Pressmeddelanden

Språk

Att tolka det aldrig sagda

9 juni, 2010 - Stockholms universitet

När vi pratar med varandra är vi sällan så tydliga som vi tror. Vår samtalspartner får själv fylla i en hel del, men förstår det mesta av vad vi menar ändå. Men vad händer när det vi säger simultantolkas? Ju mer komplicerat det talaren säger är, ju svårare blir det för tolken att få med allt. Det visar Anna-Lena Nilsson vid Avdelningen för teckenspråk, Stockholms universitet i en avhandling som nyligen lades fram.

När engelska blir undervisningsspråk: Att tala och bli förstådd viktigare än att tala korrekt

27 maj, 2010 - Stockholms universitet

Som en del av globaliseringsprocessen har ett ökande antal högskolor antagit engelska som undervisningsspråk för delar av sin utbildning. Inom de flesta universitet i Europa finns ”engelska som lingua franca”-miljöer (ELF-miljöer), där engelska används för olika syften, vare sig det gäller akademisk verksamhet eller social interaktion, av talare från ett brett spektrum av olika modersmålsbakgrunder och där modersmålstalare utgör en mindre andel eller inte finns alls. Detta är även fallet i Sverige där högre utbildning har blivit allt mer internationell och därmed språkligt mångfaldig, av såväl pedagogiska som av idealistiska och ekonomiska skäl. I sin avhandling vid Engelska institutionen, Stockholms universitet, har Beyza Björkman studerat form och pragmatik i muntlig användning av ”engelska som lingua franca” inom svensk högre ingenjörsutbildning. Avhandlingen ingår i institutionens satsning på att förstå engelskans roll i dagens globaliserade akademiska verksamhet.

En sten säger mer än tusen runor

25 maj, 2010 - Uppsala universitet

Läskunnighet var inte ett krav för att kunna ta del av en runristning på 1000-talet. Samtidigt kan den som är läskunnig utvinna mycket mer information ur en runsten än bara det som är skrivet med runorna. Det visar en ny avhandling av Marco Bianchi som disputerade vid Uppsala universitet den 22 maj.

Stor konferens om perspektiv på skrivande

19 maj, 2010 - Umeå universitet

Sms, twitter och andra sociala medier lär oss hantera vardagsspråket på andra sätt än tidigare – vi skriver mer och i nya former. Därför är temat ”Perspektiv på skrivande” när språkforskare från Sverige och Finland möts 20-21 maj i Umeå för en stor konferens om det svenska skriftspråket.

Jämställdhet kommer i kläm när myndighet talar klarspråk

4 maj, 2010 - Örebro universitet

I Försäkringskassans politiska uppdrag ingår att de ska arbeta för jämställdhet. Trots detta riktar sig deras broschyrer för blivande föräldrar i första hand till en gift mamma med fast arbete och ordnade förhållanden. Örebroforskning visar att de moderna principer för klarspråk, som sägs främja kommunikationen mellan myndigheter och medborgare, bör användas med eftertanke.