Pressmeddelanden

Språk

Snabbare översättningar med hjälp av AI

23 september, 2022 - Högskolan i Halmstad

När människa och maskin arbetar tillsammans kan översättningen av en bok till ett annat språk effektiviseras. Det menar docent Pontus Wärnestål vid Högskolan i Halmstad, som har utvecklat ett nytt arbetsflöde för översättningar med hjälp av både artificiell intelligens och mänsklig kompetens.

Chattbotar vet när du kommer att skratta

21 september, 2022 - Göteborgs universitet

Snart kommer chattbotarna att kunna skratta åt dina skämt. De vet dessutom när du kommer att skratta – innan du själv är medveten om det.  Det visar en ny avhandling som bland annat undersökt ögonrörelsemönster kopplade till skratt. Dialogsystem syftar på teknologier som exempelvis chattbotar eller konversationsagenter som människor kan prata med. Systemen använder stora […]

Forskare söker HBTQI-litteratur på minoritetsspråk

19 september, 2022 - Göteborgs universitet

Ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet samlar skönlitteratur om HBTQI skriven på något av de nationella minoritetsspråken och utgiven i Skandinavien. Nu ber de allmänheten om hjälp att hitta fler. Vad finns det för skönlitteratur med HBTQI-perspektiv egentligen? Det är det ännu ingen som vet säkert. Hittills har det saknats forskning som samlar all sådan litteratur […]

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

21 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap […]

Varför låter vissa som infödda talare och andra inte?

17 maj, 2022 - Stockholms universitet

Språkbegåvning, en introvert personlighet och vistelsetiden i landet. Det är tre faktorer som spelar störst roll för hur inföddlikt svenskar i Frankrike talar. Fynden är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Second Language Research.

Hedersdoktorer lyfter forskningen vid Linköpings universitet

7 april, 2022 - Linköpings universitet

Sju internationella forskare som på olika sätt bidragit till forskningen vid Linköpings universitet blir hedersdoktorer. Ceremonin där de promoveras äger rum den 21 maj under vårens akademiska högtid.

Från ’vi äro’ till ’vi är’ – därför försvann verbens pluralformer

15 mars, 2022 - Uppsala universitet

När pluralböjningen avskaffades i svenskan vid mitten av 1900-talet var det ingen unik förändring, utan slutet på en större process som hade påbörjats redan under urnordisk tid. I hela den nordiska språkfamiljen har utvecklingen följt samma mönster mot färre verbformer, vilket ger nya insikter om hur språk förändras. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Mer än ord i interaktion med personlig tränare

24 februari, 2022 - Göteborgs universitet

Bra! Snyggt! Utmärkt! I alla pedagogiska sammanhang är återkoppling viktig och när det gäller fysisk aktivitet har det visat sig extra viktigt med positiv feedback. I en ny språkvetenskaplig studie har positiv återkoppling i samband med friskvårdsaktiviteter med en personlig tränare undersökts. Inga-Lill Grahn, forskare vid Göteborgs universitet, har tillsammans med Martina Huhtamäki vid Helsingfors […]

Experter: Kriget i Ukraina

18 februari, 2022 - Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet finns forskare som kan kommentera och analysera olika aspekter av Ukrainakrisen. Bland annat handlar det om säkerhetspolitik, propaganda och ekonomi.

Ny studie: Att bli en på svenska läsande människa

17 februari, 2022 - Malmö universitet

Larmrapporter om vikande läsning har duggat tätt de senaste åren. Nu har språk- och litteraturdidaktikforskaren Henriikka Wilinger studerat en särskilt läsintresserad grupp – högutbildade och flerspråkiga – och hur de tar sig an den svenska skönlitteraturen.