Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022

1 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Joel Andersson, forskare och biträdande universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022. – Jag känner mig stolt och hedrad över att min forskning blir uppmärksammad på det här sättet. Framtiden för malmgeologin är väldigt spännande och det är med stor glädje jag ser fram emot nya forskningsutmaningar med […]

Årets alumn 2022: Eva Nordmark f.d. arbetsmarknadsminister

31 oktober, 2022 - Luleå tekniska universitet

Eva Nordmark utsågs till arbetsmarknadsminister med Stefan Löfven som statsminister, ett uppdrag hon fick fortsatt förtroende för under Magdalena Andersson. I Magdalena Anderssons regering blev hon också jämställdhetsminister. Att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, både av rättvise- och samhällsekonomiska skäl är något hon värnar. Nu har hon utsetts till Årets alumn vid Luleå […]

Modell för bättre mjukvarutestning

27 oktober, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

I mjukvaruutveckling är testning en stor och viktig del speciellt när nya funktionaliteter i ett system införts. Forskare vid BTH har tagit fram en modell som stödjer testarna i själva testningen och som är bättre anpassade efter deras krav.

Vätgasledningar en ny infrastruktur på framväxt

18 oktober, 2022 - Luleå tekniska universitet

Förstudien om vätgasledningar för transport av vätgas, över gränsen från Finland och längs långa sträckor i norra Sverige är klar. Resultatet visar att vätgasledningar kan behövas som ett komplement till kraftledningar för industrins stora vätgas- och energibehov i norra Sverige. En ny typ av infrastruktur växer då fram som har behov av mer ändamålsenliga regelverk för ägande och styrning. Fortsat

Fast i plast: fossila inlåsningar försvårar omställningen

18 oktober, 2022 - Lunds universitet

Plastindustrin är i alla led knuten till fossila råvaror, med stor miljöpåverkan och växande koldioxidutsläpp som följd. Det visar en ny kunskapsöversikt från Lunds universitet, Svenska Miljöinstitutet och Cambridge universitet. Ändå kommer politiker och industri mest med ensidiga initiativ. Men med rätt insatser kan plastsystemet bli hållbart anser Fredric Bauer som är en av författarna. […]

Forskning avslöjar stora utsläpp från fartygs avgasrening

14 oktober, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Östersjön räknas som ett av världens mest förorenade hav. Nu avslöjar forskning från Chalmers en relativt okänd miljöbov i sammanhanget. En ny studie visar att det vatten som släpps ut från fartygens avgasreningssystem, den så kallade skrubbern, står för upp till nio procent av vissa cancerframkallande och miljöskadliga ämnen som släpps ut i Östersjön. Det […]

Expertlista med anledning av elkrisen

12 oktober, 2022 - Lunds universitet

Lunds universitet har samlat kontaktuppgifter till forskare och experter som för journalister kan förklara och kommentera olika aspekter av den pågående elkrisen. Listan innehåller ett drygt 20-tal ämnesområden och kan hittas här: https://www.lu.se/artikel/expertlista-med-anledning-av-elkrisen

Så avslöjas universums mysterier under skinnet på en atomkärna

12 oktober, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Massiva neutronstjärnor som krockar i rymden tros kunna skapa ädla metaller som guld och platina. Egenskaperna hos dessa stjärnor är fortfarande en gåta, men svaret kan finnas under skinnet på en av de allra minsta byggstenarna på jorden – en atomkärna av bly. Att få kärnan att berätta hemligheterna om den starka kraften som styr […]

Större andel förnybar el möjlig med flexibelt energisystem

12 oktober, 2022 - Linköpings universitet

Om mindre än 20 år ska Sveriges hela elproduktion komma från förnybara källor. Problemet är att sol- och vindkraft ger ett ojämnt energiflöde beroende på väder och vind. Men ett flexibelt energisystem där fjärrvärmesystem, elsystem och industri samverkar för att balansera energiåtgången kan bidra till att målet uppnås, visar forskning från Linköpings universitet.