Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan

28 september, 2023 - Karlstads universitet

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan. Kunskaper i ekonomi är en förutsättning för att kunna delta och leva i en demokrati på ett kvalificerat sätt. En ny avhandling undersöker vilka dessa särskilt viktiga kunskaper är och hur samhällskunskapslärare förbereds för att undervisa detta innehåll.

Historisk förståelse

28 september, 2023 - Skolforskningsinstitutet

I den systematiska översikten sammanställs svensk och internationell forskning om metoder och arbetssätt som lärare använder för att främja elevers historiska förståelse.

Det krävs mer än en termin för att utveckla kritiskt tänkande

28 september, 2023 - Göteborgs universitet

Kritiskt tänkande finns med både i lärandemål och i bedömningsuppgifter på svenska universitetskurser i engelska. Skillnaderna inom kurserna är däremot stora och det finns ett större fokus på kritiskt tänkande inom litteratur än lingvistik. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Evelina Johansson har i sin avhandling i engelska med fokus på språkinlärning och […]

Skönlitteratur i engelskundervisningen fyller många funktioner på gymnasiet

27 september, 2023 - Göteborgs universitet

Enligt Skolverket ska skönlitteratur användas i engelskundervisningen på gymnasiet. Men hur den kan användas och varför är inte tydligt. En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att det finns ett stort eget tolkningsutrymme för lärarna och att skönlitteraturens roll inte är begränsad till språkinlärning och övning av läsförståelse. 11 procent av alla svenska gymnasielärare i […]

Bättre mobiltäckning och högre kapacitet i Luleå skärgård

25 september, 2023 - Luleå tekniska universitet

En 45 meter hög så kallad samhällsmast har uppförts på Storbrändön i Luleå skärgård. Masten stärker samhällsberedskapen och ökar säkerheten bland annat för sjöfarten i området. Den ger bättre täckning och högre kapacitet för mobiltelefoni och bredbandstjänster för människor runt om i skärgården.

Sämre resultat och fler avhopp när undervisning sker på engelska

14 september, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Att använda engelska som undervisningsspråk inom högre utbildning har en tydligt negativ påverkan på studieresultaten när studenterna har ett annat modersmål. Det visar en ny studie från KTH och Chalmers. När 2 000 studenter delades in i en engelskspråkig eller en svenskspråkig version av en introduktionskurs i programmering fick studenterna som undervisades på engelska betydligt […]

Konversations-AI underlättar språkinlärning i skolan

11 september, 2023 - Göteborgs universitet

Att öva främmande språk med en digital, människoliknande karaktär i en realistisk situation är en ganska outforskad teknik i svensk skola. I en ny studie från Göteborgs universitet har högstadieelever fått pröva tekniken som visade sig vara uppskattad av både elever och lärare.

Säkrar Indiens mjuklandning på månen

23 augusti, 2023 - Luleå tekniska universitet

Onsdag 23 augusti kan Indien vara den fjärde nationen som lyckats landa på månen, och första nationen någonsin att landa på månens sydpol, på Shackleton-kraterns rand. Vad många inte vet är att bakom den komplicerade autonoma mjuklandningen för månlandaren, Chandrayaan-3, står Avijit Banerjee som numera tillhör forskargruppen inom AI- och robotikforskning på Luleå tekniska universitet.