Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Forskningsprojektet Forest 4.0 – en nyckelfaktor för att skydda klimatet och den biologiska mångfalden

7 juni, 2023 - Linnéuniversitetet

Att öppet dela information om skogar är av stor betydelse för att skydda klimatet och bevara den biologiska mångfalden. Just nu driver Linnéuniversitetet initiativet Forest 4.0, ett excellenscenter för tillämpning av artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) inom skogssektorn i Litauen. Målet är att utveckla innovativa lösningar som omfattar hela processen i ett […]

Ändringsbara transistorer viktiga i framtidens halvledare

1 juni, 2023 - Lunds universitet

Transistorer som kan ändra egenskaper är viktiga delar i utvecklingen av framtidens halvledare. När vanliga transistorer närmar sig sin gräns för hur små de kan bli, blir fler funktioner på samma antal enheter allt viktigare för att kunna utveckla små och energisnåla kretsar för allt bättre minnen och kraftfullare datorer. Forskare vid LTH har i […]

Minskade olyckor inom flyget kan hjälpa byggbranschen

1 juni, 2023 - Luleå tekniska universitet

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige medan flygbranschen under de senaste årtiondena lyckats med att kraftig minska antalet olyckor. I ett nytt forskningsprojekt i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ska forskarna jämföra byggbranschens utredningsmetodik av olyckor med flygbranschens.

Lungsjukdom avslöjas med nanopartiklar

31 maj, 2023 - Lunds universitet

Nanopartiklar kan användas för att upptäcka vissa sjukdomar i lungorna. Mätmetoden AiDA – som bygger på att nanopartiklar andas in – är enkel att använda och kan komplettera andra lungundersökningar. Nu har metoden testats på över 800 personer, och resultaten ser lovande ut, enligt en ny avhandling i aerosolteknik vid LTH, Lunds universitet. Det är […]

AI och sociala medier i kampen mot vårdrelaterade infektioner

31 maj, 2023 - Högskolan i Halmstad

Kan artificiell intelligens (AI) hjälpa i kampen mot vårdrelaterade infektioner? Att patienter smittas av sjukdomar när de är inlagda på sjukhus är ett globalt problem. En grupp forskare vid Högskolan i Halmstad undersöker om AI kan hjälpa till att hitta lösningar på problemen med vårdrelaterade infektioner – på sociala medier.  – Många sjukhus är väldigt […]

Framgångsfaktorer för ett hälsosamt åldrande

30 maj, 2023 - Luleå tekniska universitet

Vilka faktorer i 60-årsåldern förutsäger kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Det är fokus i en ny avhandling inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, som innehåller fyra studier om hälsosamt åldrande och välbefinnande hos äldre.

Ny modell för träbeteende vid belastning under olika fukt- och temperaturförhållanden

26 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

Trä är ett naturligt växande material som har använts som byggnadsmaterial i århundraden. Dess höga fukthalt gör det dock svårt att använda som bärande konstruktioner utan torkningsprocesser. I en ny avhandling i byggteknik undersöker Winston Mmari samspelet mellan värme, fukt och transportmekanismer i trä och utvecklar en modell för att förutsäga träets beteende under mekanisk […]

Ericsson och Luleå tekniska universitet ingår strategiskt samverkansavtal

26 maj, 2023 - Luleå tekniska universitet

Telefonaktiebolaget Ericsson, ett av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknik och Luleå tekniska universitet har undertecknat ett samverkansavtal för långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Parterna ska samverka inom utbildning-forskning-innovation, där målet är att nya banbrytande forskningsresultat ska spridas och nyttiggöras genom kommersialisering.

Europa och USA ger miljardstöd till snabbväxande fossil plast- och kemiindustri

24 maj, 2023 - Lunds universitet

I takt med att marknaden för fossila bränslen sviktar storsatsar oljeindustrin på kemi- och plastindustrin i stället. Strategin tycks fungera: plastindustrin växer snabbare än den globala ekonomin. Mångmiljardbidrag från stater i Europa och USA liksom offentligt finansierade banker, i kombination med svag lagstiftning, pekas ut som orsaker till den snabba tillväxten. Även svenska exportkreditnämnden har […]

Även svagt trafikbuller orsakar sämre arbetsprestation

22 maj, 2023 - Chalmers tekniska högskola

I den snabbt ökande förtätningen av våra städer bygger vi i omedelbar närhet till vägar och trafikleder, mark som för bara ett decennium sedan ansågs otänkbar att bebygga. Att buller kan vara negativt för människors hälsa är känt, men ny forskning från Chalmers visar att koncentrationsförmågan kan påverkas betydligt av trafikbuller på så låg nivå […]