Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Kommunikation är grunden för utbildning

1 november, 2010 - Örebro universitet

I debatten om skolan diskuteras kunskap och ordning, men också betydelsen av att väcka motivation. Pedagogikforskaren Ninni Wahlström vid Örebro universitet skriver i en artikel publicerad i Journal of Curriculum Studies om ett annat sätt att tänka kring lärande. Hon sätter kommunikationen i klassrummet i fokus.

9.2 miljoner till forskarskola i hem- och konsumentkunskap

1 november, 2010 - Uppsala universitet

En nationell forskarskola i hem- och konsumentkunskap kommer att placeras vid Uppsala universitet. Det står klart efter Vetenskapsrådets besked om årets anslag i utbildningsvetenskap. Ett viktigt erkännande av ämnets betydelse, menar forskarna bakom ansökan.

Dom kallar oss värstingar – ny avhandling om ungdomars möten med myndigheter

29 oktober, 2010 - Linnéuniversitetet

Unga som är på väg att utveckla en problematisk livsstil kommer att delta i en rad möten med samhällets myndigheter. Vilken kunskap och vilka värden kommuniceras i sådana möten? Vad lär sig de unga om sig själva och vad lär de sig om samhället? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet studerar Margareta Stigsdotter Ekberg frågor kring unga i problem utifrån ett pedagogiskt perspektiv där ”det pedagogiska mötet” utgör ett bärande tema.

153 miljoner till forskning om lärande

29 oktober, 2010 - Vetenskapsrådet

37 ansökningar om bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning beviljas och får dela på 153 miljoner kr. Årets bidragsbeslut är nu fattat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Stockholms, Göteborgs och Uppsala universitet är de mest framgångrika lärosätena. Ca en av tio ansökningar beviljas forskningsmedel.

Smartare studenter med ny pedagogisk metod

12 oktober, 2010 - Lunds universitet

Civilingenjörstudenter med medelmåttiga gymnasiebetyg kan klara svåra kurser lika bra som studenter med toppbetyg. I alla fall om de en gång i veckan under första terminen träffar några kurskamrater för att tillsammans med en äldre student diskutera och lösa mattetal och andra svårknäckta nötter från pågående kurser. Det visar en ny utvärdering från Lunds Tekniska Högskola av träffarna eller SI, Supplemental Instruction, som metoden heter.

Få familjehemplacerade går vidare till högre utbildning – trots begåvning

6 oktober, 2010 - Göteborgs universitet

Ungdomar som varit placerade i familjehem eller på institutioner fortsätter i mycket låg grad till högre utbildning, trots att begåvningen i många fall finns. När fortsatt utbildning utgör normen för så många unga innebär det en risk för socialt utanförskap. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

Miljöforskning: Global forskning mobiliseras

5 oktober, 2010 - Formas

Ett av vår tids största miljöproblem är de kemiska miljö- och hälsoriskerna. Kemikalier orsakar problem med havsmiljön, klimatet och den biologiska mångfalden. Detta uppmärksammas i nya numret av Miljöforskning. Beslutsfattarna har otillräckliga kunskaper och därför får kemikalier och deras miljö- och hälsoeffekter inte sin rättmätiga plats bland de centrala miljöfrågorna. En ny internationell vetenskaplig panel ska nu ta fram underlag för att öka medvetenheten om problemen hos makthavarna i världen.

Undervisning brister om tekniska system

5 oktober, 2010 - Linköpings universitet

Prylarna skymmer sikten. När teknikämnet tas upp i skolan handlar det sällan om tekniska system. Istället hamnar fokus på enskilda komponenter. Systemen plockas isär, istället för att förstås som en helhet. Prylarna ställs i vägen för systemförståelsen.

Sex framstående forskargrupper får dela på 150 miljoner från Formas

28 september, 2010 - Formas

Kan vi genom bättre samarbete undvika att stora klimatförhandlingar som i Köpenhamn havererar? Hur förbereder vi oss på de negativa effekter som förändringar i klimat och skogsbruk kan ha på vattenkvaliteten i rinnande vatten? Kan vi rädda de marina ekosystemen om vi på en och samma gång tar i beaktande alla stressfaktorer som Östersjön drabbas av? Hur kan vi med tillsats av kväve på ett uthålligt sätt både öka skogens tillväxt och dess förmåga att binda kol? Hur påverkar stress som ett djur upplever vid tidig ålder dess förmåga att hantera stress senare i livet och hur viktigt är lek, social gemenskap, vila och avslappning för att ett djur ska må bra? Vilka innovationer finner vi i framtidens hem? Detta är bland annat vad de sex starka forskningsmiljöerna ska forska på under fem år.