Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Renovering av ”sjuka hus” kan förvärra problemet

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Det är inte säkert att renoveringen av ett hus med ”sjuka hus-symtom” avhjälper problemet. Orsaken är att skadliga kemiska ämnen som bildas när lim kommit i kontakt med för fuktig betong trängt ner i golvet och sedan avgivits till luften trots att matta och lim bytts ut. Det visar resultatet av en doktorsavhandling vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Rätt beskrivning av sprickigt berg är viktig vid tunnelbyggen

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Att kunna täta tunnlar i sprickigt berg är nödvändigt för
att uppnå torra förhållanden och minska risken för skador
på byggnader och natur. Doktorsavhandlingen ”Beskrivning av sprickigt berg för injektering” behandlar metoder att få information om hur sprickorna är fördelade i bergmassan.

EIS-lab i Luleå får 11 miljoner till forskning och samarbete

15 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets avdelning EIS-lab fick på fredagen ett anslag på 11,4 miljoner kronor för forskning och samverkan med företag i Norrbotten och Västerbotten.

– Det är mycket glädjande att universitetet på det här sättet kan stötta de här framtidsområdena i regionen, säger professor Jerker Delsing.

Sveriges första professor i ballastteknologi

13 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Fil dr Karel Miskovsky har utsetts till adjungerad professor i bergteknik med inriktning på ballastteknologi vid Avdelningen för bergteknik, Luleå tekniska universitet. Tjänsten finansieras av Rut och Sten Brands fond för bergteknikens främjande.

Betong som krymper riskerar spricka

11 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

En ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet visar att den krympning som sker under den första veckan efter gjutningen starkt påvekar risken för sprickbildning.

Hans Hedlund har undersökt på vilket sätt nygjutna betongkonstruktioner deformeras på grund av betongens hårdnande. De temperaturrelaterade påkänningarna som sker när betongen stelnar påverkar risken för sprickbildning och framtida underhållskostnader.

Svenska mikrorobotar i Discovery

6 juni, 2001 - Linköpings universitet

I höst ska små guldglänsande mikrorobotar från Linköpings universitet kunna beskådas i den amerikanska TV-kanalen Discovery. Mikrorobotarna är så små att de inte är synliga för blotta ögat utan bara kan ses genom mikroskop: en enskild robot är mindre än punkten i slutet av denna mening!

Lunds universitet dragplåster för forskningsinstitut

1 juni, 2001 - Lunds universitet

Industriforskningsinstitutet ACREO AB ska nu etablera sig i Lund. Närheten till Lunds universitet och framstående forskning om elektroniska kretsar har spelat en avgörande roll för lokaliseringen.

Kraftvärme bra för landet

28 maj, 2001 - Linköpings universitet

Om Sverige bygger ut sin kraftvärmeproduktion, så kan vi i framtiden exportera el till kontinenten samtidigt som vi tillgodoser vårt eget fjärrvärmebehov. Detta kunde vara en god affär för landet, samtidigt som de globala koldioxidutsläppen minskar.

Röntgar virket för att se hur det mår

23 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

– För att få det bästa torkade virket bör man utveckla ny mätutrustning och metoder för att kontrollera virkets status under hela torkningsprocessen, säger doktoranden Pär Wiberg, vid Luleå tekniska universitet.

I hans doktorsavhandling framgår det att m

Hur mycket kyla tål man egentligen?

18 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet framgår hur mycket kyla man tål beroende på vilka material man tar i. Forskarstuderande Qiuqing Geng, vid Industriell ergonomi, har undersökt hur den som jobbar i kyla ska kunna skydda sina händer mot nedkylning vid arbete med olika typer av material.