Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Snabbmat och godis i reklamen när barn tittar på TV

25 november, 2010 - Göteborgs universitet

Barn i Sverige exponeras för en stor mängd TV-reklam. Under barnens TV-tider dominerar livsmedelsreklam, främst för snabbmat och godis.
Forskning från Göteborgs universitet visar att Sverige inte skiljer sig från övriga världen vad gäller mängden reklam som barn exponeras för. Resultaten presenterades nyligen i en artikel i American Journal of Public Health.

Studenter med läs- och skrivsvårigheter i högre utbildning – ny avhandling från Linnéuniversitetet

24 november, 2010 - Linnéuniversitetet

Idag går allt fler vidare till högre utbildning. En funktionsnedsättning som dyslexi ska inte innebära några hinder för högskole- och universitetsstudier och antalet studenter med dyslexi har ökat med flera hundra procent de sista två decennierna. Men hur går det för dessa studenter som kommer till en verksamhet som till stor del består av att konsumera och producera ord? Det motsägelsefulla mötet mellan högskolan och studenter med dyslexi analyserar pedagogen Marianne Björn Milrad i en ny avhandling.

Fysisk baskunskap och elitidrott i fokus för landets idrottsforskare

22 november, 2010 - Göteborgs universitet

Svenska och internationella idrottsforskare möts på Göteborgs universitet 24–25 november. Några av de aktuella forskningsfrågorna som kommer att diskuteras är frågan om fysisk baskunskap i skolan och olika syn på svensk elitidrott.

Utestängning och maktordning i svallet av den öppna högskolan

11 november, 2010 - Göteborgs universitet

Med ledord som öppenhet och flexibilitet har svenska universitet och högskolor blivit mål för en rad reformer de senaste decennierna.
Men en avhandling vid Göteborgs universitet visar att de goda intentionerna att skapa ett mer demokratiskt, breddat och effektivt högskolesystem också reglerar individer, institutioner och högskolesystem och skapar maktordningar.

Ny bok frånFormas: LIVING CITIES – an anthology in urban environmental history

10 november, 2010 - Formas

Boken innehåller bidrag från flera grenar av samtida urban miljöhistoria. Tillsammans täcker bidragsgivarna ett brett spann av ämnen, från urban miljöförstöring till folkrörelser, från diskurser till regler och förordningar, och ett brett utbud av historiska ämnen, från den medeltida till den moderna och postmoderna staden.

Forskning om idrott och hälsa får 6 miljoner

10 november, 2010 - Örebro universitet

I och med läroplanen från 1994 blev skolan målstyrd och alla ämnen ska bidra till elevernas kunskapsmässiga utveckling. Örebroforskare har tillsammans med flera forskare från hela landet fått 6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka varför det har varit svårt att tillämpa på undervisningen i idrott och hälsa.

Matematikbedömning påverkar elevernas lärande

9 november, 2010 - Stockholms universitet

Bedömningen har effekt på hur aktiva eleverna kan vara i matematikundervisningen. Innehållet i lärarens bedömning påverkar också elevens möjligheter att lära sig matematik. Det visar Lisa Björklund Boistrup i sin i sin doktorsavhandling i matematikdidaktik. Hennes beskrivning av de fyra vanligaste sätten att arbeta med bedömning i matematikklassrum idag är ett aktuellt och relevant underlag för lärare, skolledare och inte minst för beslutsfattare.

Psykoprofylax hjälper förlossningsrädda män

9 november, 2010 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2010-11-09] Ny forskning som presenteras i en avhandling från Karolinska Institutet visar att psykoprofylax kan hjälpa förlossningsrädda män. I avhandlingen som läggs fram den 12 november visar man också att psykoprofylax inte påverkar upplevelsen av förlossningen generellt hos varken kvinnor eller män, men att den faktiska användningen av psykoprofylax under förlossningen ser ut att minska risken för akut kejsarsnitt.

Likheter betonas i förskolans jämställdhetsarbete

4 november, 2010 - Umeå universitet

Jämställdhetsarbetet i förskolan har till stora delar handlat om och handlar fortfarande om att behandla barnen mer lika. Det visar Charlotta Edström, Umeå universitet i sin doktorsavhandling om jämställdhet i förskolepolitik och praktik.

Kommunikation är grunden för utbildning

1 november, 2010 - Örebro universitet

I debatten om skolan diskuteras kunskap och ordning, men också betydelsen av att väcka motivation. Pedagogikforskaren Ninni Wahlström vid Örebro universitet skriver i en artikel publicerad i Journal of Curriculum Studies om ett annat sätt att tänka kring lärande. Hon sätter kommunikationen i klassrummet i fokus.