Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Forskning som gör det enklare att handla säkert och mer hållbart på nätet

20 april, 2022 - Karlstads universitet

Vilka hinder möter konsumenter på den digitala marknaden och hur kan dessa motverkas? Detta har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tittat närmare på i ett projekt med Konsumentverket. Resultat från forskningen sprids nu i en konsumentupplysningskampanj. 2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl […]

Så kan fattigdom bekämpas – ny avhandling utmanar traditionella förhållningssätt till hållbar utveckling

19 april, 2022 - Linnéuniversitetet

För att förbättra livsförhållandena i fattiga länder krävs ett ömsesidigt samarbete och en förståelse för varandras olika förutsättningar. Risken finns att olika stödprojekt skapar en struktur för klimatomställningar som inte fungerar i praktiken när projektbidragen är slut. Det visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Ekonomen Alina Husungs forskningsfokus är klimatomställning och bekämpning av fattigdom. Hon […]

Unikt projekt studerar brandrök i detalj

12 april, 2022 - Lunds universitet

Alla vet att det ryker när det brinner. Men vad vet man egentligen om vad röken innehåller och hur olika brandförlopp påverkar röken? Och hur påverkar partiklarna i röken räddningspersonalen som är först på plats när en brand ska bekämpas. Forskare vid LTH har i ett unikt försök tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfört mätningar där röken studerats i detalj vid bränder i realistiska miljöer.

Kreativa ungdomar löser världsproblem under makeathon på Curiosum

11 april, 2022 - Umeå universitet

Under påsklovet pågår det en massa spännande aktiviteter för hela familjen på Curiosum science center vid Umeå universitet. En av aktiviteterna är ett kreativt labb för 13–18 åringar i länet, där ungdomarna i grupp får lösa världsproblem som fattigdom och klimatförändringar med hjälp av konst, kreativitet, teknologi och samarbete.

Ny kunskap om viruspartiklar i luften kan minska smittspridning på sjukhus

11 april, 2022 - Lunds universitet

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.

Så blir lagrat solsken el på beställning

11 april, 2022 - Chalmers tekniska högskola

I ett forskningsprojekt på Chalmers utvecklas ett energisystem som kan fånga in solenergi, lagra den i upp till arton år och frigöra den när och där den behövs. Tidigare har forskarna visat hur energin kan utvinnas som värme. Nu har de tagit ett steg till och lyckats få systemet att producera el. På sikt kan […]

Växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi

6 april, 2022 - Karlstads universitet

På Karlstads universitet pågår forskning och utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi. I ett nybyggt växthus på campusområdet kommer man odla tomater och använda solceller som genererar elektricitet samt ett batterilager som kan lagra överskottselen. – Sveriges pågående omställning till en fossilfri energiproduktion kräver en högre andel lokal elproduktion, […]