Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Många skäl att sköta sjöns vatten

27 juni, 2022 - Lunds universitet

Att inte kunna skönja botten vid ett dopp i en av våra svenska sjöar är inget ovanligt. Sjövatten som färgas brunt av organiskt material kan vara ett problem för badande turister, men ställer främst till det för ekosystemet och dricksvattnet. Med fokus på sjön Bolmen samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt […]

Ansökan till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023 öppnar

22 juni, 2022 - Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023. Bidrag kan sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2023–2025. Totalt kommer cirka 17 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt. Därtill kommer 3,5 miljoner kronor till […]

Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

20 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Den som har ett eget tak att sätta solceller på gynnas av de regelverk och bidrag som finns på den svenska marknaden. Det visar en ny studie från Chalmers. För att främja byggande av större anläggningar och solel som tjänst krävs justeringar i regelverken, vilket i sin tur kan bidra till målet om hundra procent […]

Sommarforskarlista 2022 från Karlstads universitet

17 juni, 2022 - Karlstads universitet

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar. Valet 2022, säkerhetspolitik, relationer, folkhälsa, människors beteende, energi och miljö samt skola och pedagogik är några av de ämnen som tas upp.

Minimal kanal visar genväg mot ny medicin

16 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

För att utveckla nya läkemedel och vaccin krävs ingående kunskap om naturens allra minsta biologiska byggstenar – biomolekylerna. Nu presenterar forskare vid Chalmers en banbrytande mikroskopiteknik som gör det möjligt att studera proteiner, DNA och andra små biologiska partiklar i deras naturliga tillstånd på ett helt nytt sätt. När läkemedel och vaccin ska utvecklas krävs […]

Mobilitetstjänster kan ge hållbarhetsförbättringar på sikt

16 juni, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

Bilpooler och andra mobilitetstjänster har stor potential att ge hållbarhetsförbättringar om de kombineras med en övergång till eldrift, samåkning och autonom drift. Dessa nya forskningsrön presenteras under Transportforum av forskarna vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Stor satsning på forskning om mjukpapperstillverkning

15 juni, 2022 - Karlstads universitet

Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för att i samverkan med industrin arbeta med forskning kring energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

Ny kartläggning av Vintergatan

13 juni, 2022 - Uppsala universitet

Astronomiforskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med över 400 astronomer i 19 europeiska länder, gjort en ny stor kartläggning av Vintergatan. Med hjälp av data från observationer från ESA:s rymdteleskop Gaia, har forskarna kunnat rekonstruera Vintergatans utveckling under miljarder år bakåt i tiden och även fått information om hur Vintergatan kommer att utvecklas i framtiden.

Otydliga regelverk hotar Sveriges satsning på vätgas

13 juni, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Stora förhoppningar knyts till vätgas som en viktig pusselbit för att klara en snabb omställning till ett fossilfritt samhälle. Men en storskalig satsning äventyras av otydliga regelverk, krångliga och utdragna tillståndsprocesser. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som analyserat vätgasen och dess roll för elsystemet. – Om vi ska kunna nyttja vätgasens […]

LTH lanserar profilområden för starkare svar på samhällsutmaningar

8 juni, 2022 - Lunds universitet

Nu lanserar Lunds Tekniska Högskola, LTH, profilområden för sin samlade spetskompetens inom forskningen. Dessa tvärvetenskapliga områden ska bidra till ökad samverkan med näringslivet och samhället. Kraftsamlingen görs kring sju teman: aerosoler, AI och digitalisering, avancerade ljuskällor, cirkulär byggindustri, energiomställning, nanovetenskap och teknik för hälsa. För LTH:s rektor, Annika Olsson, är etableringen av profilområden – i […]