Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022

1 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Joel Andersson, forskare och biträdande universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022. – Jag känner mig stolt och hedrad över att min forskning blir uppmärksammad på det här sättet. Framtiden för malmgeologin är väldigt spännande och det är med stor glädje jag ser fram emot nya forskningsutmaningar med […]

Årets alumn 2022: Eva Nordmark f.d. arbetsmarknadsminister

31 oktober, 2022 - Luleå tekniska universitet

Eva Nordmark utsågs till arbetsmarknadsminister med Stefan Löfven som statsminister, ett uppdrag hon fick fortsatt förtroende för under Magdalena Andersson. I Magdalena Anderssons regering blev hon också jämställdhetsminister. Att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, både av rättvise- och samhällsekonomiska skäl är något hon värnar. Nu har hon utsetts till Årets alumn vid Luleå […]

Allt färre elever i grundskolan får särskilt stöd vid svårigheter

19 oktober, 2022 - Göteborgs universitet

Sedan de stora utbildningsreformerna på 1990-talet har allt fler elever misslyckats i skolan. Ett skäl kan vara bristande och missriktade stödåtgärder. En studie från Göteborgs universitet visar att från 1990-talet och framåt är det successivt färre elever som får särskilt stöd och att stödet i allt högre utsträckning består i särskiljande åtgärder. I en storskalig […]

Vätgasledningar en ny infrastruktur på framväxt

18 oktober, 2022 - Luleå tekniska universitet

Förstudien om vätgasledningar för transport av vätgas, över gränsen från Finland och längs långa sträckor i norra Sverige är klar. Resultatet visar att vätgasledningar kan behövas som ett komplement till kraftledningar för industrins stora vätgas- och energibehov i norra Sverige. En ny typ av infrastruktur växer då fram som har behov av mer ändamålsenliga regelverk för ägande och styrning. Fortsat

Tjejer och killar tycker nästan samma om idrottsämnet

18 oktober, 2022 - Malmö universitet

En rådande uppfattning har varit att tjejer har mer negativa upplevelser av skolämnet idrott och hälsa eftersom de missgynnats av de traditioner som finns i ämnet. I en ny studie utmanas rådande uppfattningar om tjejer och killars upplevelser av idrottsämnet. Studien som omfattar 40 000 elever visar att könsskillnaderna är små.

Kultur i lärarutbildningar som ett kitt för inkludering och social hållbarhet

11 oktober, 2022 - Högskolan i Halmstad

Den 13–14 oktober, är Högskolan i Halmstad värd för en nationell konferens om estetik och social hållbarhet. Omkring 60 forskare och lärare från Umeå i norr till Malmö i söder kommer till Högskolan för att utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området. Det är Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildningar (Neäl) som […]

Målet är att mildra markkonflikter i Sápmi

6 oktober, 2022 - Luleå tekniska universitet

Det svenska planeringssystemet har svårt att hantera storskaliga markkonflikter och fokuserar främst på den urbana miljön. Flera av de metaller som behövs för den gröna omställningen till batterier, vindkraftverk och solceller finns på renbetesmark och påverkar vidsträckta områden långt från tätorten. Det ökar risken för storskaliga konflikter, utan de rätta verktygen att hantera dem. – […]

Ny avhandling kritisk mot försvarets sätt att öva

3 oktober, 2022 - Högskolan Väst

I en ny avhandling från Högskolan Väst undersöker major Martin Schüler från Försvarshögskolan säkerhetsklimatet inom Försvarsmakten och hur organisationen tar hand om de erfarenheter som uppstår i samband med övningar. Resultaten visar bland annat att det finns brister i säkerhetsarbetet och att övningsmomenten sällan skapar ett lärande.

Framtidens hållbara material i nytt tekniklabb

28 september, 2022 - Luleå tekniska universitet

Fyra högteknologiska labb som klarar att karakterisera fasta material på extrem detaljnivå i 2D/3D/4D, har slagits samman till ett gemensamt nytt labb på Luleå tekniska universitet. Genom att samordna labbens olika metoder och avancerade analysinstrument i ett gemensamt labb, hoppas forskarna skapa banbrytande forskning med betydelse för bland annat den gröna omställningen. – Den gröna […]