Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Autonoma robotar gör nytta från underjorden till rymden

19 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets forskare utvecklar nästa generations autonoma robotar – som kan användas till såväl räddningsaktioner som utforskning av planeter. I forskningen spelar universitetets nya robothund Spot en viktig roll.
– Vi laddar roboten med ett uppdrag som den sedan utför, utan pilot eller människa som styr, säger professor George Nikolakopoulos.

Höstterminen 2021: Nytt rekord för antalet antagna till Luleå tekniska universitets utbildningar

16 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

3 835 personer har antagits till Luleå tekniska universitets program och kurser som startar höstterminen 2021. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan och innebär att universitets ökningstrend av antagna fortsätter. Luleå tekniska universitet tillhör topp tio i landet av lärosäten som ökar antalet antagna studenter procentuellt mest. – Det […]

Nytt rekord för antalet antagna till Luleå tekniska universitets utbildningar

16 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

13 835 personer har antagits till Luleå tekniska universitets program och kurser som startar höstterminen 2020. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan och innebär att universitets ökningstrend av antagna fortsätter. Luleå tekniska universitet tillhör topp tio i landet av lärosäten som ökar antalet antagna studenter procentuellt mest.

Fler examinationsformer behövs när coronapandemin tvingar lärosäten till digitalisering

12 juli, 2021 - Örebro universitet

Lärosäten som redan hade påbörjat modernisering av de traditionella examinationsformerna var bättre rustade för den snabba digitala omställningen under coronapandemin. Det visar en ny studie där forskarna har tittat på hur covid -19 har påverkat examinationer vid universitet i sex länder. – Coronapandemin har synliggjort både utmaningar och utvecklingspotential när det kommer till examinationer, säger […]

Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast

5 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från den högtrafikerade E4:an vid Sundsvallsbron, Sveriges tredje längsta bro. I en unik studie har forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet undersökt hur effektiv en dagvattenreningsanläggning är på att rena mikroplast.

Forskare kartlägger geologin kring Gällivare

30 juni, 2021 - Luleå tekniska universitet

Under sommaren kartlägger forskare från Luleå tekniska universitet geologin kring Gällivare med hjälp av geofysiska mätningar i det så kallade D-Rex projektet. En rad storskaliga geologiska strukturer i området går som ett stråk från svensk-finska gränsen och 50 mil söderut till Arjeplog. Dessa strukturer har med stor sannolikhet haft betydelse för malmförekomster i Gällivareområdet.

Sommarforskarlista från Karlstads universitet

22 juni, 2021 - Karlstads universitet

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet i sommar. Regeringskris, coronapandemins påverkan ur flera perspektiv, sömnlöshet, solenergi samt stöd till särskilt begåvade barn är några av de ämnen som tas upp.

Virtuella elever ger tryggare lärare

22 juni, 2021 - Linköpings universitet

Lärarstudenter som tränade på att undervisa virtuella elever fick större tilltro till sin förmåga som lärare. Det visar en studie från Linköpings universitet. På sikt kan övning i virtuell praktik leda till att lärarstuderande är mer förberedda när de kommer ut i yrkeslivet.

Lägre förväntan på fysiklärarstudenter

17 juni, 2021 - Uppsala universitet

Intelligens, nördighet och maskulinitet är normer som påverkar hur framgångsrika fysiklärarstudenter förväntas vara. Det gäller i både andra studenters och lärares ögon, men även i deras egna. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Att inte följa normerna kan leda till att man ses som mindre trovärdig och mindre ambitiös än andra fysikstuderande.