Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Aktiestinsens anslag ska bidra till mer jämställda utbildningsval

21 juni, 2023 - Kungl. Vetenskapsakademien

Årets anslag från Aktiestinsens stiftelse på 1,8 miljoner kronor går till forskning vars syfte är att uppmuntra fler unga kvinnor att välja naturvetenskaps- och ingenjörsutbildningar. Med hjälp av ett storskaligt experiment där yrkesverksamma förebilder åker ut till grundskolor i Malmö vill Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, ta reda på vilka insatser som får störst effekt.

Att stödja elevers lärande i musik

14 juni, 2023 - Skolforskningsinstitutet

En ny systematisk forskningssammanställning om musikundervisning presenteras idag Vi har sammanställt praktiknära forskning om undervisning och lärande i musik som visar hur lärare och elever samspelar och kommunicerar. Forskningssammanställningen kan ge lärare perspektiv på den egna undervisningen och visar på möjligheter för lärare att stödja elevers lärande i musik. – Studierna som ingår i forskningssammanställningen […]

Järnvägstekniskt centrum fyller 25 år och skriver samverkansavtal med tågtillverkaren Alstom

13 juni, 2023 - Luleå tekniska universitet

Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet firar 25 år med ett flertal framgångsrika projekt i bagaget. Här utvecklar forskarna högteknologiska underhållsmetoder och lösningar för ny och befintlig järnväg. Syftet är att säkerställa säker, felfri och hållbar tågdrift till lägsta möjliga kostnad. Luleå tekniska universitet tecknar även ett samverkansavtal med tågtillverkaren Alstom.

Sommarforskarlista 2023

13 juni, 2023 - Karlstads universitet

Har du frågor om till exempel kärlek och relationer, sömnsvårigheter, beteendeförändringar, solceller, barns rörelse och läsande, miljö och klimatpolitik kan du vända dig till de här forskarna på Karlstads universitet i sommar.

Att tala in texten kan hjälpa elever med skrivsvårigheter

13 juni, 2023 - Göteborgs universitet

Att kunna skriva text med flyt är mer eller mindre svårt för olika elever. I en ny avhandling från Göteborgs universitet undersöks om skrivredskapet tal-till-text, det vill säga att prata in texten som skrivs in av datorn i realtid, kan underlätta skrivandet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Att kunna formulera sig i skrift är […]

Maria Lundgren utsedd till universitetsdirektör

9 juni, 2023 - Luleå tekniska universitet

Maria Lundgren, tidigare förvaltningschef och biträdande kommunchef i Boden har utsetts till ny universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet. Hon tillträder sin tjänst på universitetet den 1 augusti. Maria Lundgren efterträder universitetsdirektör Veronika Sundström.

Minskade olyckor inom flyget kan hjälpa byggbranschen

1 juni, 2023 - Luleå tekniska universitet

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige medan flygbranschen under de senaste årtiondena lyckats med att kraftig minska antalet olyckor. I ett nytt forskningsprojekt i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ska forskarna jämföra byggbranschens utredningsmetodik av olyckor med flygbranschens.

Framgångsfaktorer för ett hälsosamt åldrande

30 maj, 2023 - Luleå tekniska universitet

Vilka faktorer i 60-årsåldern förutsäger kan påverka vem som lever och mår bra i 80-årsåldern? Det är fokus i en ny avhandling inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, som innehåller fyra studier om hälsosamt åldrande och välbefinnande hos äldre.

Ericsson och Luleå tekniska universitet ingår strategiskt samverkansavtal

26 maj, 2023 - Luleå tekniska universitet

Telefonaktiebolaget Ericsson, ett av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknik och Luleå tekniska universitet har undertecknat ett samverkansavtal för långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Parterna ska samverka inom utbildning-forskning-innovation, där målet är att nya banbrytande forskningsresultat ska spridas och nyttiggöras genom kommersialisering.