Pressmeddelanden

Språk

Hur översätter man poesi?

1 mars, 2023 - Umeå universitet

I översättningar av poesi tänjer man på gränserna för att fånga in och överföra betydelsen av orden och uttrycken som finns i originalet. I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Juanita Vélez Olivera hur översättare av poesi gör för att återskapa dikter.

Så påverkade nazismen Nobelpriset och synen på tysk litteratur

10 februari, 2023 - Göteborgs universitet

I en ny avhandling har Paulus Tiozzo studerat Nobelpriset och den tyskspråkiga litteraturen. Tidigare hemligt arkivmaterial visar bland annat hur ledamöter i Svenska Akademien såg på tysk litteratur under de två världskrigen och hur Hitler och nazismen påverkade arbetet med Nobelpriset. Få priser väcker så mycket känslor, diskussion och debatt som Nobelpriset i litteratur. Varje […]

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

23 januari, 2023 - Högskolan i Gävle

Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem.
– Och då försöker vi titta på hur den bilden formas och vilka aktörerna är. Ett typexempel är ropen på kanon för att undvika att nationen faller samman, säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Ny bok ska sätta feministisk språkaktivism i fokus

11 januari, 2023 - Södertörns högskola

Språkforskaren Karin Milles kommande bok om feministisk språkhistoria visar hur den svenska kvinnorörelsen med hjälp av uppfinningsrik språkaktivism har gjort sina röster hörda. Med boken hoppas hon kunna inspirera till både politisk debatt och nya idéer. ”Som språkvetare är jag övertygad om att språket är ett viktigt redskap för dem som vill förändra samhället”, säger […]

Sveriges EU-ordförandeskap 2023 – vem kan svara på vad?

27 december, 2022 - Stockholms universitet

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Vad innebär det och vilka frågor kan bli aktuella att hantera och driva under de sex månader som Sverige ska planera och leda arbetet i ministerrådet? Här finns en lista på forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor med koppling till Europa och Sveriges EU-ordförandeskap.

Anna Jungstrand blir Sveriges första professor i sakprosa

21 december, 2022 - Linnéuniversitetet

Högupplöst pressbild för nedladdning >> Fotograf: Jonathan Knape Under onsdagen fattade Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson beslutet att det blir Anna Jungstrand som tillträder Natur & Kulturs professur i sakprosa. Med sin breda erfarenhet som bland annat lektor och forskare i litteraturvetenskap möter hon de efterfrågade kriterierna. Jungstrand blir därmed Sveriges första professor i sakprosa. Tack […]

Snabbare översättningar med hjälp av AI

23 september, 2022 - Högskolan i Halmstad

När människa och maskin arbetar tillsammans kan översättningen av en bok till ett annat språk effektiviseras. Det menar docent Pontus Wärnestål vid Högskolan i Halmstad, som har utvecklat ett nytt arbetsflöde för översättningar med hjälp av både artificiell intelligens och mänsklig kompetens.

Chattbotar vet när du kommer att skratta

21 september, 2022 - Göteborgs universitet

Snart kommer chattbotarna att kunna skratta åt dina skämt. De vet dessutom när du kommer att skratta – innan du själv är medveten om det.  Det visar en ny avhandling som bland annat undersökt ögonrörelsemönster kopplade till skratt. Dialogsystem syftar på teknologier som exempelvis chattbotar eller konversationsagenter som människor kan prata med. Systemen använder stora […]

Forskare söker HBTQI-litteratur på minoritetsspråk

19 september, 2022 - Göteborgs universitet

Ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet samlar skönlitteratur om HBTQI skriven på något av de nationella minoritetsspråken och utgiven i Skandinavien. Nu ber de allmänheten om hjälp att hitta fler. Vad finns det för skönlitteratur med HBTQI-perspektiv egentligen? Det är det ännu ingen som vet säkert. Hittills har det saknats forskning som samlar all sådan litteratur […]

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

21 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap […]