Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Ny kunskap om viruspartiklar i luften kan minska smittspridning på sjukhus

11 april, 2022 - Lunds universitet

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.

Så blir lagrat solsken el på beställning

11 april, 2022 - Chalmers tekniska högskola

I ett forskningsprojekt på Chalmers utvecklas ett energisystem som kan fånga in solenergi, lagra den i upp till arton år och frigöra den när och där den behövs. Tidigare har forskarna visat hur energin kan utvinnas som värme. Nu har de tagit ett steg till och lyckats få systemet att producera el. På sikt kan […]

Växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi

6 april, 2022 - Karlstads universitet

På Karlstads universitet pågår forskning och utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi. I ett nybyggt växthus på campusområdet kommer man odla tomater och använda solceller som genererar elektricitet samt ett batterilager som kan lagra överskottselen. – Sveriges pågående omställning till en fossilfri energiproduktion kräver en högre andel lokal elproduktion, […]

Pressinbjudan till symposium: När Tornedalen skulle bli svenskt

6 april, 2022 - Luleå tekniska universitet

När gränsen till Finland drogs 1809 klövs ett geografiskt kulturellt område. Tornedalen delades i två rikshalvor och den finsktalande befolkningen blev minoritet i Sverige. I slutet av 1800-talet började en försvenskning av Tornedalen där svenska blev undervisningsspråk i skolorna. Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset tillsattes i juni 2020. Under symposiet som arrangeras […]

Expertlista till FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport

6 april, 2022 - Luleå tekniska universitet

Den 4 april publicerades FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport ”Att begränsa klimatförändringen” (AR6 WGIII) som beskriver hur vi kan nå högt ställda klimatmål och sammanställer vilka åtgärder som är centrala. Luleå tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara på frågeställningar som kopplar an till rapporten. Vad som måste till för […]

Expertlista – Ukraina

4 april, 2022 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har forskare som kan belysa och svara på frågor inom olika områden som – direkt eller indirekt – påverkas av invasionen av Ukraina. Däribland energifrågor, cybersäkerhet, brokonstruktioner och frågor om produktion och infrastruktur.

Inför FN:s klimatrapport 4 april: ”Nu är det nollutsläpp som gäller”

28 mars, 2022 - Lunds universitet

I samband med en ny rapport kring åtgärder som ska begränsa klimatförändringarna ser forskare vid Lunds universitet vissa hoppfulla tecken. Bland annat tror Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid LTH, att det finns goda möjligheter att år 2050 nå nollutsläpp för industrier som stål, cement och kemi – där utsläppen av koldioxid […]

Så kan flaskhalsarna i litium-svavelbatterier elimineras

24 mars, 2022 - Uppsala universitet

Litium-svavelbatterier har möjlighet att utmana Li-jonbatteriet genom att mer energi lagras, men hålls tillbaka på grund av batteriernas dåliga livslängd. Nu har forskare vid Uppsala universitet lyckats identifiera några av de huvudsakliga flaskhalsarna. Studien publiceras i tidskriften Chem.