Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Använder bioteknik för infångning av koldioxid

22 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas för att minska industrins koldioxidutsläpp. Luleå tekniska universitet medverkar bland annat i ett stort EU-projekt inom koldioxidinfångning och användning (CCU), där universitetets forskare tillsammans med bioraffinaderiet SunPine fångar in fabrikens koldioxid med hjälp av bioteknik. Därefter levereras den till aktörer

Luleå tekniska universitet firade akademiska framgångar

13 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har det gångna året fått nio nya professorer och sju adjungerade professorer, 46 nya doktorer och fyra nya hedersdoktorer. Framstegen uppmärksammades under lördagens akademiska högtid.

Olika syn på kvalitet i kommunal vuxenutbildning

10 november, 2022 - Linköpings universitet

Lagstiftare, myndigheter och enskilda medarbetare kan tala och skriva om kvalitet på mycket olika sätt i svensk kommunal vuxenutbildning. De skilda kvalitetsbegreppen kan skapa både missförstånd och svårigheter i verksamheten. Det visar en ny doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Extrainsatt akademisk högtid vid LiU

7 november, 2022 - Linköpings universitet

I år blir det dubbla akademiska högtider vid Linköpings universitet för att hinna fira alla nya professorer och doktorer efter pandemiåren. Högtiden den 10–12 november bjuder även på föreläsningar med nyblivna hedersdoktorer och en festkonsert som hyllar den kvinnliga rösten.

Pressinbjudan: Umeå Arctic Forum 12¬–13 december

4 november, 2022 - Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet firar tio år och firar detta med en extra fyllig upplaga av arrangemanget Umeå Arctic Forum. Scenprogrammet kretsar kring temat ”Connecting in the Arctic” med internationella gäster och framstående forskare från Umeå universitet.

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

2 november, 2022 - Skolforskningsinstitutet

Val av läxa, syftet med läxan, anpassningar, vikten av samarbete med vårdnadshavare och hänsyn till elevers olika resurser i hemmet är några av de aspekter som kan inverka på elevers likvärdiga förutsättningar att lära.

Nordeas vetenskapliga pris till Farid Akhtar

2 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

2022 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Farid Akhtar, professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet. – Jag känner mig hedrad och glad över att uppmärksammas för den vetenskap jag bidrar med vid Luleå tekniska universitet. Det uppmuntrar mig att fortsätta bidra och uppnå excellens. Detta är ett erkännande som inspirerar mig i min […]

Forskningsbidrag till åtta projekt

1 november, 2022 - Skolforskningsinstitutet

Projekten kommer att genomföras inom förskolan, grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan och kommer bland annat att studera moderna språk, matematik, läsförmåga, teckenspråk och yrkesundervisning.

Nytt forskningsprojekt: Varför lämnar tonåringar skolan utan gymnasieexamen?

1 november, 2022 - Södertörns högskola

Tre av tio elever tar inte examen från gymnasieskolan. Forskare vid Södertörns högskola söker nu svaret på vilka faktorer som gör att tonåringar väljer att inte börja på gymnasiet, och varför vissa väljer att hoppa av. Förhoppningen är att resultaten från denna unika kartläggning ska hjälpa unga människor i framtiden. − Att stå utan gymnasiebetyg […]

Stora skillnader i förskolors arbete med språk och läsning

1 november, 2022 - Göteborgs universitet

Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Generellt sett är kvaliteten låg, men det finns också förskolor med hög kvalitet där förskollärarna är oerhört kompetenta och använder språk och läsning på ett medvetet sätt i undervisning.  Det visar en studie från Göteborgs universitet som omfattar 153 förskolor. […]