Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Föräldrarna viktiga förebilder vid val av högskoleutbildning

24 november, 2023 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Valet av utbildning tenderar att gå i arv. Det gäller särskilt teknik, ingenjörsvetenskap, medicin och ekonomi. Adam Altmejd studerar i en ny IFAU-rapport orsakssambanden mellan föräldrarnas och barnens val. Vi vet att barn ofta väljer samma yrke eller studerar samma ämne som sina föräldrar. Men orsakar föräldrarnas studieval barnens studieval eller påverkar andra faktorer både […]

Utbredd ståltillverkning i norr för 2 000 år sedan

13 november, 2023 - Luleå tekniska universitet

På över 40 olika platser, i norra Finland, Sverige och Norge, producerades och smiddes avancerade järn- och stålföremål av jakt- och fångstgrupper redan för mer än 2 000 år sedan. De här nya upptäckterna av forskare vid Luleå tekniska universitet om utbredd avancerad järn- och ståltillverkning publiceras i en ny avhandling som kan komma att ändra gällande europeisk och global historieskrivning.

Albin Dahlin Almevall och Anna Jacobzon får stipendium till minne av Elisabeth Holmgren

9 november, 2023 - Luleå tekniska universitet

Anna Jacobzon och Albin Dahlin Almevall tilldelas 2023 års stipendium till minne av Elisabeth Holmgren för forskning som bidrar till förbättring av hälso- och sjukvårdens verksamhet och som ger nytta för patienten. Syftet med stipendiet, som nu delas ut för sista gången, är att stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Pressinbjudan: Fornlämningar i norr skriver om europeisk och global historia

6 november, 2023 - Luleå tekniska universitet

När Kristina Söderholm och Carina Bennerhag år 2021 publicerade sina första resultat om fornlämningar från jakt- och fångstmiljöer i norra Sverige i den ansedda tidskriften Antiquity, uppmärksammades deras häpnadsväckande fynd internationellt. En kartläggning av fynden vars resultat nu publiceras i Carina Bennerhags doktorsavhandling, kan komma att skriva om europeisk och global historia.

Vattenfalls pris för bästa avhandling 2023

2 november, 2023 - Luleå tekniska universitet

Carola Strandberg, forskare och universitetsadjunkt i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2023. I avhandlingen som handlar om platsvarumärke visar Carola Strandberg bland annat att beskrivningarna av en stad varierar påtagligt beroende på om den beskrivs som en plats att besöka eller en plats att bo på.

Nordeas vetenskapliga pris till Staffan Lundström

1 november, 2023 - Luleå tekniska universitet

Nordeas vetenskapliga pris 2023 tilldelas Staffan Lundström ämnesföreträdare och professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet. – Jag är otroligt hedrad över denna utmärkelse och det är en bekräftelse på att jag bidrar till forskning och utveckling. Priset är ett kvitto på att vår forskning är relevant och att ett målinriktat arbete lönar sig, det […]

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan

28 september, 2023 - Karlstads universitet

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan. Kunskaper i ekonomi är en förutsättning för att kunna delta och leva i en demokrati på ett kvalificerat sätt. En ny avhandling undersöker vilka dessa särskilt viktiga kunskaper är och hur samhällskunskapslärare förbereds för att undervisa detta innehåll.

Historisk förståelse

28 september, 2023 - Skolforskningsinstitutet

I den systematiska översikten sammanställs svensk och internationell forskning om metoder och arbetssätt som lärare använder för att främja elevers historiska förståelse.

Det krävs mer än en termin för att utveckla kritiskt tänkande

28 september, 2023 - Göteborgs universitet

Kritiskt tänkande finns med både i lärandemål och i bedömningsuppgifter på svenska universitetskurser i engelska. Skillnaderna inom kurserna är däremot stora och det finns ett större fokus på kritiskt tänkande inom litteratur än lingvistik. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Evelina Johansson har i sin avhandling i engelska med fokus på språkinlärning och […]