupdykning i Morrisons efterlämnade manuskript. Hennes avhandling belyser hur Morrisons litterära platser blir mångfacetterade meningsskapande delar av texten, både som de framställs i romanerna och som de vuxit fram i skrivprocessen.

AI-agenter kan lära sig att kommunicera effektivt

16 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Fyra forskare från Göteborgs universitet och Chalmers presenterar en metod för att studera hur språk utvecklas som ett effektivt verktyg för att beskriva mentala bilder. I en ny studie visar de att artificiella agenter på egen hand kan lära sig att kommunicera på ett artificiellt språk som liknar mänskligt språk. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Nytt språkstöd ska minska kommunikationsproblem i mödrahälsovården

9 juli, 2020 - Linnéuniversitetet

Det digitala språkstödet Sadima ska underlätta kommunikationen mellan barnmorskor och kvinnor med begränsade kunskaper i svenska i mödrahälsovården. Sadima har utvecklats av ett tvärvetenskapligt forskningsteam på Linnéuniversitetet tillsammans med barnmorskor i Region Kalmar län. Språkstödet är avsett att användas av barnmorskor när de möter arabisktalande och engelsktalande gravida kvinnor som har begränsade kunskaper i svenska. […]