Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Ny supersimulering av hur galaxer bildas

23 februari, 2024 - Lunds universitet

Astronomer kan med hjälp av superdatorer simulera hur galaxer bildats ända sedan Big Bang för 13,8 miljarder år sedan fram till idag. Men det finns en rad felkällor. En internationell forskargrupp, ledd av Lunds universitet och Seoul National University, har i åtta år använt hundra miljoner datortimmar för att råda bot på dessa. Under det […]

Godare veganmat med ny tillverkningsmetod

14 februari, 2024 - Lunds universitet

Veganska livsmedel ratas ofta på grund av sin gummiliknande konsistens. Nu har livsmedelsteknikforskare i Lund utvecklat ett sätt att göra veganmat aptitlig för fler. Nyligen utvärderades ett antal krispiga och ”köttiga” växtbiffar. Flera fick högt betyg men en stack ut som vinnare. Textur och temperatur är precis lika viktigt som smaken för hur maten upplevs […]

Miljövänlig arkitektur med 3D-printad nanocellulosa

13 februari, 2024 - Chalmers tekniska högskola

För första gången har ett lättviktsmaterial, gjort av nanocellulosa och alger, testats som byggmaterial. En studie från Chalmers och Wallenberg Wood Science Center visar hur detta förnybara och miljövänliga material kan 3D-printas på ett energieffektivt sätt för att tillverka en mängd olika produkter.

Ammoniak lockar sjöfarten, men forskare varnar för bränslets risker

5 februari, 2024 - Chalmers tekniska högskola

Sjöfartsbranschen kan skapa helt nya problem om den satsar på ammoniak som fartygsbränsle för att minska sina koldioxidutsläpp, visar en studie från Chalmers. Forskarna har gjort livscykelanalyser för fartygsdrift med batterier och med tre elektrobränslen, inklusive ammoniak. Övergödning och försurning är några av de miljöproblem som kan kopplas till användning av ammoniak – liksom utsläpp […]

Vetenskapsluncher lockar många vetgiriga

29 januari, 2024 - Umeå universitet

Kan det bli fred i Mellanöstern, humor och memes i kristider, gensaxen och Skelleftesjukan, och hur fungerar AI? Välkommen till vårterminens vetenskapsluncher, Umeå universitets populära föreläsningsserie.

Fysikforskare i Umeå satsar på nyskapande datalagring

24 januari, 2024 - Umeå universitet

Nicolò Maccaferri, fysiker på Umeå universitet, får 2 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet för grundforskning som kan förändra hur vi lagrar och bearbetar information.
– Vi kommer att använda ljus för att skapa och styra magnetism i material på sätt som ingen gjort tidigare, säger han.

Institutet för rymdfysik lanserar norrskensapp för Kiruna

23 januari, 2024 - Institutet för rymdfysik

Nu lanserar Institutet för rymdfysik (IRF) en norrskenapplikation som möjliggör för allmänheten och turister att få notifikationer i mobiltelefonen när det är norrsken över Kiruna och dess närområde. Notifikationerna levereras i realtid och indikerar att det är dags att bege sig ut för att uppleva himlafenomenet. 

Stora klimatfördelar med elflygplan

23 januari, 2024 - Chalmers tekniska högskola

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har genomfört världens första livscykelanalys av ett befintligt, tvåsitsigt elflygplan och gjort en direkt jämförelse med samma flygplanstyp med förbränningsmotor. Enligt studien blir elflygplanets klimatpåverkan lägre redan efter en fjärdedel av den förväntade livslängden, givet att det drivs med grön el. Baksidan är användningen av sällsynta ämnen i elflygplanets batterier.

Forskning om hemligheterna bakom rymdstormar och norrsken

16 januari, 2024 - Institutet för rymdfysik

Forskning om hemligheterna bakom rymdstormar och norrsken: Louis Richards doktorsavhandling avslöjar mysterierna bakom turbulenta plasmajetstrålar / Research Unveils Secrets of Space Storms and Aurora: Louis Richard’s Doctoral Thesis Unravels the Mysteries Behind Turbulent Plasma Jets

Fler liv kan räddas om ambulanspersonal får AI-stöd

4 januari, 2024 - Chalmers tekniska högskola

Om ambulanspersonal kan få beslutsstöd av ett AI-verktyg kan fler liv räddas. Det visar ny forskning från Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.