Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Luleå tekniska universitet ger full gas mot vätgassamhället

18 maj, 2021 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitetet gör nu en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. Fokus är vätgas i industriella processer och energisystem. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels. – Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och Luleå tekniska universitetet är med och säkrar den […]

Livesänd pressträff: Luleå tekniska universitet och ledande basindustrier i nytt samarbete

17 maj, 2021 - Luleå tekniska universitet

Den 18 maj offentliggörs en ny forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitetet i nära samarbete med ledande svenska basindustrier och energiproducenter. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels. Pressträffen livesänds på Youtube  – Vi genomför satsningen för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner i Sverige och för […]

Omsorg i fokus för ny 5G-teknik

11 maj, 2021 - Luleå tekniska universitet

På ett särskilt boende i Övertorneå öppnar Luleå tekniska universitet Sveriges nordligaste testbädd för 5G. Syftet med testmiljön är att underlätta användningen av ny teknik inom vård- och omsorgsområdet. Först ut i testbädden är ett videokonferenssystem och en tillsynsrobot.

Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar

29 april, 2021 - Stockholms universitet

Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och University of Oxford som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år. Eleverna som drabbades värst var de med lägre utbildade föräldrar.

Expertlista – valet till Sametinget

28 april, 2021 - Luleå tekniska universitet

16 maj är det val till Sametinget. Luleå tekniska universitet har forskare som kan belysa olika perspektiv och svara på frågor som är viktiga för väljarna.
Nedan hittar ni expertområden och kontaktuppgifter till forskare. Pressbilder på dem finns att ladda hem längst ner på sidan.

Hur får vi tonårsflickor att stanna inom föreningsidrotten?

14 april, 2021 - Karlstads universitet

Under tonåren är det mycket som lockar och det är ett välbekant fenomen att ungdomar, och kanske framför allt tjejer, tenderar att lämna föreningsidrotten. Ett tvåårigt projekt vid Karlstads universitet med en innebandyförening har visat att flera åtgärder på olika organisatoriska nivåer kan bidra till att behålla fler tonårsflickor inom en idrottsförening.

Lärarlagsmöten handlar mest om praktiska frågor

14 april, 2021 - Göteborgs universitet

Lärarlagsmöten tenderar att vara fragmentariska, handla om praktiska åtaganden och präglas av ett informellt språkbruk. Samtidigt saknas i stort ett professionellt språk som skulle möjliggöra samtal om komplexa frågor av betydelse för läraryrket och undervisning. Det framkommer i en ny avhandling som har analyserat samtal mellan lärare. Anna Norrström har observerat lärarlagsmöten på tre olika […]

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

30 mars, 2021 - Skolforskningsinstitutet

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om undervisning i naturvetenskap i förskolan. Den kan bidra till att forskningsresultat i större utsträckning blir en del av förskolans praktik, och anknyter därmed till skollagens skrivningar om att utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund.

Kön och social bakgrund styr gymnasievalet

30 mars, 2021 - Göteborgs universitet

Ungdomars gymnasieval är fortfarande starkt präglat av kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund. De reformer som genomförts de senaste decennierna har snarare ökat än minskat uppdelningen. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. – I skuggan av samhällsdebatten om det fria skolvalet fortsätter valet av program och ämnen på gymnasiet att bidra till segregation och uppdelning […]