Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Sveriges femte forskningssatellit Odin snart iväg

16 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Den nya forskningssatelliten Odin ska studera bådestjärnors födelse och jordens atmosfär. Nu ska vi få veta om våra ansträngningar att minska freonanvändningen på jorden har gett resultat.

Fett i maten påverkar konsistensen mer än smaken

15 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Med smör och grädde i maten blir den godare, det vet alla matglada. Nu får vi ytterligare belägg för att det är så. Fettet i livsmedel bidrar till den konsistens, krämighet och smak som tilltalar oss konsumenter. Men det finns sätt att sänka fetthalten med bibehållen upplevelse av smaken.

Bättre mått på polarisen

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar. Isen är en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning att noga övervaka dess förändringar.
I en ny avhandling konstateras stora svagheter i den konventionella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen. Där prövas och utvecklas även ny satellitmätteknik, som visar större noggrannhet i studier av bland annat isens rörelser och tjocklek.

Bättre mått på polarisen

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar. Isen är en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning att noga övervaka dess förändringar.
I en ny avhandling konstateras stora svagheter i den konventionella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen. Där prövas och utvecklas även ny satellitmätteknik, som visar större noggrannhet i studier av bland annat isens rörelser och tjocklek.

Proteiner som lagar DNA skärskådade

12 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

DNA-spiralen med vår arvsmassa förändras ständigt. Den visar sig ta upp
medicin genom att anpassa sin struktur, och läker skador med hjälp av
speciella proteiner. I denna läkeprocess har nu forskare vid Chalmers fått en närmareinblick.

Allt snabbare datortomografer

9 februari, 2001 - Linköpings universitet

Med hjälp av datortomografi kan man avbilda innanmätet hos olika objekt, allt från människokroppar och industriella komponenter till resväskor på en flygplats. Tekniken bygger på en roterande röntgendetektor som fångar upp röntgenbilder av objektet tagna från olika vinklar. Med hjälp av en så kallad rekonstruktionsalgoritm kan sedan bilder av snitt genom objektet framställas.

Elektroners rörelsemönster fascinerar

9 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Intressanta resultat i ny doktorsavhandling visar bilden av tidigare
okända ytstrukturer på atomär nivå, samt ett sätt att avgränsat studera
elektroners rörelsemönster.

Rätt ventilation till rätt hus

8 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

En modell som visar vilken ventilation som är bäst för just ditt hus. På
just den plats där du ska bygga. Som tar hänsyn till både ekonomi,
komfort och väderförhållanden. Den finns, och är resultatet av ny
byggnadsforskning. Modellen är baserad på riskanalytiska metoder och kan
bli användbar vid utveckling av energisnåla och sunda hus.

Elda med biomassa lönar sig

7 februari, 2001 - Linköpings universitet

Just nu är elpriserna låga, eftersom elmarknadens avreglering i Sverige skärpt konkurrensen. Men om elpriserna går upp till den nivå de låg på för ett par år sedan, vilket de väntas göra, så kommer biomassa för uppvärmning att vara klart lönsamt jämfört med både el och olja.

Dubbla styrkan – halva vikten

6 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Brottsförebyggande arbete på Chalmers? Javisst, när det gäller
möbeldesign.
På möbelmässan i Älvsjö visas ett spännande projekt, där experter inom
olika professioner samverkar. Genom att använda en avancerad datormodell
kan man gemensamt direkt analysera svaga punkter i en möbel och
visualisera resultatet i 3D-format.