Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Ny avhandling kritisk mot försvarets sätt att öva

3 oktober, 2022 - Högskolan Väst

I en ny avhandling från Högskolan Väst undersöker major Martin Schüler från Försvarshögskolan säkerhetsklimatet inom Försvarsmakten och hur organisationen tar hand om de erfarenheter som uppstår i samband med övningar. Resultaten visar bland annat att det finns brister i säkerhetsarbetet och att övningsmomenten sällan skapar ett lärande.

Framtidens hållbara material i nytt tekniklabb

28 september, 2022 - Luleå tekniska universitet

Fyra högteknologiska labb som klarar att karakterisera fasta material på extrem detaljnivå i 2D/3D/4D, har slagits samman till ett gemensamt nytt labb på Luleå tekniska universitet. Genom att samordna labbens olika metoder och avancerade analysinstrument i ett gemensamt labb, hoppas forskarna skapa banbrytande forskning med betydelse för bland annat den gröna omställningen. – Den gröna […]

Utländskt stöd till Ukraina: Lärdomar från litteraturen om strategiskt utländskt bistånd

27 september, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Ukraina får för närvarande betydande inflöden av utländskt bistånd från västerländska givare för att hjälpa landet att stå emot den ryska aggressionen. Det utländska biståndet återspeglar delvis altruistiska motiv från givarsidan, men också givarnas inhemska strategiska utrikespolitiska mål, eftersom kriget ses som en del av en kamp om den framtida världsordningen. I denna policy brief diskuterar Anders Olofsgård den akademiska litteratur som har analyserat förekomsten och konsekvenserna av strategiska motiv bakom biståndsflöden mer generellt, och drar några preliminära slutsatser för fallet Ukraina.

Möjligt att jämföra kunskaper i matematik ända från 1960-talet

27 september, 2022 - Göteborgs universitet

För första gången har rådata från tidigare internationella kunskapsmätningar i matematik och naturvetenskap för elever i årskurs 8 länkats till resultaten i den nyare kunskapsmätningen TIMSS. Det innebär att det nu finns jämförbara data för kunskaper i matematik och naturvetenskap från 1960-talet och framåt.  Internationella kunskapsmätningar har blivit allt viktigare i utvärderingen och debatten om […]

Norra Sveriges framtid i fokus på Vetenskapens hus i Luleå

27 september, 2022 - Luleå tekniska universitet

Nu startar en seminarieserie om den gröna omställningen i norra Sverige på Vetenskapens hus i Luleå. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, där norra Sverige har en unik möjlighet att visa vägen i en omställning som ska vara hållbar ur flera perspektiv, miljömässigt såväl som socialt och ekonomiskt. Seminarieserien Norra Scen – Arena […]

Två promotionshögtider i Blå hallen i slutet av september

19 september, 2022 - Stockholms universitet

I september genomför Stockholms universitet två promotionshögtider i Stockholms stadshus för att fira nyblivna doktorer och nya professorer. Torsdag den 29 september äger 2021 års promotionshögtid rum som fick flyttas fram på grund av coronapandemin. Fredag den 30 september genomförs 2022 års ordinarie högtid.

Lärares berättande vidgar elevernas perspektiv

13 september, 2022 - Göteborgs universitet

Lärares muntliga berättande i klassrummet kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ämnesinnehållet och stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet. – Svenska lärare använder mer muntligt berättande än vad de är medvetna om. Det kommer ofta spontant i undervisningen. Det är till exempel anekdoter, minnen och andra […]

Ny kartläggning av undervisningsmöjligheter

25 augusti, 2022 - Skolforskningsinstitutet

SNI är komplexa ämnesövergripande frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen och som har en tydlig naturvetenskaplig grund. Med kartläggningen som grund får lärare ett gediget underlag för att utveckla undervisningen i SNI.

Fyra nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

22 augusti, 2022 - Luleå tekniska universitet

Peter Englund, Peter Carlsson, Lisbeth Löpare-Johansson och Christopher Weible har utsetts till 2022 års hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet. Författaren och historikern Peter Englund, uppväxt i Boden, har utsetts till teknologie hedersdoktor för att han ”i sin forskargärning som historiker producerat en omfattande mängd populärhistorisk litteratur som på ett svåröverträffat sätt kombinerar historievetenskaplig stringens med […]

Så ska asfaltsbarnen få utvecklande naturupplevelser i vardagen

21 augusti, 2022 - Högskolan Kristianstad

En del skolor ligger vackert belägna i storslagen lättillgänglig natur. Andra gör det inte, och hur gör man då för att skapa viktiga naturupplevelser i vardagen? Det ska fyra av Malmös kommunala fritidshem få lära sig tillsammans med forskare när Pildammsparken förvandlas till ett klassrum på tisdag. Naturupplevelser för barn är nämligen viktigt för såväl kognitiv som affektiv och fysisk utvecklin