Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Pressinbjudan till symposium: När Tornedalen skulle bli svenskt

6 april, 2022 - Luleå tekniska universitet

När gränsen till Finland drogs 1809 klövs ett geografiskt kulturellt område. Tornedalen delades i två rikshalvor och den finsktalande befolkningen blev minoritet i Sverige. I slutet av 1800-talet började en försvenskning av Tornedalen där svenska blev undervisningsspråk i skolorna. Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset tillsattes i juni 2020. Under symposiet som arrangeras […]

Expertlista till FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport

6 april, 2022 - Luleå tekniska universitet

Den 4 april publicerades FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport ”Att begränsa klimatförändringen” (AR6 WGIII) som beskriver hur vi kan nå högt ställda klimatmål och sammanställer vilka åtgärder som är centrala. Luleå tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara på frågeställningar som kopplar an till rapporten. Vad som måste till för […]

Expertlista – Ukraina

4 april, 2022 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har forskare som kan belysa och svara på frågor inom olika områden som – direkt eller indirekt – påverkas av invasionen av Ukraina. Däribland energifrågor, cybersäkerhet, brokonstruktioner och frågor om produktion och infrastruktur.

Inför FN:s klimatrapport 4 april: ”Nu är det nollutsläpp som gäller”

28 mars, 2022 - Lunds universitet

I samband med en ny rapport kring åtgärder som ska begränsa klimatförändringarna ser forskare vid Lunds universitet vissa hoppfulla tecken. Bland annat tror Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid LTH, att det finns goda möjligheter att år 2050 nå nollutsläpp för industrier som stål, cement och kemi – där utsläppen av koldioxid […]

Så kan flaskhalsarna i litium-svavelbatterier elimineras

24 mars, 2022 - Uppsala universitet

Litium-svavelbatterier har möjlighet att utmana Li-jonbatteriet genom att mer energi lagras, men hålls tillbaka på grund av batteriernas dåliga livslängd. Nu har forskare vid Uppsala universitet lyckats identifiera några av de huvudsakliga flaskhalsarna. Studien publiceras i tidskriften Chem.

Unikt partikelinstrument skräddarsytt för Jupiters extrema rymdmiljö / Unique particle instrument tailored for the harsh Jovian environment

23 mars, 2022 - Institutet för rymdfysik

Den 25 mars försvarar Angèle Pontoni, Institutet för rymdfysik (IRF) och Umeå universitet, sin doktorsavhandling. Angèle har bidragit till att utveckla, testa, kalibrera och validera det unika partikelinstrumentet Jovian Neutrals Analyzer (JNA). Instrumentet ska studera rymdmiljön omkring Jupiter ombord på den europeiska rymdfarkosten JUpiter ICy moons Explorer som skjuts upp 2023.

Horizon Europe beviljar projekt om AI för en säkrare trafikmiljö

18 mars, 2022 - Högskolan i Halmstad

Horizon Europe har beviljat forskningskonsortiet ROADVIEW (Robust Automated Driving in Extreme Weather) tio miljoner euro för att lösa utmanande problem med självkörande fordon med hjälp av AI. Projektet kommer utveckla robusta och kostnadseffektiva AI-baserade system för perception och beslutsfattande i fordon med förbättrad prestanda under svåra väderförhållanden. Högskolan i Halmstad ska samordna konsortiet med 15 partner under de kommande fyra åren.

Forskare designar flexibla LEC-komponenter för effektiv ljusemission

4 mars, 2022 - Umeå universitet

Forskare från Umeå universitet och Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att kontrollera ljusemissionen hos den nya ljuskällan ljusemitterande elektrokemiska celler, som förkortas LEC. Studien publiceras i Advanced Materials.

Ny covidforskning: Munskydd spelar en avgörande roll

4 mars, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Under pandemin har vi lärt oss att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter för att undvika att bli smittade av covid-19. Det är en falsk trygghet, visar ett internationellt forskarlag, där Chalmers ingår. Forskarna har utvecklat en ny beräkningsmodell för att bättre kunna bedöma smittrisken – både med och utan munskydd. Den visar att det […]

Lagom självbestämmande på jobbet är bäst, visar ny forskning av årets mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

2 mars, 2022 - Lunds universitet

Vilka framgångsfaktorer finns bakom lyckat teamwork? Vad är det som gör att en ny kreativ idé blir en riktig succé för ett företag? Och hur kan företag jobba med öppen innovation tillsammans med andra för att skapa värde? Det är några frågor som Berlinprofessorn Linus Dahlander söker svaret på. Den 11 maj besöker han Lund […]