Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Kolnanorör – det nya svarta

14 januari, 2022 - Karlstads universitet

Kolnanorör röner stort intresse för både vetenskaplig forskning och kommersiella applikationer på grund av materialets unika egenskaper. En ny avhandling vid Karlstads universitet handlar om vad som påverkar materialets olika egenskaper. – Det saknas idag mätstandarder och klassificeringssystem för kolnanorör, säger Mattias Flygare, nybliven doktor i fysik som precis publicerat sin avhandling. Jag har studerat vilken effekt kristalliniteten […]

Flera forskningsprojekt ska titta närmare på fördelarna med lövträ som byggnadsmaterial

13 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika lövskogsprojekt, varav 1.9 miljoner går till Linnéuniversitetet. Syftet är att försöka utveckla användningen av lövträ, bland annat inom byggprodukter samt öka det ekonomiska värdet vid odling av lövskog. Pengarna som går till Linnéuniversitetet ska användas till projektet ”Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för […]

Ögonblick av tystnad visar vägen mot bättre supraledare

21 december, 2021 - Lunds universitet

Supraledare är en hörnsten i bland annat kvantdatorer och partikeldetektorer. Ett vanligt problem är dock att effektiviteten försämras av olika störningar. Nu har forskare vid bland annat LTH genom högprecisionsmätningar kommit ett steg närmare en förklaring till vad det är som händer. Resultaten publiceras nu i Nature Physics.

LTH-samarbete gav ny reningsteknik som leder till minskad klimatpåverkan

21 december, 2021 - Lunds universitet

Inspirerade av skalbaggen Bombardier har en ny reningsteknik tagits fram som minskar utsläppen av skadliga kväveoxider. Tekniken, som har vidareutvecklats av forskare i förbränningsmotorer vid LTH i ett multidisciplinärt samarbete med Swedish Biomimetics 3000 och Energimyndigheten, har nyligen köpts av Faurecia, som är en stor leverantör till fordonsindustrin.

Från forskning och patent till gigantisk marknad

16 december, 2021 - Jönköping University

För drygt 15 år sedan tog Magnus Wessén och Haiping Cao på Tekniska Högskolan, Jönköping University (JU) patent på en typ av rheogjutning, RheoMetal-processen. Det har sen lett till täta JU-samarbeten med kinesiska universitet, etablerandet av flera gjuterier i Sverige och Kina, och en högintressant kommersialisering.

Nya rön om förekomsten av sällsynta jordartsmetaller utanför Gränna

14 december, 2021 - Göteborgs universitet

Ny teknik och ökad elektrifiering innebär att samhällets behov av både vanliga och ovanliga metaller ökar, till exempel sällsynta jordartsmetaller. En av Europas största förekomster finns i Norra Kärr utanför Gränna. – Norra Kärr har kapacitet att bidra till EU:s framtida ökade självförsörjning av sällsynta jordartsmetaller, säger Axel Sjöqvist, författare till en ny avhandling vid […]

Ny svensk forskning om munskyddens effektivitet presenteras för Folkhälsomyndigheten och Vetenskapsrådet

14 december, 2021 - Luleå tekniska universitet

Pressinbjudan Hur sprids partiklar när vi andas och pratar med och utan munskydd? Coronapandemin har gjort frågan om hur väl munskydd förhindrar smittspridning högaktuell. Sedan början av 2020 har frågan stått i fokus för en grupp forskare inom strömningslära, vetenskapen om gaser och vätskors rörelser. Under ledning av Luleå tekniska universitet i samarbete med Kungliga […]

Kunskapsöverföring mellan människa och maskin

8 december, 2021 - Blekinge Tekniska Högskola

Kan maskiner hjälpa en människa att lära sig av sina tidigare beslut? Detta är en del av vad forskarna inom programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH undersöker. I en ny avhandling diskuteras ramverk för att skapa en dubbelriktad kunskapsöverföring mellan människor och maskiner.

Luleå tekniska universitet utser vicerektor för AI

6 december, 2021 - Luleå tekniska universitet

Professor Marcus Liwicki är nyutnämnd vicerektor för tillämpad AI på Luleå tekniska universitet.
– Vi vill att vår region ska bli ett hållbart flaggskepp inom tillämpad AI, både nationellt och på EU-nivå, säger han.