Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Svenskt vattenkraftcentrum för ny teknik och biologisk mångfald

24 mars, 2023 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har tillsammans med forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk fått ansvaret att driva Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, kommande fem år. Det är statliga Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

Ojämlik fördelning av kvalificerade lärare i skolan

23 mars, 2023 - Göteborgs universitet

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ibland  mindre kvalificerade lärare än elever i mer välbärgade områden. Men det är framför allt den ökande sociala segregationen som påverkar elevernas skolprestationer. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet. Den ojämlika fördelningen av kvalificerade lärare ses ofta som huvudorsaken till skillnader i studieresultat. Leah Glassows avhandling visar att […]

Gruvavfall uppgraderas – ska fånga in koldioxid

21 mars, 2023 - Luleå tekniska universitet

I och med den gröna omställningen ökar efterfrågan på metaller. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka om typiskt svenskt gruvavfall från metallutvinning kan växlas upp, från att vara något vi vill bli av med, till att göra nytta för klimatet. Gruvavfall från Boliden, LKAB, och Copperstone Resources ska testas på sin förmåga att accelerera infångning och lagring av koldioxid (CCS

Distriktssköterskeutbildning får högt omdöme av UKÄ

15 mars, 2023 - Jönköping University

Utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska på Jönköpings University (JU) vid Hälsohögskolan håller ”hög kvalitet” efter bedömning av universitetskanslersämbetet (UKÄ). Vid bedömningen har UKÄ tittat på fyra olika områden där samtliga områden fick resultatet tillfredställande.

Särbegåvade mörkar för att passa in

13 mars, 2023 - Högskolan i Gävle

– Ibland beskrivs det som att de bara sitter och väntar som hungriga fågelungar, men så är det ju inte, säger Caroline Sims, forskare i ämnet vid Högskolan i Gävle.
– De elever som jag haft och som jag har hittat, har absolut inte varit de som direkt har utmärkt sig genom att ha strålande provresultat. De kan också kamouflera sitt tänkande genom ett språk som är väldigt ruffigt.

Kompetensutvecklar för basindustrins gröna omställning

24 februari, 2023 - Luleå tekniska universitet

Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen beviljar 30 miljoner till ett nytt samverkansprojekt, REEDEAM, som ska stärka kompetensutvecklingen inom hela värdekedjan för industrins gröna omställning. I projektet samverkar Luleå tekniska universitet med Örebro universitet och Mälardalens universitet, tillsammans med näringsliv och svensk basindustri. Genom att erbjuda kompetensutveckling på avancerad nivå för framför allt yrkesverksamma, möjliggörs […]

Så kan parbildning minska klyftorna mellan studenter

23 februari, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Universitetsvärlden är internationell, men brottas också med svårigheter att integrera studenter från olika länder. Nu pekar ny forskning från Chalmers på en metod som både minskar de akademiska och sociala klyftorna och dessutom ökar trivseln. Framgångsreceptet är att samarbeta i par – som läraren utser. Det finns gott om forskning som pekar på att integration […]

Salivprov möjliggör tidig upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdom

23 februari, 2023 - Luleå tekniska universitet

Med hjälp av molekyler från hjärnan som kan mätas i saliv finns möjlighet att upptäcka förändringar som kan leda till Alzheimers eller Parkinsons sjukdom – långt innan personen får symtom. Forskare vid Luleå tekniska universitet föreslår i en ny vetenskaplig artikel en strategi för hur neurologiska sjukdomar kan diagnostiseras tidigt.

Förslag på nationell rekommendation för aktivare skoltransporter

20 februari, 2023 - Luleå tekniska universitet

Aktiva resor till skolan, till exempel att gå eller cykla, är det bästa för barnen. Det fastslås i en barnkonsekvensanalys som tagits fram av forskare och nationella aktörer inom trafiksäkerhet och hälsa. Nu ges förslag till en nationell rekommendation som ska underlätta för föräldrar att låta barn gå eller cykla till skolan, liksom för väghållare, trafik- och samhällsplanerare att skapa de rätta.

Förskolor firar högtider utan att förklara varför

17 februari, 2023 - Göteborgs universitet

I stort sett alla förskolor i Sverige ägnar mycket tid åt att uppmärksamma traditioner som jul och påsk, men väldigt få förklarar varför högtiderna firas. Till stor del beror det på okunskap om religion och osäkerhet om vad som är tillåtet när religion tas upp i förskolan. Det visar en studie från Göteborgs universitet.