Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Ekipage med korta dragbilar inte mer trafikfarliga än andra

29 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Från och med december gäller nya regler för dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers, enligt ett regeringsbeslut från september. Beslutet har fattats efter att Transportstyrelsen med hjälp av VTI har utrett lämpliga säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers. Den nya förordningen träder i kraft 1 december 2022. Regeländringen syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för denna […]

Hård konkurrens om kompetens till forskning och utveckling

22 november, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Företag uppger att de har allt svårare att hitta personal till forskning och utveckling (FoU). Särskilt utmanande är det att hitta mjukvaruutvecklare och ingenjörer inom elektrifiering. Men på det stora hela har Sverige ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) FoU-barometer 2022. – Andelen FoU-chefer som anser att […]

Ny forskning avslöjar rymdskrot, osynliga meteorer och jordnära asteroider

22 november, 2022 - Institutet för rymdfysik

I en ny avhandling från Institutet för rymdfysik och Umeå universitet presenteras unika metoder för analys av radardata och simuleringar av meteoroider i solsystemet. Metoderna har tillämpats för att bekräfta existensen av sällsynta meteorer på hög höjd samt för att mäta rymdskrot från satelliten Kosmos-1408.

Den 25 november försvarar Daniel Kastinen doktorsavhandlingen.

Använder bioteknik för infångning av koldioxid

22 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas för att minska industrins koldioxidutsläpp. Luleå tekniska universitet medverkar bland annat i ett stort EU-projekt inom koldioxidinfångning och användning (CCU), där universitetets forskare tillsammans med bioraffinaderiet SunPine fångar in fabrikens koldioxid med hjälp av bioteknik. Därefter levereras den till aktörer

Backafloden – den bortglömda stormfloden som kan lära oss för framtiden

16 november, 2022 - Lunds universitet

Stormfloden som för 150 år sedan svepte bort hela samhällen och fick flera hundra människor att mista livet är nästan bortglömd idag. Detta trots att Backafloden är en av de värsta naturkatastrofer som drabbat södra Östersjön. I en nyligen publicerad kunskapsöversikt om stormfloder visar forskare vid Lunds universitet att bevarandet av det kollektiva minnet kring […]

Klimatstressad skog ändrar doft

14 november, 2022 - Lunds universitet

Att vandra i skogen är inte bara en naturupplevelse, det är också en doftsensation. Men en ändrad doft från träden kan vara ett tecken på att skogen är klimatstressad. Detta är resultat som forskare tar med sig in i ett nytt projekt som ska utvärdera konsekvenserna av ett förändrat skogsbruk. Forskningsprojektet koordineras av Lunds universitet […]

Luleå tekniska universitet firade akademiska framgångar

13 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har det gångna året fått nio nya professorer och sju adjungerade professorer, 46 nya doktorer och fyra nya hedersdoktorer. Framstegen uppmärksammades under lördagens akademiska högtid.

Malmö universitet får unikt masterprogram med sakernas internet (IoT) som huvudämne

9 november, 2022 - Malmö universitet

Malmö universitet får unikt masterprogram med sakernas internet (IoT) som huvudämne. Det tvååriga masterprogrammet anordnas av institutionen för datavetenskap och medieteknik vid fakulteten för teknik och samhälle och är kopplat till universitetets forskningscenter Internet of Things and People (IoTaP). Utbildningen förbereder studenterna för karriärer inom en snabbt växande global industri.

Nordeas vetenskapliga pris till Farid Akhtar

2 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

2022 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Farid Akhtar, professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet. – Jag känner mig hedrad och glad över att uppmärksammas för den vetenskap jag bidrar med vid Luleå tekniska universitet. Det uppmuntrar mig att fortsätta bidra och uppnå excellens. Detta är ett erkännande som inspirerar mig i min […]

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022

1 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Joel Andersson, forskare och biträdande universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022. – Jag känner mig stolt och hedrad över att min forskning blir uppmärksammad på det här sättet. Framtiden för malmgeologin är väldigt spännande och det är med stor glädje jag ser fram emot nya forskningsutmaningar med […]