Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Svenska mikrorobotar i Discovery

6 juni, 2001 - Linköpings universitet

I höst ska små guldglänsande mikrorobotar från Linköpings universitet kunna beskådas i den amerikanska TV-kanalen Discovery. Mikrorobotarna är så små att de inte är synliga för blotta ögat utan bara kan ses genom mikroskop: en enskild robot är mindre än punkten i slutet av denna mening!

Lunds universitet dragplåster för forskningsinstitut

1 juni, 2001 - Lunds universitet

Industriforskningsinstitutet ACREO AB ska nu etablera sig i Lund. Närheten till Lunds universitet och framstående forskning om elektroniska kretsar har spelat en avgörande roll för lokaliseringen.

Kraftvärme bra för landet

28 maj, 2001 - Linköpings universitet

Om Sverige bygger ut sin kraftvärmeproduktion, så kan vi i framtiden exportera el till kontinenten samtidigt som vi tillgodoser vårt eget fjärrvärmebehov. Detta kunde vara en god affär för landet, samtidigt som de globala koldioxidutsläppen minskar.

Röntgar virket för att se hur det mår

23 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

– För att få det bästa torkade virket bör man utveckla ny mätutrustning och metoder för att kontrollera virkets status under hela torkningsprocessen, säger doktoranden Pär Wiberg, vid Luleå tekniska universitet.

I hans doktorsavhandling framgår det att m

Hur mycket kyla tål man egentligen?

18 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet framgår hur mycket kyla man tål beroende på vilka material man tar i. Forskarstuderande Qiuqing Geng, vid Industriell ergonomi, har undersökt hur den som jobbar i kyla ska kunna skydda sina händer mot nedkylning vid arbete med olika typer av material.

Förbättrade beräkningsmetoder för magnetresonansspektroskopi

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Beräkningsmetoder för att karakterisera frekvensinnehållet i data och för
att analysera innehållet i magnetresonanssignaler behandlar Tomas Sundin i
sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Metoderna kan speciellt användas inom medicinsk forskning där kvaliteten på insamlade data ställer stora krav på
beräkningsalgoritmerna.

Genererande program gör jobbet

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett sätt att förenkla arbetet med mjukvara är automatisk generering av datorprogram. Detta sker med hjälp av partialevaluering. I sin doktorsavhandling vid Chalmers har Rogardt Heldal vidareutvecklat denna teknik till att hantera fler delar programspråket än tidigare.

Hamnar viktiga för effektivare transporter

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Godstransporter är mycket viktiga i samhället och det finns en potential för förbättringar av godstransportsystemen. Hamnarna är den del av systemet där det finns möjlighet att uppnå avsevärda framsteg. Om man kan förbättra hanteringen i hamnarna så kommer hela transportsystemet att bli effektivare.

Miljonrsatsning på matematiken

6 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I takt med förändrade behov och ökade datamängder ropar både naturvetenskap och samhällsvetenskap efter kvalificerad matematisk och statistisk analys och teoribyggnad. För att möta detta behov har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse anslagit fem miljoner kronor per år under en period av högst fem år till Stokastiskt centrum, en fristående centrumbildning i anslutning till Sektionen för datavetenskap och matematik.

Hybridteknik underlättar forskning

5 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

Smörjning spelar stor roll för funktionen och livslängden hos maskinkomponenter som rullningslager, glidlager, kuggväxlar och kopplingar. Med hybridteknik kombinerar man avancerade experiment och numeriska simuleringar vilket ger nya möjligheter i forskningen.