Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Inbjudan till digital pressträff 8 februari: Förutsättningar för svensk-finsk vätgasinfrastruktur

4 februari, 2022 - Luleå tekniska universitet

En högtryckspipeline för vätgas runt Bottenviken är en infrastruktursatsning som nu utreds av forskningsinstitutet RISE och Luleå tekniska universitet. Behovet av förstudien motiveras med de stora industriella satsningarna i norra Sverige och Finland på fossilfri stålframställning, där mycket stora mängder grön vätgas behövs. Målet är att ta fram scenarier och lösningar för vätgasens roll i […]

Expertlista – Kallak

3 februari, 2022 - Luleå tekniska universitet

Frågan om eventuell järnmalmsbrytning i Kallak/Gállok i Jokkmokks kommun är högaktuell. Luleå tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara på frågeställningar som kopplar an till Kallak.

Pelle Matton blir hedersdoktor vid Högskolan i Gävle

1 februari, 2022 - Högskolan i Gävle

Pelle Matton har, i ett långt samarbete med Högskolan, varit en drivande kraft i ett mycket framgångsrikt arbete mot mobbning i skolorna. Ett arbete som prisats av Brottsförebyggande rådet och som också ledde till att han röstades fram till Årets Gävlebo.

Barn önskar nya grepp för fysisk aktivitet

28 januari, 2022 - Karlstads universitet

Endast en tredjedel av Sveriges barn är idag tillräckligt fysiskt aktiva och då oftast inom någon form av idrott. Men hur ska vi få de barnen som inte idrottar att vilja lämna datorskärmen, mobilen och soffan? En ny avhandling visar att barnen själva efterlyser andra fysiska aktiviteter än idrott.

Kemilärares användning av visuella representationer påverkar elevers lärande

27 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Hur stor roll spelar lärares användning av visuella representationer, till exempel kemiska formler och experiment, i kemiundervisningen? Stor roll – både vilka visuella representationer som används och hur de används påverkar elevers meningsskapande i kemi. Det visar Emelie Patron i sin doktorsavhandling i naturvetenskaplig didaktik från Linnéuniversitetet.

Pulshöjande aktiviteter ökar koncentrationen i klassrummet

25 januari, 2022 - Högskolan i Halmstad

Daglig pulshöjande aktivitet främjar möjligheten till lärande i klassrummet visar en ny studie från Högskolan i Halmstad. Eleverna upplevde att både de själva och klasskamraterna var gladare och fick bättre minne och koncentration. Även motivationen och den fysiska förmågan ökade. Och – de fick nya vänner.

Aktiv handling viktigt i undervisning för hållbar utveckling

25 januari, 2022 - Göteborgs universitet

För att eleverna ska förstå vad som menas med hållbar utveckling bör de tydligare tränas i att omsätta sina kunskaper i praktisk handling. Det är slutsatsen i en ny avhandling där undervisning för hållbar utveckling har undersökts. Utbildning för hållbar utveckling är tydligt framskrivet i både den svenska skolans styrdokument och i internationella policydokument om […]

Viktigt för inlärningen att både elever och lärare är med i samspelet i klassrummet

24 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Det är av största vikt att såväl lärare som varje enskild elev eller student i en lärosal är med i de interaktioner som sker i rummet, både pedagogiskt och socialt. Annars har olika projekt och modeller för att utveckla inlärningen svårt att få genomslag. Det är slutsatsen i en ny, internationell studie som letts av […]

Vetenskapsrådet anslår 10 miljoner till forskning om lärandets villkor

20 december, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi har tillgång till ett unikt datamaterial som ger oss stora möjligheter att bidra med kunskaper som stöttar lärare och personal på ett sätt som kan förbättra barns engagemang för lärande, säger Silvia Edling.
– Vi ska läsa fort och bra, men det är mindre diskussioner om vad vi ska använda det vi läser till, säger Daniel Pettersson.

Ny svensk forskning om munskyddens effektivitet presenteras för Folkhälsomyndigheten och Vetenskapsrådet

14 december, 2021 - Luleå tekniska universitet

Pressinbjudan Hur sprids partiklar när vi andas och pratar med och utan munskydd? Coronapandemin har gjort frågan om hur väl munskydd förhindrar smittspridning högaktuell. Sedan början av 2020 har frågan stått i fokus för en grupp forskare inom strömningslära, vetenskapen om gaser och vätskors rörelser. Under ledning av Luleå tekniska universitet i samarbete med Kungliga […]