Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Retorikmodell utvecklar förmågan att våga tala

5 maj, 2010 - Södertörns högskola

Våga tala-pedagogiken har vuxit fram på Södertörns högskola och blivit ett framgångsrikt exempel på hur man kan använda bland annat retorik för att hjälpa människor med talängslan. Södertörnsmodellen för våga tala-pedagogik presenteras på Psykoterapimässan den 5-6 maj i Stockholm.

Friluftsliv i skolan ses som exklusivt

4 maj, 2010 - Stockholms universitet

Trots att friluftsliv sedan länge är ett högt värderat utbildningsinslag inom kursplanen för skolämnet idrott och hälsa så märks inte det i undervisningen. Idrottslärare tycker att skolans fysiska och organisatoriska ramar gör det svårt att undervisa i friluftsliv. En ny avhandling i utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet diskuterar alternativa sätt att tänka kring friluftsundervisning inom både grundskola och lärarutbildning och nya sätt att formulera friluftsliv och naturmöten i skolans styrdokument.

Lärande som design – museibesökares kreativitet formar museiutställningar

4 maj, 2010 - Stockholms universitet

Att gå på museum kan innebära mycket mer än att lära sig fakta om de föremål som presenteras i utställningar. Sociala och mer subtila aspekter av lärande kan istället uppmärksammas om museibesökare tillåts bidra till tolkningen av utställningars mening. Genom att undersöka besökarnas kommunikation – både i samtal och i fotografier och teckningar – blir det möjligt att fånga också de kreativa aspekterna av lärande. Det visar en ny avhandling i didaktik vid Stockholms universitet.