Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Nytt centrum för medicinsk bildhantering i Linköping

17 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Tekniska högskolan i Linköping, landstinget och IT-företaget Sectra går samman i ett nytt forskningscentrum som ska heta CMIV, Center for Medical Image Science and Visualisation. Det nya centret blir en del av universitetet och ska vara nära knutet till både Nationellt Superdatorcentrum vid universitet och till Universitetssjukhusets röntgenavdelning.

Nya tjänster för kvinnor i teknikvetenskap

15 oktober, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet utlyser nu bidrag till tre forskaranställningar inom teknikvetenskap som enbart kvinnor kan söka. Detta är ett sätt att på sikt försöka öka jämställdheten inom ämnesområdet.

40 år med LTH – en resa i text och bild

12 oktober, 2001 - Lunds universitet

Nu släpps boken ”År 2001 – en LTH-odyssé”. Den har tillkommit i samband med att LTH denna höst firar 40-årsjubileum. Framför allt är den en bildkrönika med foton av Per Lindström, Torbjörn Andersson och Lars Hansare. Men den innehåller också texter om LTH:s tillkomst och första år och om dess forskningsprofiler, utbildningssatsningar och studentliv.

Chalmers Lindholmen blir centrum för sjösäkerhetsforskning

2 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH, flyttar sina resurser inom Skeppsteknik till Chalmers Lindholmen. Det är ytterligare ett steg i utvecklingen av Chalmers Lindholmens Sjöfartshögskola i riktning mot att bli ett nationellt centrum för utbildning och forskning inom sjöfartsområdet.

Hur skall snåla bensinmotorer bli ännu snålare?

2 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Varför blir inte bränsleförbrukningen så låg som man hoppats för de direktinsprutade bensin-motorerna? Hur skall de bli ännu snålare? Finns det långtidsproblem som måste lösas? Dessa frågor behandlas i en doktorsavhandling av Håkan Sandquist vid Institutionen för termo- och fluiddynamik på Chalmers i Göteborg.

Modeller för framtidens energianvändning

2 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Beskrivningar av hur vi använder energin har utvecklats av Ingrid Nyström vid Institutionen för energiteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Sådana beskrivningar används i modellsystem för att beräkna energianvändningen i framtiden Modellerna ligger till grund för energipolitiska beslut.

Komplexitet i transport och logistiksystem: Vart tog paketet vägen eller var är bussen?

1 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I sin doktorsavhandling presenterar Jonas Waidringer vid Institutionen för transportteknik på Chalmers transport- och logistiksystem utifrån grundantagandet att man kan anse dessa system vara komplexa, det vill säga svåröverskådliga och svåra att kontrollera och styra. Han använder fyra studier som representerar fyra olika områden; terminaler, försörjningskedjor, distributionssystem och passagerartransport som bas för resonemanget. I avhandlingen analyseras begreppet komplexitet samt andra näraliggande begrepp och en modell som beskriver transport- och logistiksystemens komplexitet har utvecklats.

Nya ljud- och bildkompressionsmetoder

1 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Hur mycket kan en musiksignal eller en bild maximalt komprimeras med önskad återgivningskvalitet? Hur uppnår man denna kompression i praktiken? Sådan frågor behandlas i en doktorsavhandling av Jonas Samuelsson vid Informationsteori på Chalmers.

Svensk mjukvara mäter Samsungs miljöprestanda

1 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Samsung Electronics har valt att använda sig av den svenska mjukvaran LCAiT för att kunna mäta miljöprestandan på sina produkter. LCAiT är utvecklad av CIT Ekologik AB i Göteborg och används av företag, högskolor och forskningsinstitut i hela världen. LCAiT används för att utföra livscykelanalyser (LCA), miljövarudeklarationer, samhällsekonomiska analyser och för miljöanpassad produktutveckling. LCAiT används även för att bygga upp databaser med miljödata, t ex internt i företag.

Nytt recept för hårda material

28 september, 2001 - Uppsala universitet

Att blanda ihop en legering i rätta proportioner kan visa sig vara en betydligt enklare lösning för att producera mycket hårda material i industriella processer. En grupp Uppsalaforskare redovisar de teoretiska beräkningarna bakom denna nya upptäckt i morgondagens nummer av vetenskapstidskriften Science.