Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Bristande transparens i digitala läromedel försvårar undervisningen

20 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt hur digitala matematikläromedel förändrar förutsättningarna för lärarnas undervisning. Digitaliseringen av skolan […]

Först i världen med autonom skotning

15 oktober, 2021 - Luleå tekniska universitet

För första gången i världshistorien har en självkörande skogsmaskin klarat av att skota autonomt – alltså att helt utan mänsklig inblandning hämta och transportera rundvirke. Forskarna bakom det lyckade försöket ser det som ett viktigt steg mot ett mer hållbart skogsbruk.

Luleå tekniska universitets nya hedersdoktorer 2021

8 oktober, 2021 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har utsett tre hedersdoktorer för 2021: artisten Sofia Jannok, före detta näringsminister Anders Sundström och skådespelerskan Sara Arnia.

Positiva berättelser om framtiden ska samlas in och klimatanalyseras

30 september, 2021 - Göteborgs universitet

I ett nystartat forskningsprojekt uppmanas skolelever och allmänhet att skriva om hur de skulle vilja leva i framtiden. Berättelserna ska sedan analyseras digitalt för att få en kartläggning av hur våra olika drömvärldar ser ut, och hur stor klimatpåverkan de skulle innebära.

Pressinbjudan till panelsamtal: Vår demokrati – ingen självklarhet

29 september, 2021 - Luleå tekniska universitet

I år är det 100 år sedan som de första valen med allmän och lika rösträtt genomfördes i Sverige. Men kan vi ta demokratin för given i vårt land? Under ett panelsamtal som ges på plats i Vetenskapens hus i Luleå och digitalt diskuterar vi vad demokrati är, vad som krävs för att bevara den […]

Sverige ensamt om att inte stänga grundskolan

28 september, 2021 - Göteborgs universitet

Skolans sociala roll, begränsningar med distansundervisning och vikten av att vara förberedd på framtida pandemier. Det är några centrala erfarenheter i spåren av skolnedstängningar. Det visar en genomgång av den politiska diskussionen i åtta europeiska länder där endast Sverige inte stängde skolan. En forskargrupp vid Göteborgs universitet har analyserat hur åtta europeiska länder hanterade pandemin […]

Främja studiero i klassrummet − lärares ledarskap

23 september, 2021 - Skolforskningsinstitutet

I denna metaöversikt sammanställs forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet, och därigenom skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande.

Undervisning behöver anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund

13 september, 2021 - Göteborgs universitet

Nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund behöver få en undervisning som är anpassad efter deras individuella behov på gymnasieskolans språkintroduktion. Förutom att lära sig svenska och vårt skriftspråk måste de till exempel förstå hur de ska förhålla sig till normer som kan vara nya för dem. Läraren spelar en viktig roll i det arbetet visar en […]

Lekens betydelse för barns trygghet

10 september, 2021 - Högskolan Dalarna

Barn som kommer till Sverige från en annan social kultur har många gånger inte fått tid eller utrymme för lek. Att aktivt observera och interagera via leken kan vara ett sätt att ge stöd och skapa trygghet. Leken kan göra övergången till det nya livet mjukare. – Barn som kommer till ett nytt land, med […]