Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Gemenskap viktigt i web chat

26 september, 2001 - Linköpings universitet

Internet har öppnat upp nya sätt att möta och umgås med andra människor. I en avhandling vid Linköpings universitet undersöks chattandets sociala aspekter.

Katalysator för lastbilar renar dieselavgaserna med diesel

25 september, 2001 - Lunds universitet

Tack vare trevägskatalysatorn är avgaserna från personbilar i dag mycket rena. Men det är svårare att rena avgaserna från de dieseldrivna lastbilarna . På avdelningen för kemisk teknologi vid LTH, Lunds Tekniska högskola, har man utvecklat en ny metod för avgasrening för dieselmotorer. Paradoxalt nog uppnås reningen genom en datorstyrd, extra insprutning av diesel.

Framtidens forskningsledare förstärker LTH:s satsning på InfoCom

24 september, 2001 - Lunds universitet

Andreas Molisch är nyutnämnd professor i radiosystem vid institutionen för
Elektrovetenskap LTH. Han är en 35-årig österrikare som förutom professuren även
tilldelats ett anslag på 10 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF!
Andreas Molisch är nämligen en av de 20 yngre, begåvade forskare som i våras fick
dela på 200 miljoner kronor under sex år. Dessa s k INGVAR-stipendier går till
”framtidens forskningsledare” inom högskola och näringsliv.
I Molischs fall handlar forskningen om att studera egenskaperna hos dubbelriktade
mobilradiokanaler.

Samarbete för snabbare datorer

24 september, 2001 - Lunds universitet

Lunarc, Centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och NSC, Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet samarbetar om nya datorsystem

Ny chans se Tiondelsstaden LundiLund

14 september, 2001 - Lunds universitet

Pressvisning i Lunds stadshall på måndag kl 12.00. Invigning kl 13.
Att bjuda in pressen morgonen efter terrorkatastrofen i New York var dålig timing. På måndag vill vi därför erbjuda media en ny chans att se den vackra och spännade utställningen som invigs kl 13 samma dag.

Fyra nya hedersdoktorer vid KTH 2001

5 september, 2001 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Henning Larsen: högaktuell arkitekt med hela världen som arbetsfält.Ingemar Lundström: framgångsrik entreprenör och uppfinnare av den elektroniska näsan. Clyde Martin: nyskapande forskare i gränslandet mellan matematik, medicin och robotik. Hartmut Zabel: med halvledarfysik, magnetism och folkbildning inom sitt breda ämnesregister.
Dessutom är alla fyra professorer och efter den 16 november vid promotionen i Stockholms stadshus kan de alltså lägga till titeln TeknD h. c. på sina visitkort, där h. c. betyder honoris causa.

Ny professor i stålbyggnad

31 augusti, 2001 - Luleå tekniska universitet

Ove Lagerqvist, 38, har utsetts till professor i ämnet stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Ove Lagerqvist disputerade i stålbyggad 1995 och har sedan millennieskiftet – tillsammans med professor Bernt Johansson – det övergripande ansvaret för verksamheten på Avdelningen för stålbyggnad vid LTU.
Vid sidan om verksamheten i Luleå har han sedan tre år tillbaka även ett deltidsuppdrag på SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Insjunget komp blir trumrytmer

31 augusti, 2001 - Lunds universitet

En ny typ av elektronisk drum sequencer har tagits fram som
examensarbete i Multimediateknik vid LTH:s ingenjörsutbildningar på Campus Helsingborg. En drum sequencer består av ett grafiskt gränssnitt där man prickar in ett rytmmönster på en tidsaxel och en axel för olika slags trumljud och sedan kan lyssna på resultatet. Det nya programmet gör det möjligt att sjunga in trumljuden; datorn kommer att tolka och återge dem med autentiska trumljud med perfekt tajming och ljudstyrka.