Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Förbättrade beräkningsmetoder för magnetresonansspektroskopi

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Beräkningsmetoder för att karakterisera frekvensinnehållet i data och för
att analysera innehållet i magnetresonanssignaler behandlar Tomas Sundin i
sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Metoderna kan speciellt användas inom medicinsk forskning där kvaliteten på insamlade data ställer stora krav på
beräkningsalgoritmerna.

Genererande program gör jobbet

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett sätt att förenkla arbetet med mjukvara är automatisk generering av datorprogram. Detta sker med hjälp av partialevaluering. I sin doktorsavhandling vid Chalmers har Rogardt Heldal vidareutvecklat denna teknik till att hantera fler delar programspråket än tidigare.

Hamnar viktiga för effektivare transporter

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Godstransporter är mycket viktiga i samhället och det finns en potential för förbättringar av godstransportsystemen. Hamnarna är den del av systemet där det finns möjlighet att uppnå avsevärda framsteg. Om man kan förbättra hanteringen i hamnarna så kommer hela transportsystemet att bli effektivare.

Miljonrsatsning på matematiken

6 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I takt med förändrade behov och ökade datamängder ropar både naturvetenskap och samhällsvetenskap efter kvalificerad matematisk och statistisk analys och teoribyggnad. För att möta detta behov har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse anslagit fem miljoner kronor per år under en period av högst fem år till Stokastiskt centrum, en fristående centrumbildning i anslutning till Sektionen för datavetenskap och matematik.

Hybridteknik underlättar forskning

5 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

Smörjning spelar stor roll för funktionen och livslängden hos maskinkomponenter som rullningslager, glidlager, kuggväxlar och kopplingar. Med hybridteknik kombinerar man avancerade experiment och numeriska simuleringar vilket ger nya möjligheter i forskningen.

Ny typ av bilmotor bättre för miljön

4 april, 2001 - Linköpings universitet

En ny typ av bilmotor ska ge minskad bensinförbrukning, lägre utsläpp och bättre prestanda. Idag finns den i fordonslabbet på Institutionen för systemteknik på Linköpings universitet. Inom tre år beräknas den vara ute på marknaden.

Ny doktorsavhandling hjälper bilar rulla lättare på vägen

3 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

Tobias Larsson, vid Luleå tekniska universitet, har i en doktorsavhandling vid avdelningen för datorstödd maskinkonstruktion utvecklat ett simuleringssystem som förutsäger produkters rörelsebeteende. Genom att använda sig av simuleringssystemet kan man exempelvis förutsäga rörelser i hjulupphängningar på bilar.

Matematik i all oändlighet

2 april, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Den 20 april lägger Henrik Petersson fram sin avhandling i matematik ”Infinite dimensional holomorphy in the ring of formal power series”. Avhandlingen behandlar teorin för oändligtdimensionell holomorfi, en teori inom matematiken som berör studiet av funktioner som beror på ett oändligt antal variabler

35.000 kronor till ung forskare i Luleå

30 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Doktorand Jesper Alkebro vid Institutionen för material- och produktionsteknik, Luleå tekniska universitet, har tilldelats Sandvik Coromants materialstipendium för år 2000.

Stipendiet, som är på 35.000 kronor, gavs på fredagen till Jesper Alkebro för hans arbete med framställning av högtemperaturkeramer med ny syntesteknik.

Tekniken i vardagslivet

13 mars, 2001 - Stockholms universitet

Hur konsumenter använder, förhåller sig till och förstår tekniken i vardagslivet handlar den avhandling om som Camilla Carlell försvarar vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Avhandlingen bidrar till en ökad teoretisk och praktisk förståelse för tekniken i vardagslivet. Den empiriska studien omfattar 175 individer och den undersökta tekniken återfinns i den finansiella sektorn.
Studien tar vardagslivet som utgångspunkt. Det är där man bäst kan studera återverkningarna av tekniken menar Camilla Carlell. Genom intervjuer, dagböcker, observationer och experiment följer avhandlingen hur individerna använder, förstår och förhåller sig till den teknik inom den finansiella sektorn som de exponeras för.