Pressmeddelanden

Språk

Kriskommunikation i coronatider

21 april, 2020 - Örebro universitet

Redan nu kan man se vissa skillnader i kriskommunikationen till följd av coronautbrottet mellan Sverige och våra grannländer Norge och Danmark. Örebroforskaren Joel Rasmussen deltar i det skandinaviska forskningsprojektet Pandemic Rhetoric som just nu följer kriskommunikationen i de tre länderna i realtid.

Norsk lagstiftning misslyckas med att jämställa nynorsk och bokmål inom näringslivet

6 mars, 2020 - Göteborgs universitet

Norge har ett språk, norska, men två officiella skriftspråk i form av bokmål och nynorsk. Enligt nationell lagstiftning ska norska företag tillgängliggöra sina årsredovisningar på norska men lagen nämner inte specifikt skriftspråk. Av landets största företag använder endast en procent nynorsk i sin årsredovisning, visar forskning från Göteborgs universitet. Kommunikationsforskaren Guro Sanden har i sin […]

Experter: Presidentvalet i USA

18 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Den tredje februari gick startskottet för primärvalen i USA där partiernas kandidater till presidentvalet ska utses. I och med det har kampen om presidentposten inletts på allvar. Göteborgs universitet har sammanställt en expertlista med forskare som från olika perspektiv kan belysa valet den tredje november. Det handlar till exempel om väljarbeteende, valkampanjer och mediebevakning, samt kandidaternas retorik.

Presidentvalet i USA – experter vid Stockholms universitet

18 februari, 2020 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har ett antal forskare som kan kommentera valrörelsen och presidentvalskampanjen i USA ur olika perspektiv. Det kan handla om sakfrågor om valsystem, ekonomi och politik liksom om medier, kampanjspråk och opinionsundersökningar.

Udda språkdrag i svenskan härstammar från språkkontakt med dåtidens tyska

23 januari, 2020 - Göteborgs universitet

Har eller inte har, det är frågan. I en ny språkvetenskaplig avhandling vid Göteborgs universitet undersöks när verbet har och hade i bisatser började vara möjligt att utelämna. Och det ges en förklaring till spridningen av utelämnandet: Den omfattande språkkontakten med dåtidens högtyska. Ett av de mer udda språkdragen i det svenska språket är att […]

Din ordföljd eller ordföljden din

16 december, 2019 - Uppsala universitet

Svenska språket var friare på medeltiden än vad det är idag. I vart fall om man studerar användningen av verb och objekt och hur de förhåller dig till varandra. En bok har köpt och har köpt en bok var båda helt godtagbara varianter. Ordföljdens utveckling fram till dagens svenska beskrivs i en ny avhandling framlagd vid Uppsala universitet.

PISA: Experter vid Malmö universitet

2 december, 2019 - Malmö universitet

Imorgon 3/12 publiceras PISA, världens största elevstudie, om 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Söker du som journalist experter som kan kommentera och sätta resultaten i perspektiv? Vid Malmö universitet finns flera forskare som intresserar sig för PISA.

Därför springer löpare allt längre och extrema lopp

30 oktober, 2019 - Lunds universitet

Löpare som springer extremt långt och mäter och tävlar med sig själva flyr inte vardagens krav, utan är med sin disciplinerade löpning i själva verket ytterligare en del av konsumtionssamhället, enligt en färsk avhandling av konsumtionsforskaren Carys Egan-Wyer. – Jag ville ta reda på vad som motiverar människor som springer femton, sexton mil och i […]

Kommentar om Nobelprisen i litteratur

10 oktober, 2019 - Stockholms universitet

Daniel Pedersen, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, finns tillgänglig för kommentarer om Nobelpriset i litteratur till Peter Handke.

Språkteknologi hjälper digitala verktyg att förstå ord med flera betydelser

10 september, 2019 - Göteborgs universitet

För att fungera korrekt behöver digitala verktyg kunna förstå om det är musiken eller klädesplagget som avses med ordet ”rock”, och om det med ”damm” menas en vattensamling eller smuts i hörnen. En ny avhandling visar att det är möjligt för datorer som använder mänskligt språk att automatiskt lära sig de olika betydelserna av ord […]