Pressmeddelanden

Språk

Varför låter vissa som infödda talare och andra inte?

17 maj, 2022 - Stockholms universitet

Språkbegåvning, en introvert personlighet och vistelsetiden i landet. Det är tre faktorer som spelar störst roll för hur inföddlikt svenskar i Frankrike talar. Fynden är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Second Language Research.

Hedersdoktorer lyfter forskningen vid Linköpings universitet

7 april, 2022 - Linköpings universitet

Sju internationella forskare som på olika sätt bidragit till forskningen vid Linköpings universitet blir hedersdoktorer. Ceremonin där de promoveras äger rum den 21 maj under vårens akademiska högtid.

Från ’vi äro’ till ’vi är’ – därför försvann verbens pluralformer

15 mars, 2022 - Uppsala universitet

När pluralböjningen avskaffades i svenskan vid mitten av 1900-talet var det ingen unik förändring, utan slutet på en större process som hade påbörjats redan under urnordisk tid. I hela den nordiska språkfamiljen har utvecklingen följt samma mönster mot färre verbformer, vilket ger nya insikter om hur språk förändras. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Mer än ord i interaktion med personlig tränare

24 februari, 2022 - Göteborgs universitet

Bra! Snyggt! Utmärkt! I alla pedagogiska sammanhang är återkoppling viktig och när det gäller fysisk aktivitet har det visat sig extra viktigt med positiv feedback. I en ny språkvetenskaplig studie har positiv återkoppling i samband med friskvårdsaktiviteter med en personlig tränare undersökts. Inga-Lill Grahn, forskare vid Göteborgs universitet, har tillsammans med Martina Huhtamäki vid Helsingfors […]

Experter: Kriget i Ukraina

18 februari, 2022 - Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet finns forskare som kan kommentera och analysera olika aspekter av Ukrainakrisen. Bland annat handlar det om säkerhetspolitik, propaganda och ekonomi.

Ny studie: Att bli en på svenska läsande människa

17 februari, 2022 - Malmö universitet

Larmrapporter om vikande läsning har duggat tätt de senaste åren. Nu har språk- och litteraturdidaktikforskaren Henriikka Wilinger studerat en särskilt läsintresserad grupp – högutbildade och flerspråkiga – och hur de tar sig an den svenska skönlitteraturen.

Ordboksprojekt ska stärka samarbete med Ukraina

11 februari, 2022 - Göteborgs universitet

Det ukrainska språket fick länge kämpa för sin existens i skuggan av ryskan. Nu ska ett nytt projekt ta fram en svensk-ukrainsk/ukrainsk-svensk ordbok. – Ukrainskan är idag ett levande och dynamiskt språk som hela tiden utvecklas, säger Thomas Rosén, universitetslektor i slaviska språk. Den som vill lära sig vad svenska ord heter på ukrainska, och tvärtom, […]

Platt syn på kritisk läsning ger gymnasieelever sämre förutsättningar i svenskämnet

9 december, 2021 - Södertörns högskola

Tidsbrist, mätbarhet och brist på förankring i det egna ämnet gör att gymnasieelever riskerar att inte bli bra kritiska läsare. Det visar en ny avhandling om svenskämnet och de dokument som styr undervisningen kring kritisk läsning. Ofta när elever i svenskämnet blir ombedda att kritiskt granska en text pekar de på om källan är pålitlig […]

Undervisning behöver anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund

13 september, 2021 - Göteborgs universitet

Nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund behöver få en undervisning som är anpassad efter deras individuella behov på gymnasieskolans språkintroduktion. Förutom att lära sig svenska och vårt skriftspråk måste de till exempel förstå hur de ska förhålla sig till normer som kan vara nya för dem. Läraren spelar en viktig roll i det arbetet visar en […]

Meänkieli lever i mellanrummen i den tornedalska skolan

8 juli, 2021 - Umeå universitet

Trots att det sällan utövas i klassrummen är meänkieli en del av vardagen i Tornedalens gymnasieskolor. Den kunskap som finns om språk och kultur skulle kunna tillvaratas bättre, visar forskning från Umeå universitet.