Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Starkare stål ger effektivare energi

21 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

En stor del av elenergin som produceras i världen idag genereras i ångkraftverk. Bland annat på grund av de ökade utsläppen av växthusgaser så är det intressant att höja verkningsgraden i ångkraftverken, och stålets egenskaper i turbinen är då en viktig faktor. Stålets sammansättning har i en ny doktorsavhandling vid Chalmers studerats med ovanliga metoder, som är användbara även för studier av andra avancerade legeringar.

Betong påverkar slutförvaring

20 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Användningen av betong i slutförvar för radioaktivt avfall kan påverka förvarets funktion, visar ny doktorsavhandling från Chalmers. Den totala mängden cellulosa i avfallet måste hållas på en låg nivå, annars kan den alkaliska nedbrytningen medföra ökade utsläpp.

Hightech disputation

16 februari, 2001 - Stockholms universitet

Att en opponent inte kan komma till en disputation är med dagens teknik inget problem. Fredag 16 februari kl. 10.00 äger den första disputationen rum vid Stockholms universitet där videokonferensutrustning utnyttjas. Det sker i Aula Magna när Li Westerlund vid Juridiska institutionen lägger fram sin avhandling ”Biotech Patents – Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law”

Hightech disputation

16 februari, 2001 - Stockholms universitet

Att en opponent inte kan komma till en disputation är med dagens teknik inget problem. Fredag 16 februari kl. 10.00 äger den första disputationen rum vid Stockholms universitet där videokonferensutrustning utnyttjas. Det sker i Aula Magna när Li Westerlund vid Juridiska institutionen lägger fram sin avhandling ”Biotech Patents – Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law”

Sveriges femte forskningssatellit Odin snart iväg

16 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Den nya forskningssatelliten Odin ska studera bådestjärnors födelse och jordens atmosfär. Nu ska vi få veta om våra ansträngningar att minska freonanvändningen på jorden har gett resultat.

Fett i maten påverkar konsistensen mer än smaken

15 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Med smör och grädde i maten blir den godare, det vet alla matglada. Nu får vi ytterligare belägg för att det är så. Fettet i livsmedel bidrar till den konsistens, krämighet och smak som tilltalar oss konsumenter. Men det finns sätt att sänka fetthalten med bibehållen upplevelse av smaken.

Bättre mått på polarisen

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar. Isen är en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning att noga övervaka dess förändringar.
I en ny avhandling konstateras stora svagheter i den konventionella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen. Där prövas och utvecklas även ny satellitmätteknik, som visar större noggrannhet i studier av bland annat isens rörelser och tjocklek.

Bättre mått på polarisen

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar. Isen är en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning att noga övervaka dess förändringar.
I en ny avhandling konstateras stora svagheter i den konventionella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen. Där prövas och utvecklas även ny satellitmätteknik, som visar större noggrannhet i studier av bland annat isens rörelser och tjocklek.

Proteiner som lagar DNA skärskådade

12 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

DNA-spiralen med vår arvsmassa förändras ständigt. Den visar sig ta upp
medicin genom att anpassa sin struktur, och läker skador med hjälp av
speciella proteiner. I denna läkeprocess har nu forskare vid Chalmers fått en närmareinblick.

Allt snabbare datortomografer

9 februari, 2001 - Linköpings universitet

Med hjälp av datortomografi kan man avbilda innanmätet hos olika objekt, allt från människokroppar och industriella komponenter till resväskor på en flygplats. Tekniken bygger på en roterande röntgendetektor som fångar upp röntgenbilder av objektet tagna från olika vinklar. Med hjälp av en så kallad rekonstruktionsalgoritm kan sedan bilder av snitt genom objektet framställas.