Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Fem finansiärer satsar gemensamt 33 miljoner på Hållbar Stadsutveckling Pressmeddelande från Forskningsrådet Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket.

28 september, 2010 - Formas

Hur kan framsynt stadsplanering och design minska klyftorna i staden och överbrygga skillnaderna mellan rikare och fattigare delar och hur kan stadens invånare själva vara med och påverka processerna? Hur kan staden därmed också bli mer ekologiskt hållbar t ex genom mötesplatser och stråk som gör att människor väljer att gå mer? Vilka är möjligheterna och begränsningar för att föra in solenergi som en framgångsrik energikälla i staden och hur kan byggfirmor, planerare, hyresgäster, energibolag, kommunala tjänstemän och politiker arbeta tillsammans för att främja energieffektivisering i kommunala bostadsområden. Om bland annat detta handlar de sex projekt som tillsammans får dela på 33 miljoner kronor fördelat på åren 2010-2012.

Göteborgs universitet först med 3D-föreläsningar

24 september, 2010 - Göteborgs universitet

Nu tar 3D-tekniken steget från högteknologisk industri till undervisning. Göteborgs universitet blir först i landet, kanske rentav i hela världen, med att föreläsa med hjälp av avancerade 3D-animationer.

Jordbruk som håller i längden – Ny pocketbok i serien Formas fokuserar.

21 september, 2010 - Formas

Nästan en miljard människor i världen är undernärda och ungefär lika många övernärda. Bara några få procent av jordklotets yta är odlingsbar mark och större delen har vi redan använt. Jordbruket står för en stor del av miljöproblemen på jorden. Hur blev det så här? Vad ska vi göra åt det? Och vad betyder den globala utmaningen för Sverige? Formas nya pocketbok ”Jordbruk som håller i längden” ger ett fyrtiotal forskares olika perspektiv.

Kan Batman vara rosa?

14 september, 2010 - Göteborgs universitet

Om man är pojke eller flicka spelar inte så stor roll för om man får vara med eller ej. Det är viktigare vad man har för frisyr, kläder och olika markörer för kön. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt hur kön skapas i förskolans vardag. Studien visar även att stereotypa uppfattningar om kön tillåts styra verksamhetsplaneringen i förskolan.

Vi kan inte slösa bort talanger…

13 september, 2010 - Högskolan i Borås

En inspirationsföreläsning med den inom området välkände engelska professorn John Storan blir ett avstamp för Högskolan i Borås där målet är att man ska bli ännu bättre på att locka studenter från icke akademiska hem. Föreläsningen vänder sig till alla anställda men är också starten för en grupp utvalda som ska genomföra ett antal workshops i ämnet.

Örebroforskare efterlyser debatt om framtidens skola

13 september, 2010 - Örebro universitet

Ger läroplanen läraren frihet eller är den främst ett sätt för staten att få kontroll? Pedagogikforskaren Jan Morawski vid Örebro universitet har undersökt hur den svenska läroplanen har förändrats över de senaste 150 åren och hur det påverkar lärarrollen.
– Jag hoppas att min forskning kan bidra till att motverka den ofta onyanserade och ensidiga debatt som förs om skola och utbildning.

Att leda genom att samarbeta – ny bok om delat och utvecklande ledarskap

2 september, 2010 - Stockholms universitet

Det finns olika sätt att organisera chefskap på – enligt gamla traditionella ledarskapsmallar eller på nya, progressiva och innovativa vis. I en ny bok om delat och utvecklande ledarskap menar forskare vid Stockholms universitet och Mälardalens högskola att organisationer bör erbjuda alternativa vägar till ett framgångsrikt ledarskap.

Bättre lärande när lärare ges tid för analys och planering

23 augusti, 2010 - Göteborgs universitet

Vad avgör om elever faktiskt lär sig vad de undervisas om?
En avhandling vid Göteborgs universitet visar hur elevernas lärande förbättras när lärare själva får möjlighet att identifiera så kallade kritiska aspekter.

Tvåtusentvåhundra lärare tar del av aktuel skolforskning på Epidemidagar i Jönköping

12 augusti, 2010 - Jönköping University

För tredje året i rad arrangerar Akademin för skolnära forskning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping konferensen “Epidemidagar”. Intresset är mycket stort. – Det är fullsatt och 2.200 lärare, rektorer, utvecklingsledare och specialpedagoger kommer till Jönköping för att inspireras och ta del av aktuell skolforskning.