Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet anslår 10 miljoner till forskning om lärandets villkor

20 december, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi har tillgång till ett unikt datamaterial som ger oss stora möjligheter att bidra med kunskaper som stöttar lärare och personal på ett sätt som kan förbättra barns engagemang för lärande, säger Silvia Edling.
– Vi ska läsa fort och bra, men det är mindre diskussioner om vad vi ska använda det vi läser till, säger Daniel Pettersson.

Ny svensk forskning om munskyddens effektivitet presenteras för Folkhälsomyndigheten och Vetenskapsrådet

14 december, 2021 - Luleå tekniska universitet

Pressinbjudan Hur sprids partiklar när vi andas och pratar med och utan munskydd? Coronapandemin har gjort frågan om hur väl munskydd förhindrar smittspridning högaktuell. Sedan början av 2020 har frågan stått i fokus för en grupp forskare inom strömningslära, vetenskapen om gaser och vätskors rörelser. Under ledning av Luleå tekniska universitet i samarbete med Kungliga […]

Har inkluderingen i skolan gått för långt?

13 december, 2021 - Umeå universitet

Placering i särskild undervisningsgrupp inom grundskolan är vanligare än vad som ofta hävdas och nyttan med dessa grupper är otydlig. Placeringarna sker också ofta med hänvisning till elevernas mående, inte kunskap och lärande. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem

6 december, 2021 - Skolforskningsinstitutet

Forskningssammanställningen ger lärare kunskap om olika förhållnings- och arbetssätt som skapar förutsättningar för elevers meningsfulla fritid och främjar deras utveckling och lärande i fritidshem.

Luleå tekniska universitet utser vicerektor för AI

6 december, 2021 - Luleå tekniska universitet

Professor Marcus Liwicki är nyutnämnd vicerektor för tillämpad AI på Luleå tekniska universitet.
– Vi vill att vår region ska bli ett hållbart flaggskepp inom tillämpad AI, både nationellt och på EU-nivå, säger han.

Högre hjärnaktivitet efter aktiva lärandemetoder

2 december, 2021 - Umeå universitet

Vilken typ av lärandemetod som används i skolan påverkar hur elevernas hjärnor aktiveras när de får göra kunskapstest vid ett senare tillfälle. En ny studie från Umeå universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS, visar att elever som undervisats med aktiva lärandemetoder hade högre aktivitet i områden i hjärnan som kopplas till återaktivering av väl befästa minnen.

Hur ska kombinationen idrott och högre studier bli hållbar för elitidrottare?

25 november, 2021 - Högskolan i Halmstad

Att kombinera en elitidrottssatsning med studier innebär att idrottare har en dubbel karriär, något som forskning visar kan vara utmanande. Hur hanterar elitidrottande högskolestudenter utmaningarna och hur kan stödet till individerna optimeras genom att etablera och utveckla utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer? Det är fokus i en ny avhandling från Högskolan i Halmstad, som också har bidragit till nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer i Sverige. 

Experter: Skola och utbildning

18 november, 2021 - Göteborgs universitet

Betyg, segregation och bristande studiero. Den svenska skolan är ständigt aktuell. Vid Göteborgs universitet finns forskare som kan svara på de flesta frågor inom utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Göteborgs universitet sammanställer regelbundet expertlistor inom aktuella områden som en tjänst till journalister. Vi har nu samlat cirka 60 forskare inom skola och utbildning. Deras forskning […]

Bristande transparens i digitala läromedel försvårar undervisningen

20 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt hur digitala matematikläromedel förändrar förutsättningarna för lärarnas undervisning. Digitaliseringen av skolan […]